360 graders feedback

Thomas components
360 Degree Icon

360 graders feedback

Identificer præstationsgab og udvikl selvbevidsthed

  • Udforsk forskellen mellem selvindsigt og omverdenens opfattelse
  • Forstå adfærdsmæssige og tekniske kompetencer
  • Afdæk udfordringer, der kan have indflydelse på medarbejdernes præstationer
  • Åbne kommunikationskanaler til at forbedre samarbejdet i teams
  • Øg selvindsigten
  • Håndtering af dine høje præstationer
Anmod om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores mest glade kunder

Anmod om en demo

Sådan fungerer vores 360 graders feedback

Denne assessment gør det hurtigt og nemt at indsamle feedback fra ledere, kollegaer, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med deres egen opfattelse af, hvor godt man præsterer i jobbet.

360 view icon

Få en 360 graders vurdering af jeres medarbejdere

At få feedback fra relevante kolleger og ledere er en effektiv måde at afdække præstationsGAPs på. Det giver jer også mulighed for at identificere, hvor selvindsigtsfulde jeres medarbejdere er, og forstå den indflydelse de har på resten af organisationen.

Competency frameworks icon

Udvikle solide rammer for kompetenceudvikling

360 giver din organisation en objektiv ramme til at identificere præstationGAPs, udvikle selvindsigt og skabe et miljø for konstruktiv og relevant feedback.

Identity v Reputation icon

Identitet vs. omdømme

Denne assessment gør det hurtigt og nemt at indsamle feedback fra ledere, kolleger, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med fokuspersonens egen opfattelse af, hvor godt man præsterer i jobbet.

360 Assessment info image

Assessment information

  • Assessment type:360 graders feedback
  • Format: En blanding af spørgsmål og udsagn som medarbejderen rater og fritekst-svarmuligheder
  • Tid til gennemførelse: Afhængig af antallet af målte kompetencer
  • Påkrævet uddannelse: Uddannelse til rådighed, hvis det kræves

Ved at gennemføre adfærdsanalyse efterfulgt af 360 hjalp det især med at fjerne angsten omkring det nyfundne ansvar for mange af lederne og hjalp dem med at indse, at vi alle var i det sammen.

Julie Pegg
HR Business Partner
360 background and theory image

Baggrund & Teori

Thomas 360Flex systemet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill og Thomas International i 2012.

360 Elite-systemkonceptet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill over 15 år og vejen som et middel til at styre komplekse projekter og kohorter.

360 graders feedback koncepter giver enkeltpersoner en bedre forståelse af deres præstationer, fordi den giver dem en '360 graders' vurdering i relation til den enkeltes kompetencer. Respondentens feedback forbliver fortrolig og anonym under hele processen og giver dem mulighed for at svare mere frit på en åben og ærlig måde.

Med Thomas 360Flex kan du vælge de kompetencer, der er relevante for din organisation, enten ved at vælge fra otte spørgeskemaskabeloner eller vælge fra kompetencebanken med 31 kompetencer.

360 Degree format image

Format

Vælg en skabelon, eller vælg blandt mange kompetencer, for at oprette jeres eget 360 spørgeskema. Respondenter bedømmer fokuspersonens præstation for hver kompetence på en skala fra 1-7 (1 indikerer, at den enkelte har behov for udvikling og 7 indikerer, at personen gør en fremragende indsats).

Der er også et afsnit, der giver respondenterne mulighed for at skrive kommentarer i fritekst. Rapporten indeholder vurderinger fra alle respondenterne, samt fremhæver områder, hvor respondenterne ser ud til at vurdere fokuspersonen bedre eller dårligere end fokuspersonens egen vurdering. Dette præsenteres i grafisk format i rapporten og gør det nemt at identificere områder, hvor der synes at være forskellige opfattelser af indsats og præstationer.

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en 360 graders feedback?

360 graders feedback leveres af centrale interessenter i virksomheden, der har regelmæssig kontakt med medarbejderen og modtager fortrolig og anonym feedback fra deres kolleger. Dette omfatter typisk medarbejderens leder, kollegaer og direkte rapporter og understøttes normalt med en selvvurdering på samme tid. 

Formålet med 360 graders feedback er at forstå medarbejdernes styrker og svagheder samt fremhæve områder med potentiel forbedring og udvikle indsigt i, hvordan den enkelte arbejder og deres løbende udvikling.

Brug af 360 graders feedback i organisationer giver ledere og endda deltageren en bedre forståelse af den enkeltes styrker og svagheder. Feedback automatisk sætter resultaterne i tabel (fra interessenter i processen), således at modtageren modtager en udviklingsplan. Alle svarene fra processen kombineres og forbliver anonyme for at give medarbejderen et klart billede af hans/hendes overordnede styrker og svagheder. 

Det gode ved 360 graders feedback-processen er, at den kan arbejde sammen med enhver person i en virksomhed og, når den bruges korrekt, være grundlaget for karriereudvikling, som kan analyseres over et år og arbejdes på hvert kvartal for at forstå, hvor medarbejderen er på sin udviklingsvej.

Sådan fungerer 360 graders feedback

360 feedback-systemet er en proces, hvor medarbejderne engageres i at give anonym feedback på en person i en virksomhed og give dem afsluttende evalueringer af styrker og svagheder, og hvad der kan forbedres yderligere over en periode efter en udviklingsplan. 

Ved hjælp af teknologi, der omfatter spørgeskemaer, undersøgelser og evalueringsværktøjer online, er processen med 360 graders feedback håndteret af interessenter på en fortrolig måde. Når respondenterne præsenteres for disse spørgsmål, får de grundig feedback uden frygt og får indsigt i områder, der kan være ukendte for medarbejderen og lederen på samme tid. 

Ledelsen tager på baggrund af feedbacken de leverede data og oplysninger og skaber en struktureret tilgang til at udføre 360 graders feedback (normalt udført på en formel måde under et møde).

En række forskellige informationspunkter præsenteres i en rapport, der bruges til at hjælpe lederen med at gå igennem med medarbejderen og skabe en skræddersyet plan for at få nøglekompetencer, styrker og svagheder tilpasset organisationen, og hvad der kan forbedres fremadrettet. 

Hvornår skal man bruge 360 graders feedback på arbejdspladsen?

Thomas International 360 graders feedback-løsning kombinerer videnskab og mange års HR-erfaring for at skabe et format, der er let at forstå og implementere på tværs af organisationen. Med Thomas 360 Bespoke kan du vælge de kompetencer, der er relevante for din organisation, enten ved at vælge fra otte spørgeskemaskabeloner eller vælge fra kompetencebanken med 31 kompetencer.

Thomas 360 Bespoke er helt skalerbar til dine nuværende medarbejderes behov og kan skræddersys til din virksomheds krav og introduceres hurtigt og nemt i din organisations HR-system. 

Thomas 360 Bespoke leverer kvalitative og kvantitative data, som både afdelingen og den bredere organisation kan bruge hele vejen igennem. Denne løsning hjælper også med at identificere og styrke forbindelserne mellem kompetencer, adfærd og værdier for rollen. 

En anden vigtig fordel ved at bruge Thomas 360 Bespoke er, at den kan skabe en udviklingsplan, hvor medarbejder og leder kan arbejde sammen og udarbejde en langsigtet udviklingsplan, der er en del af en større pakke af Thomas International-platformen, eller den kan bruges separat til at hjælpe med vurderinger.

Hvordan kan 360 graders feedback hjælpe med fastholdelse og udvikling af medarbejdere?

360 graders feedback kan effektivt at evaluere personalet, bringe andre vigtige interessenter ind i processen, og give medarbejderen mulighed for at vurdere deres udvikling - hvilket er et centralt element for fastholdelse af personale og faglig udvikling. 

I mange år har organisationer manglet, når det kommer til at udvikle deres medarbejderes karriere. Opfattelsen var, at hvis personalet var bedre kvalificeret, ville de til sidst forlade virksomheden. Til gengæld har størstedelen af karriereudviklingen været i hænderne på medarbejderen, hvor arbejdsgiverne reelt har taget bagsædet i deres personaleudvikling. 

Ved at indføre et 360 graders feedback-system har medarbejdere og ledere fået en platform, der kan identificere styrker og svagheder og finde måder at forbedre deres karriere på ved at arbejde på de elementer, der er blevet taget op. 

Derudover er føles det, at 360 graders feedback er mere præcis til at gennemgå præstationer og kompetencer, når det gøres af kollegaer og interessenter, der regelmæssigt arbejder med medarbejderen, frem for en leder, der sjældent vil se dem arbejde. 

Kombinationen af udvikling og en følelse af ansvar og trivsel gør det muligt for medarbejderen ikke kun at føle sig værdsat, men hjælper med at reducere omsætningen og udskiftningen af medarbejdere og øge fastholdelsen af personalet.

Hvordan kan Thomas hjælpe med 360 graders feedback?

Thomas 360 graders feedback giver nøglekollegaer platformen til at give feedback, der hjælper med at få øje på præstationshuller og øger en bevidsthed om den indflydelse, medarbejderen har i organisationen. Identitet vs. omdømme er en af de bedste beskrivelser af dette produkt, da det hjælper enkeltpersoner med at vurdere, hvordan de rent faktisk klarer sig i forhold til, hvordan de tror, de klarer sig - samt skabe rammerne for at lære, udvikle sig og blive bedre til deres job. 

360 Elite-systemkonceptet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill over 15 år og vejen som et middel til at styre komplekse projekter og kohorter. Thomas 360 graders feedback giver enkeltpersoner en bedre forståelse af deres præstationer, fordi respondenterne giver et '360 graders' perspektiv på den enkeltes kompetencer i en fortrolig og anonym proces. Dette skaber en platform for medarbejderne, der kan engagere sig frit og på en åben og ærlig måde.

Thomas 360 graders feedback-platform giver mulighed for at oprette et spørgeskema og en ramme, der har 31 forskellige kompetencer, hvor respondenterne bedømmer den enkelte persons præstationer på hver kompetence på en skala fra 1-7.