Adfærdsanalyser og test

Thomas components
Behaviour PPA icon - white

Adfærdsanalyser

På bare 8 minutter får du indsigt i en persons adfærd på arbejdspladsen

 • Lær mere om adfærdstilpasning
 • Styre performance
 • Mere effektiv kommunikation
 • Motivere og engagere medarbejderne
 • Identificere udviklingsområder
 • Rekruttere den rigtige person
Anmod om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores mest glade kunder

Anmod om en demo

Thomas adfærdsanalyser

Ved hjælp af grundlæggende adfærdsdimensioner; Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance, forsyner Thomas Person Profil Analysen (PPA) jer med værdifulde informationer om testpersonens motivationsfaktorer, værdier grundlæggende frygt og adfærd.


Sådan fungerer vores adfærdsanalyse

 

På bare 8 minutter giver Thomas' adfærdsanalyse (PPA - DISC) nøjagtig indsigt i menneskers adfærdsstil på jobbet.

8 minute assessment icon

8 minutters assessment

På bare 8 minutter giver Thomas' adfærdsanalyse en detaljeret indsigt i, hvordan en personen vil fungere i en given jobrolle og det giver jer større sikkerhed i ansættelsesprocessen og reducerer personaleomsætningen.

detailed understanding icon

Detaljeret profilbeskrivelse

Thomas adfærdsanalyse giver dig en personprofil, der beskriver en persons styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggende frygt, og hvordan personen agerer under pres.

detailed insight icon

Dyb indsigt

Når adfærdsanalysen er gennemført, har du øjeblikkelig adgang til indhold med fokus på business-outcome, der giver dig mulighed for at matche personer med job, sortere CV'er, lede, coache, udvikle, onboarde og træne dine medarbejdere.

Behaviour Assessment info

Assessment information

 • Vurderingstype: Adfærdsprofil
 • Format: 24 spørgsmål
 • Udfyldelsestid: 8 minutter
 • Påkrævet uddannelse: Ingen

Validering:

Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychological 'Associations

Klik nedenfor for at downloade en kandidatprofil fra Thomas præstations-platformen

Vores team har lavet Thomas adfærdsanalyse, og vi fandt alle, at resultaterne var meget nøjagtige i betragtning af, hvor få spørgsmål det stillede. Det er, når man rekrutterer er det uvurderligt at kunne bruge det til at få større forståelse og indsigt i kandidater, og jeg kan se, at det også er et vigtigt redskab til at styre et team.

Laura O’Driscoll
Managing Director
teams-report-mockup

Thomas Teams rapport

Thomas Teams Audit giver dig indsigt, der hjælper dine teams med at præstere maksimalt og sikre, at de er motiverede og arbejder hen imod et fælles sæt mål – uanset om det er i et ansigt til ansigt, fysisk eller hybridt miljø.

Teams, der bruges sammen med adfærdsvurderingen, hjælper dine teams med at forstå deres kombinerede styrker, begrænsninger og den værdi, som teamet bringer til organisationen. Den indsigt, det giver, kan:

 • Øge dit teams ydeevne gennem mere effektiv ledelse
 • Hjælpe dig med at sætte en skabelon for den ideelle kultur, roller og ledelsesstil, som dit team har brug for for at nå sine mål

Thomas Teams giver dig en omfattende rapport, der kan besvare mange spørgsmål såsom:

 • Hvilken rolle spiller hver person i teamet?
 • Hvor er de mulige begrænsningsområder i teamet?
 • Hvordan kan du håndtere disse begrænsninger?
 • Udnytter du hvert holdmedlems stærke sider?
 • Hvor kan der opstå konflikt?
 • Er der mangel på kvalifikationer, og er der behov for uddannelse?
 • Hvilken ledelsesstil vil bedst motivere og inspirere teamet til høj præstation?
Behaviour Background & theory

Baggrund & Teori

I slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne tog Dr. Thomas Hendrickson udgangspunkt i William Moulton Marstons DISC-teori og udviklede Thomas Person Profil Analysis (PPA) til brug i private og offentlige organisationer.

Marstons originale teori postulerede, at handlinger, der er baseret på følelser, er et individs biosociale reaktion, der tager udgangspunkt i det omgivende miljø, hvor miljøet beskrives på en skala gående fra et understøttende til et fjendtligt - socialt miljø. Disse handlinger bestemmer, hvordan den enkelte interagerer med miljøet.

Den teoretiske model, der beskriver hvordan individet interagerer med miljøet, kan formuleres med udgangspunkt i 4 grundlæggende adfærdsdimensioner: tendens til at udøve Dominans, Indflydelse gennem det verbale, stræben efter Stabilitet og Compliance (tilpasning overfor regler og standarder). Marston udgav sin bog 'Emotions of Normal People' i 1928, der beskrev hans teori om menneskelig bevidsthed.

PPA (DISC), der også kaldes Thomas adfærdsanalyser, fastlægger, hvordan en person reagerer på situationer på arbejdspladsen, som de opfatter som gunstige eller udfordrende og afdækker, om deres responsmønstre er proaktive eller passive (reflekterende). Modellen klassificerer således individets adfærdspræferencer i form af fire domæner: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance.

Find ud af, hvordan du kan få dyb indsigt i dine medarbejderes adfærdsstil og motivatorer med faktabladet Thomas adfærdsanalyse

Behaviour_ Format

Format

Thomas PPA er en forced-choice analyse, der bruger en ipsativ konstruktion - testpersonens svar er et udtryk for personens individuelle adfærdsmæssige prioriteringer og i mindre grad en sammenligning med en norm eller specifik referencegruppe. Testpersonen bliver bedt om at vælge et tillægsord eller kort beskrivelse, som de selv mener beskriver dem mest, og èt der beskriver dem mindst.

PPA udfyldes ved at testpersonen bliver præsenteres for 24 linjer med hver 4 beskrivende ord. For hver linje vælges et ' mest som ' og et 'mindst ligesom' dem selv. Denne proces gentages 24 gange, hvilket giver 48 valg fra i alt 96 beskrivende ord.

PPA'en er tilgængelig i såvel en online som en papirversion. Thomas International har også udviklet PPA+ formatet, der er velegnet til yngre personer og til personer, som taler dansk flydende, men ikke har dansk som førstesprog.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

Thomas PPA har været genstand for en omfattende videnskabelig granskning for at fastlægge reliabilitet og validitet som en psykologisk konstruktion. PPA er registreret i  British Psychological Society(BPS), og er auditeret efter tekniske kriterier opstillet på de tekniske kriterier opstillet af European Standing Committee on Tests and Testing, en del af  European Federation of Psychologists' Associations.

Thomas International udfører løbende psykometrisk forskning med PPA. Vi har tidligere samarbejdet med Psychometrics Center på Cambridge University. Kontakt os på  [email protected] , hvis jeres organisation er interesseret i at medvirke i et af vores researchprogrammer.

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en adfærdsanalyse?

En adfærdsanalyse er et værktøj, der er designet til at observere, forstå, forklare og forudsige en persons adfærd. 

Adfærdsanalyser hjælper os med at forstå mange forskellige aspekter af en persons karakter. De omfatter forståelse af en persons tænkestil, vilje til at lære og ledelsesevner. 

Hvis vi kan forudsige, hvordan en person vil opføre sig på jobbet, arbejde sammen med andre, overvinde tilbageslag eller bruge sig selv i problemløsningssituationer, kan vi nå jobrelaterede mål men også de forretninsmæssige mål.

Hvordan fungerer en adfærdsanalyse?

Baseret på  DISC-teori vil en adfærdsanalyse undersøge en persons frygt, motivatorer, værdier og adfærdsstil ved hjælp af fire primære profilfaktorer: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliuance.

Thomas adfærdsanalyse  (PPA) er vores værktøj til analyse af adfærd, der  tager højde for disse profilfaktorer og tester kandidaternes holdninger på hvert område. Disse fire områder plottes på en graf og analyseres af proprietær teknologi, der giver arbejdsgivere og rekrutteringsansvarlige indsigt i en kandidats adfærdsmæssige stil. 

 Thomas adfærdsanalyse bruges derefter til at give dybere indsigt i disse karaktertræk, finde de rigtige personer til den rigtige rolle, og skubbe rekrutteringsprocessen i den rigtige retning.

Hvorfor bruge adfærdsassessments på arbejdspladsen?

Adfærdsanalyser hjælper organisationer og rekrutteringspersonale med at forstå niveauet af personens interpersonelle færdigheder, og hjælper med at forudsige, hvordan han eller hun kan reagere på nye og  forskellige scenarier.

En person ansættes typisk for at have de rette færdigheder, viden og tekniske ekspertise, men bliver ofte afskediget, omplaceret eller forbigået forfremmelse, fordi de mangler interpersonelle kompetencer.

Adfærdsanalyser hjælper med at sikre, at de bedst egnede ansøgere ansættes, og at de bedst egnede medarbejdere forfremmes. Adfærdsanalyser sætter endvidere mennesker i stand til at øge deres selvindsigt og hjælper individer og grupper med at kommunikere bedre med hinanden.

Sådan kan adfærdsanalyser hjælpe rekrutteringen.

Når det kommer til at vælge de rigtige ansøgere baseret på deres adfærd og forudsagte adfærd på arbejdspladsen, kan adfærdsanalyser fjerne gætterierne fra rekrutteringsprocessen .

En adfærdsanalyse kan hjælpe med at forudsige en ansøgers evne til at lykkes på forskellige områder. En adfærdsanalyse kan for eksempel bruges til at forudsige ydeevne; Dette  kaldes "prædiktiv validitet" og dækker over, i hvilket omfang præstationer i analysen forudsiger præstationer i et givet job.

Adfærdsanalyser viser sig også at være et mere retfærdigt analysesystem end mange andre vurderingsværktøjer. Dette resulterer i udvælgelsen af ansøgere uanset deres alder, køn eller etnicitet, men på forudsigelser og analyser af, hvordan de vil opføre sig i organisationen og i deres rolle. 

Hvad er forskellen mellem adfærdsanalyser og personlighedstest?

Adfærdsanalyser søger at forstå, hvordan en person handler eller reagerer på omgivelser, roller og andre mennesker. Den giver mulighed til at udtrykke sig selv. En personlighedsvurdering handler om at forstå, hvem en person er, baseret på en sammensmeltning af kvaliteter og egenskaber. 

En adfærdsanalyse vil se på, hvordan en person vil reagere inden for en rolle eller i et sæt omstændigheder. Dette hjælper rekrutteringspersonale med at forstå, hvordan personen vil opføre sig i rollen. For eksempel kan en person, der generelt beskrives som "rolig, varm og venlig", blive "anspændt og eksplosiv" i en stressende situation. De samme personlighedstræk hos en anden person kan dog afsløre, at personen trives under stressede situationer. 

En personlighedstest er designet til at forstå en persons karakter som helhed. Enhver given personlighed vil sandsynligvis agere anderledes i et gunstigt over stressende miljø. 

Personlighed betegnes som kombinationen af værdier, synspunkter, faste reaktioner, tankemønstre og egenskaber, som er relativt stabile aspekter af et individ. Adfærd på den anden side er, hvordan den enkelte møder andre i deres handlinger. Sammenfattende er adfærd det, vi gør, mens personlighed er, hvordan og hvorfor vi har tendens til at opføre os på en bestemt måde.

Sådan kan Thomas hjælpe med adfærdsanalyser.

Adfærdsvurderingen (PPA) er designet til at hjælpe rekrutteringspersonale med at få en grundig forståelse af en ansøgers adfærd i forbindelse med  jobegnethed. 

Det tager så lidt som 8 minutter at gennemføre PPA, og den bestemmer, hvordan enkeltpersoner ser sig selv respondere på situationer på arbejdspladsen, som de opfatter som gunstige eller udfordrende, og afslører, om deres reaktionsmønstre er aktive eller passive. 

Ved at give indsigt baseret på bredt anerkendt  DISC-teori  (Dominans, Compliance, Indflydelse og Stabilitet) vil PPA'en producere resultater i realtid, så rekrutteringspersonalet trygt kan analysere ansøgerens adfærd og hurtigt afgøre, om dette er en passende kandidat til den stilling, der søges.

Hvis du gerne vil vide mere om vores adfærdsanalyse, er du velkommen til at kontakte vores team.