Evaluering af medarbejderengagement

Fastlæg engagementsniveauet i din organisation og identificer strategier og initiativer til at forbedre medarbejdernes velbefindende, motivation og produktivitet.

Evaluering af medarbejderengagement

Fastlæg engagementsniveauet i din organisation og identificer strategier og initiativer til at forbedre medarbejdernes velbefindende, motivation og produktivitet.

 • Forstå tendenser og mønstre for engagement
 • Identificer de bedste områder til direkte initiativer, som kan forbedre engagementet
 • Udforsk de forskellige ledelsesformer, der findes i din organisation
 • Afdæk problemer, der kan have indflydelse på produktivitet og trivsel
 • Sammenlign engagementsniveauer og få et overblik
 • Forstå din organisations relative styrker og områder til forbedring
 

Anmod om en demo


Sådan fungerer medarbejderengagementsundersøgelsen

Sørg for, at jeres personale og ledere hurtigt kan identificere de problemer, der bidrager til dårligere præstationer og holde fokus på aktiviteter der øger præstationerne.

Øg produktiviteten

At forstå engagementsniveauer i din organisation giver dig mulighed for at fokusere din indsats på de rigtige steder. Øget engagement vil direkte øge produktivitetsniveauerne i din organisation.

Ledelsesformer

Thomas Engage afdækker de herskende ledelsesformer i din organisation, om de er; deltagende/involverende, autokratisk, laissez-faire eller ikke-formel.

Forbedre trivsel

Forstå de primære motivatorer for teams og grupper på tværs af din organisation ved hjælp af viden om og indsigt i, hvordan man opbygger målrettede programmer, der øger den generelle velværefølelse i teams.

Assessment information

Type: Thomas Engage undersøgelse

Format: En blanding af sprøgsmål og udsagn som medarbejderen rater og fritekst-svarmuligheder

Tidsforbrug: 5-10 minutter

Træning: Kræver ikke certificering

Validering:

Det var givtigt, at kunne forstå hvorfor og hvor vi begik fejl.

- Vivki Meacham, finansdirektør i The Kenton Group
KentonGroup_Logo

Det var givtigt, at kunne forstå hvorfor og hvor vi begik fejl.

- Vivki Meacham, finansdirektør i The Kenton Group
KentonGroup_Logo

Det var givtigt, at kunne forstå hvorfor og hvor vi begik fejl.

- Vivki Meacham, finansdirektør i The Kenton Group
KentonGroup_Logo

Baggrund & Teori

Thomas Engage (oprindeligt Work Engagement Questionnaire) blev udviklet af Mark Slaski ved University of Hertfordshire i 2009.

Slaski grundlagde sin forskning og udvikling i den psykosociale teori om engagement på arbejdspladsen - at engagement er en positiv oplevelse, der følger af de relationer, du har, den rolle, du udfylder, og de fordele, du får på arbejdspladsen.

Der blev udført statistiske faktoranalyser for at identificere de underliggende syv områder i engagement, der måles på via et nemt spørgeskema. De syv områder er; At blive hørt, Udvikling, Udfordringer, Samhørighed, Frihed, Klarhed, Anerkendelse.


Mobile and laptop Engage screenshots

Format

Thomas Engage-spørgeskemaet består af 28 udsagn. Personer skal angive, hvor ofte de oplever det pågældende udsagn på arbejdspladsen - på en 1-7 Likert skala (1 er ' aldrig ' og 7 er ' altid ' ). De 28 spørgsmål efterfølges af to udsagn med fritekst-svar. Sluttelig vil personen vil blive bedt om at bekræfte flere demografiske faktorer.

Mobile and laptop Engage screenshots

Reliabilitet & Validitet

Thomas Engage har en meget fin intern konsistens (Cronbach's alpha = .96) og meget god construct validity. Structural equation modelling (SEM) indikerer høj construct validity i den endelige 7-faktormodel, idet hver variabel kan forklare en stor mængde af variationen i det statistiske materiale.

Behavioural testing accredited by the British Psychological Society

Tilslut jer de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne for at få det bedste ud af medarbejderne.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad menes der med medarbejderengagement?
  Medarbejderengagement handler om, i hvilken udstrækning medarbejderne føler sig engagerede i deres job og i organisationen og lægger en indsats i at lykkes og få succes i jobbet.
 • Hvordan vurderes medarbejderengagement?

  Medarbejderengagement vurderes på mange forskellige måder. Som eksempel kan nævnes, at engagementsanalyser afdækker medarbejderes opfattelse af forskellige nøgleområder i arbejdslivet.

  Thomas Engage spørgeskemaets kombination af 28 spørgsmål og fritekst-svarmuligheder kan hurtigt identificere eventuelle områder, der blokerer for bedre præstationer.

 • Hvorfor gennemføre en medarbejderengagement survey?

  Undersøgelser af medarbejderengagement hjælper organisationer med at identificere og bygge videre på styrkerne og kompetencerne i teamet eller organisationen.

  Når folk er engagerede, er de mere produktive og præsterer bedre. Dette reducerer igen personaleomsætningen, forbedrer produktiviteten og effektiviteten, hvilket i sidste ende fører til bedre resultater.

  Thomas Engage fastlægger niveauet af engagement i jeres organisation og identificerer strategier og forslag til initiativer til at forbedre medarbejdernes trivsel, motivation og produktivitet.