Adfærdsanalyser

At forstå en persons adfærdsstil giver dig mulighed for at vurdere en ansøger eller medarbejders egnethed til bestemte jobroller og deres præferencer for at kommunikere med andre.

Adfærdsanalyser

At forstå en persons adfærdsstil giver dig mulighed for at vurdere en ansøger eller medarbejders egnethed til bestemte jobroller og deres præferencer for at kommunikere med andre.

 • Lær mere om adfærdstilpasning
 • Identificer udviklingsområder
 • Motiver og engager medarbejderne
 • Mere effektiv kommunikation
 • Lede mod bedre resultater
 • Ansæt den rigtige person
 

Anmod om en demo


PPA video thumbnail resized

Thomas adfærdsanalyser

Ved hjælp af de grundlæggende adfærdsdimensioner: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance forsyner Thomas Person Profil Analysen (PPA/DISC) jer med værdifulde informationer om testpersonens motivationsfaktorer, værdier, grundlæggende frygt og adfærdsmæssige stil.

Se hvordan vores adfærdsanalyse fungerer

På bare 8 minutter giver Thomas PPA en nøjagtig indsigt i, hvilken adfærd testpersonen vil vise på arbejdspladsen.

8 minutters assessment

På bare 8 minutter giver Thomas PPA en detaljeret indsigt i, hvordan en person vil fungere i en given jobrolle. Det giver jer større sikkerhed i ansættelsesprocessen og reducerer personaleomsætningen.

Detaljeret profilbeskrivelse

Du får en detaljeret profilbeskrivelse, der beskriver personens styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggende frygt og hvordan personen reagerer under pres.

Diverse rapporter

Når PPA analysen er udfyldt, har du øjeblikkelig adgang til 18 yderligere rapporter, der giver dig mulighed for at matche folk til specifikke jobroller, filtrere CV'er, lede, coache, udvikle og uddanne dine medarbejdere.

Personal Profile Analysis Report

Assessment information

Type: Adfærdsprofil

Format: 48 spørgsmål

Tidsforbrug: 8 minutter

Træning: PPA internationalt certifikat

Validering: Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychological 'Associations

PPA er det mest nøjagtige psykometriske værktøj, jeg nogensinde har anvendt. Rapporterne er uvurderlige og jeg vender tit tilbage for at genlæse beskrivelserne.

Laura O’Driscoll, Managing Director

od talent solutions logo

PPA er det mest nøjagtige psykometriske værktøj, jeg nogensinde har anvendt. Rapporterne er uvurderlige og jeg vender tit tilbage for at genlæse beskrivelserne.

Laura O’Driscoll, Managing Director

od talent solutions logo

PPA er det mest nøjagtige psykometriske værktøj, jeg nogensinde har anvendt. Rapporterne er uvurderlige og jeg vender tit tilbage for at genlæse beskrivelserne.

Laura O’Driscoll, Managing Director

od talent solutions logo

Baggrund & Teori

I slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne tog Dr. Thomas Hendrickson udgangspunkt i William Moulton Marstons DISC-teori og udviklede Thomas Person Profil Analysen (PPA) til brug i private og offentlige organisationer.

Marstons originale teori postulerede, at handlinger, der er baseret på følelser, er et individs biosociale reaktion, der tager udgangspunkt i det omgivende miljø, hvor miljøet beskrives på en skala gående fra et understøttende til et fjendtligt - socialt miljø. Disse handlinger bestemmer, hvordan den enkelte interagerer med miljøet.

Den teoretiske model, der beskriver hvordan individet interagerer med miljøet, kan formuleres med udgangspunkt i 4 grundlæggende adfærdsdimensioner: tendens til at udøve Dominans, Indflydelse gennem det verbale, stræben efter Stabilitet og Compliance (tilpasning overfor regler og standarder). Marston udgav sin bog 'Emotions of Normal People' i 1928, der beskrev hans teori om menneskelig bevidsthed.

PPA (DISC) fastlægger, hvordan en person reagerer på situationer på arbejdspladsen, som de opfatter som gunstige eller udfordrende og afdækker, om deres responsmønstre er proaktive eller passive (reflekterende). Modellen klassificerer således individets adfærdspræferencer i form af fire domæner: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance.


Mobile PPA assessment infront of laptop v.2

Format

Thomas PPA er en forced-choice ipsativ konstruktion - testpersonens svar er et udtryk for personens individuelle adfærdsmæssige prioriteringer og i mindre grad en sammenligning med en norm eller specifik referencegruppe . Testpersonen bliver bedt om at vælge et tillægsord eller kort beskrivelse, som de selv mener beskriver dem MEST, og èt der beskriver dem MINDST.

PPA udfyldes ved at testpersonen bliver præsenteres for 24 linjer med hver 4 beskrivende ord. For hver linje vælges et ' mest som ' og et 'mindst ligesom' dem selv. Denne proces gentages 24 gange, hvilket giver 48 valg fra i alt 96 beskrivende ord.

PPA'en er tilgængelig i såvel en online som en papirversion. Thomas International har også udviklet PPA+ formatet, der er velegnet til yngre personer og til personer, som taler dansk flydende, men ikke har dansk som førstesprog.

Mobile PPA assessment infront of laptop v.2

Reliabilitet & Validitet

Thomas PPA har været genstand for en omfattende videnskabelig granskning for at fastlægge reliabilitet og validitet som en psykologisk konstruktion. PPA er registreret i British Psychological Society (BPS), og er auditeret efter tekniske kriterier opstillet af the European Standing Committee on Tests and Testing, part of the European Federation of Psychologists' Associations.

Thomas International udfører løbende psykometrisk forskning med PPA. Vi har tidligere samarbejdet med Psychometrics Center på Cambridge University . Kontakt os på psykologi @thomas .co.uk, hvis jeres organisation er interesseret i at medvirke i et af vores researchprogrammer.

TEIQue Reliability and Validity

Tilslut jer de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne for at få det bedste ud af medarbejderne.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er en adfærdsanalyse?

  Adfærdsanalyser ser på en persons tendens mod bestemte adfærdsmønstre samt på kommunikationsstilen (hvordan personen sandsynligvis vil interagere med andre).

  Thomas Person Profil Analyse (PPA) er baseret på DISC-teorien og giver dig information omkring en testpersons grundlæggende frygt, motivationsfaktorer, værdier og adfærdsmæssige stil.

 • Hvad er forskellen mellem adfærds- og personlighedstest?

  Adfærd er forskellig fra personlighed ved at adfærd er mere foranderlig, da vi tilpasser vores adfærd afhængig af situation eller rolle.

  Personlighed er mere varig og er karakteriseret ved træk. Thomas’ Personlighedsassessment på jobbet’ HPTI måler 6 træk for at vurdere en kandidats egnethed i forhold til en bestemt jobrolle og identificerer vedkommendes lederpotentiale.

 • Hvorfor bruger man adfærdsanalyser på arbejdspladsen?

  Medarbejdere ansættes ofte baseret på deres uddannelse, viden og tekniske ekspertise, men bliver som oftest afskediget, forflyttet eller forbigået ved udnævnelser fordi personen mangler de relevante interpersonelle færdigheder.

  Adfærdsanalyser hjælper med at sikre, at den bedst matchende kandidat ansættes og at de rigtige medarbejdere forfremmes – rette person i rette jobrolle. Analyserne hjælper mennesker til at øge deres selvindsigt og hjælper både individer og teams til bedre kommunikation.

  På blot 8 minutter kan Thomas adfærdsanalyse Person Profil Analysen (PPA) give dig nøjagtig indsigt i jeres medarbejderes arbejdsmæssige adfærdsstil.