360 graders feedback

Danner et objektivt grundlag til at identificere præstationsGAPs, udvikle selvindsigt, selvtillid og motivation.

360 graders feedback

Danner et objektivt grundlag til at identificere præstationsGAPs, udvikle selvindsigt, selvtillid og motivation.

 • Udforsk forskellen mellem identitet og omdømme
 • Forstå adfærdsmæssige og tekniske kompetencer
 • Alloker den rigtige mængde ledelsestid til at lede dine bedste medarbejdere
 • Afdæk udfordringer, der kan have indflydelse på medarbejdernes præstationer
 • Åbne kommunikationskanaler til at forbedre samarbejdet i teams
 • Hjælp med at øge selvindsigten og selvbevidstheden
 

Anmod om en demo


Sådan fungerer vores 360 graders feedback

Denne assessment gør det hurtigt og nemt at indsamle feedback fra ledere, kolleger, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med fokuspersonens egen opfattelse af, hvor godt man præsterer i jobbet.

Få en 360 graders vurdering af jeres medarbejdere

At få feedback fra relevante kolleger og ledere er en effektiv måde at afdække præstationsGAPs på. Det giver jer også mulighed for at identificere, hvor selvindsigtsfulde jeres medarbejdere er, og forstå den indflydelse de har på resten af organisationen.

Udvikle solide rammer for kompetenceudvikling

360 giver din organisation en objektiv ramme til at identificere præstationsGAPS, udvikle selvindsigt og skabe et miljø for konstruktiv og relevant feedback.

Identitet vs. omdømme

Denne assessment gør det hurtigt og nemt at indsamle feedback fra ledere, kolleger, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med fokuspersonens egen opfattelse af, hvor godt man præsterer i jobbet.

Assessment information

Type: 360 graders feedback

Format: En blanding af vurderinger på en skala og fritekstsvar

Tidsforbrug: Afhængig af antallet af målte kompetencer

Træning: Kræver ikke certificering

Validering:

Ved først at gennemføre adfærdsanalysen og derefter 360 analyser har det markant hjulpet med til at fjerne nervøsiteten omkring nye ansvarsområder for mange ledere og har hjulpet dem til at indse, at vi alle er sammen om tingene.

Julie Pegg, HR Business Partner

Siemens logo large

Ved først at gennemføre adfærdsanalysen og derefter 360 analyser har det markant hjulpet med til at fjerne nervøsiteten omkring nye ansvarsområder for mange ledere og har hjulpet dem til at indse, at vi alle er sammen om tingene.

Julie Pegg, HR Business Partner

Siemens logo large

Ved først at gennemføre adfærdsanalysen og derefter 360 analyser har det markant hjulpet med til at fjerne nervøsiteten omkring nye ansvarsområder for mange ledere og har hjulpet dem til at indse, at vi alle er sammen om tingene.

Julie Pegg, HR Business Partner

Siemens logo large

Baggrund & Teori

Thomas 360Flex systemet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill og Thomas International i 2012.

360 FLEX konceptet blev i løbet af de foregående 15 år udviklet af Sarah Hamilton-Gill, som en metode til at gøre de papir-baserede 360 programmer mere effektive.

360 graders feedback giver enkeltpersoner en bedre forståelse af deres præstationer og hvordan, de fungerer i arbejdsrollen. Den nære omverden får lejlighed til at afgive en '360 graders' vurdering i relation til den enkeltes kompetencer. Sammenholdt med personens egen vurdering af sig selv, danner dette grundlag for en objektiv samtale om eventuelle forskelle. Respondenternes feedback er fortrolig og anonym under hele processen, hvilket giver dem mulighed for at svare mere frit på en åben, ærlig og objektiv måde.

Med Thomas 360Flex kan du vælge de kompetencer, der er relevante for din organisation, enten ved at vælge fra otte spørgeskemaskabeloner eller vælge fra kompetencebanken med 31 kompetencer.

360

Thomas International HTPI behavioural assessment

Format

Vælg en skabelon, eller vælg blandt mange kompetencer, for at oprette jeres eget 360 spørgeskema. Respondenter bedømmer fokuspersonens præstation for hver kompetence på en skala fra 1-7 (1 indikerer, at den enkelte har behov for udvikling og 7 indikerer, at personen gør en fremragende indsats).

Der er også et afsnit, der giver respondenterne mulighed for at skrive kommentarer i fritekst. Rapporten indeholder vurderinger fra alle respondenterne, samt fremhæver områder, hvor respondenterne ser ud til at vurdere fokuspersonen bedre eller dårligere end fokuspersonens egen vurdering. Dette præsenteres i grafisk format i rapporten og gør det nemt at identificere områder, hvor der synes at være forskellige opfattelser af indsats og præstationer.

Thomas International HTPI behavioural assessment

Slut jer til de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne til at få det bedste ud af medarbejderne.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er en 360 graders feedback analyse?

  360 graders feedback, også kendt som selvindsigts eller kompetence assessments, er en assessment, hvor en person modtager fortrolig og anonym feedback fra kolleger, som de kan have varierende arbejdsmæssige relationer til. Det kan omfatte ledere, kolleger, teammedlemmer og kunder.

  Tanken er, at personen således, fra en række forskellige interessenter, modtager et så afrundet syn som muligt på deres styrker og begrænsninger.

  Thomas 360 FLEX systemet hjælper dine medarbejdere med hurtigt at indsamle performance feedback fra deres kolleger og sammenholde denne feedback med egen opfattelse af deres performance.

 • Hvad er fordelene ved en 360 graders feedback?

  360 graders feedback viser fokuspersonen, hvordan andre opfatter dem, og hjælper dermed fokuspersonen til at justere sin adfærd eller udvikle sine færdigheder i overensstemmelse hermed.

  Kollegerne får mulighed for at give anonym feedback, som de måske ellers ikke vil bryde sig om at give på anden vis (f.eks. ansigt til ansigt)

 • Hvornår skal man bruge 360 graders feedback på arbejdspladsen?

  360 graders feedback kan bruges til at styre medarbejdernes performance og udvikling såvel som et værktøj til styring af forandringer.

  Det kan for eksempel anvendes til at udvikle ledere eller øge individuel performance, introducere nye måder at tænke og opføre sig på for at ændre den organisatoriske kultur eller til at forbedre vurderingsprocesserne til bedre at kunne understøtte medarbejderne.

  Thomas 360 FLEX systemet giver organisationen mulighed for at fokusere på de områder, der er mest relevante ved hjælp af 8 spørgeskemaskabeloner eller i alt 31 kompetenceområder.