Case Studies

Hoe Pragma medewerkersbetrokkenheid meet en verbetert met Thomas Engage. Op team- én organisatieniveau.

Pragma in het kort

Pragma is een private onderneming, opgericht in 1990. Zij houden zich bezig met het verbeteren van asset- en onderhoudsmanagement voor diverse organisaties. Met hun 500 medewerkers zijn zij erop gericht klantrelaties op dit gebied volledig te ontzorgen.

Pragma beschouwt medewerkersbetrokkenheid als één van hun kernwaarden. Zo ontstond de behoefte aan Thomas Engage, een gericht onderzoek dat inzicht geeft in het werkelijke niveau van betrokkenheid van hun mensen.

Download case study
Pragma logo
Pragma pic2

De uitdaging

Medewerkersbetrokkenheid is een van de kernwaarden van de Pragma Holding. Aandacht voor betrokkenheid geeft ze een indicatie van wat zij zouden kunnen verbeteren of anders zouden kunnen doen.

Medewerkersbetrokkenhheid is al jarenlang een speerpunt van de organisatie. Zo ontstond de behoefte aan gericht onderzoek, dat inzicht geeft in het werkelijke niveau van betrokkenheid van hun mensen.

Pragma pic1

De oplossing

Pragma heeft gekozen voor Thomas Engage: een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek onder medewerkers, dat mede werd uitgevoerd door het Pragma People and Organisational Development (POD) team. Dit maakt ontwikkelingen en patronen in betrokkenheid van al het personeel zichtbaar. Medewerkers van Pragma vullen de Engage-vragenlijst in en Thomas analyseert de verkregen informatie. Thomas deelt de analyse met het POD team. Management en teamleiders krijgen inzicht in de resultaten.

De teamleiders van Pragma beheren de Engage resultaten van hun team. Zij gaan met hun team in gesprek over de resultaten. Ook krijgen de teamleiders de opdracht om samen met hun mensen te kijken welke verbeterpunten ze zien en waarin ze succesvol zijn. Om het niveau van medewerkersbetrokkenheid te optimaliseren worden interventies besproken en eventueel workshops aangeboden.

pragma

Het resultaat

Het onderzoek levert Pragma waardevolle, betrouwbare informatie op. Jaarlijks beoordelen zij met welke interventies en strategieën zij medewerkersbetrokkenheid organisatiebreed kunnen verbeteren.

Met Engage ligt de focus van Pragma op teamniveau. De resultaten helpen Pragma om zowel potentieel problematische als juist positieve aspecten te identificeren. Op team én organisatieniveau.

Inmiddels zet Pragma ook andere Thomas assessments in voor recruitment en ontwikkeling. Deze tools geven hen inzicht in persoonlijkheid en werkgedrag (PPA, TEIQue en HPTI). In speciale sessies gebruiken zij de PPA om bewustzijn te creëren bij teamgenoten, zodat ze elkaar beter begrijpen. Ook voor coaching gebruiken zij de instrumenten van Thomas. Bijvoorbeeld om managers te coachen in het verbeteren van hun leiderschapsvaardigheden. Leidinggevenden benutten de resultaten van de assessments om hun mensen beter te begrijpen en ze zodoende effectiever te kunnen motiveren.

Pragma zet in op de combinatie van dit alles. Omdat Pragma ervan overtuigd is dat medewerkersbetrokkenheid begint bij leidinggevenden en het team zelf. Op dat niveau liggen zowel eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Individueel én collectief. Uiteindelijk blijkt dit de meest effectieve manier om problemen rondom medewerkersbetrokkenheid te herkennen en aan te pakken.

Bekijk meer casestudies

breda card
breda card

"Met de SPA kun je studenten iets meegeven voor het leven"

Hoe BUas de SPA introduceerde en deze leidend werd in het Personal & Professional Development (PPD) traject, verplicht binnen het curriculum van iedere student. 

SPA
 

Speak to us now