Evalueringer af undersøgelse af medarbejderengagement

Thomas components
Engage Icon

Evalueringer af undersøgelse af medarbejderengagement

Fastlæg niveauet for engagement i jeres organisation

 • Forstå tendenser og mønstre for engagement
 • Identificer de bedste områder til direkte initiativer der kan forbedre engagementet
 • Udforsk de forskellige ledelsesformer, der findes i din organisation
 • Afdæk problemer, der kan have indflydelse på produktivitet og trivsel
 • Sammenlign engagementsniveauer og få et overblik
 • Forstå din organisations relative relative styrker og muligheder for forbedringer
Anmod om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores mest glade kunder

Anmod om en demo

Sådan fungerer medarbejderengagementsundersøgelsen

Sørg for, at jeres personale og ledere hurtigt kan identificere de problemer, der bidrager til dårligere præstationer og holde fokus på aktiviteter der øger præstationerne.

Productivity Icon

Øg produktiviteten

At forstå engagementsniveauer i din organisation giver dig mulighed for at fokusere din indsats på de rigtige steder. Øget engagement vil direkte øge produktivitetsniveauerne i din organisation.

Management Icon

Ledelsesformer

Thomas evalueringer af medarbejderengagement afdækker de herskende ledelsesformer i din organisation, om de er; deltagende/involverende, autokratisk, laissez-faire eller ikke-formel.

Well-being icon

Forbedre trivsel

Forstå de primære motivatorer for teams og grupper på tværs af din organisation ved hjælp af viden om og indsigt i, hvordan man opbygger målrettede programmer, der øger den generelle velværefølelse i teams.

Engage Assessment info image

Assessment information

 • Assessment type: Undersøgelse af engagement
 • Format: En blanding af spørgsmål og udsagn som medarbejderen rater og fritekst-svarmuligheder
 • Time to complete: 5-10 minutter
 • Påkrævet uddannelse: Kræver ikke uddannelse

Det var givtigt, at kunne forstå hvorfor og hvor vi begik fejl.

Vicki Meacham
Chief Financial Officer
Background & Theory Engage Image

Baggrund & Teori

Thomas Engage (oprindeligt Work Engagement Questionnaire) blev udviklet af Mark Slaski ved University of Hertfordshire i 2009.

Slaski grundlagde sin forskning og udvikling i den psykosociale teori om engagement på arbejdspladsen - at engagement er en positiv oplevelse, der følger af de relationer, du har, den rolle, du udfylder, og de fordele, du får på arbejdspladsen.

Der blev udført statistiske faktoranalyser for at identificere underliggende syv områder, der relaterer sig til begrebet. og som der måles på via et nemt spørgeskema. De syv områder er; At blive hørt, Udvikling, Udfordringer, Samhørighed, Frihed, Klarhed, Anerkendelse.

Formt of Engage image

Format

Thomas Engage-spørgeskemaet består af 28 udsagn. Personen skal angive hvor ofte de oplever det pågældende statement på arbejdspladsen - på en 1-7 Likert skala (1 er ' aldrig ' og 7 er ' altid ' ). De 28 spørgsmål efterfølges af to spørgsmål med fritekst-svar. Sluttelig vil personen vil blive bedt om at bekræfte flere demografiske faktorer.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

Thomas Engage har en meget fin intern konsistens (Cronbach ' s alpha = .96) og meget god construct validity. Structural equation modelling (SEM) indikerer høj construct validity i den endelige 7-faktormodel, idet hver variabel kan forklare en stor mængde af variationen i det statistiske materiale.

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en undersøgelse af medarbejderengagement?

En undersøgelse af medarbejderengagement måler og analyserer, hvor motiverede og vigtigst af alt, engagerede dine medarbejdere er til at yde deres bedste på arbejdspladsen. En veldefineret undersøgelse af medarbejderengagement vil give indsigt i medarbejdernes tanker, holdninger og generelle trivsel.

Takket være fjernarbejde er det vigtigere end nogensinde at tjekke ind med dine medarbejdere og forstå, hvor engagerede de er i deres arbejde.

Hovedformålet med en undersøgelse af medarbejderengagement er at forstå, hvad der driver engagementet i organisationen, og hvad der potentielt også kan stoppe det. Hvis du har forståelse for medarbejdertilfredshed og engagement, får du også indsigt i de processer, der fungerer, og dem, der ikke gør. 

Gode undersøgelser af medarbejderengagement hjælper med at afdække styrker og svagheder i, hvordan organisationen kører, eller hvordan arbejdet udføres, og til gengæld giver dette feedback til at hjælpe med at forbedre medarbejdernes engagement på lang sigt. 

Kort sagt giver en undersøgelse af medarbejderengagement ledere og højtstående embedsmænd i en organisation mulighed for at overvåge engagementsniveauer og forstå, om der skal træffes foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Sådan fungerer en undersøgelse af medarbejderengagement

En undersøgelse af medarbejderengagement fungerer fungerer på den måde, at medarbejderne bliver bedt om at udfylde en undersøgelse. Dette skal skræddersys individuelt til hver enkelt virksomhed og omhyggeligt gennemtænkes, så den afspejler det aktuelle arbejde og eventuelle eksterne faktorer, der kan påvirke reaktionerne (f.eks. en global pandemi).

Nøglen til en god undersøgelse af medarbejderengagement er at holde tingene enkle. En af de sidste ting, du vil gøre, er at skabe en undersøgelse, der ser skræmmende ud ved første øjekast. De fleste mennesker i din virksomhed har travlt, og hvis der er mange spørgsmål, eller de ser ud til at være irrelevante for organisationen, vil dette føre til færre undersøgelsessvar eller værre, processen ikke tages alvorligt. 

En typisk undersøgelse af medarbejderengagement skal være kort, fokuseret og tage 15 minutter eller mindre at gennemføre. Spørgsmålene skal være en blanding af åbne og lukkede spørgsmål og give dig en blanding af kvalitative og kvantitative data, der kan bruges til at bedømme dine medarbejderes aktuelle engagementssituation. 

Thomas undersøgelse af medarbejderengagement består af 28 udsagn. Personen skal angive hvor ofte de oplever det pågældende statement på arbejdspladsen - på en 1-7 Likert-skala (1 er ' aldrig ' og 7 er ' altid ' ). De 28 spørgsmål efterfølges af to spørgsmål med fritekst-svar. Sluttelig vil personen vil blive bedt om at bekræfte flere demografiske faktorer.

Hvilken slags spørgsmål er inkluderet i undersøgelser om medarbejderengagement?

Hvis talemåden "der er mange måder at flå en kat på" eksisterer, så "der er mange spørgsmål, du kan stille dine medarbejdere" bør også eksistere. Det er ganske vist mindre iørefaldende, men undersøgelse af medarbejderengagement kræver en vis omhyggelig overvejelse. Du kan blande standard spørgsmål, der typisk findes i undersøgelser, og skræddersyede spørgsmål, som du vil have brugt tid på at sætte sammen. 

Det er vigtigt at have en blanding af kvalitative og kvantitative data fra svarene, så de kan give dig og din organisation en bedre forståelse af engagementet i din organisation. 

Typiske spørgsmål, som du kan medtage i en undersøgelse om medarbejderengagement, omfatter: 

 • Er du tilfreds med den måde, din virksomhed har forvaltet både sin forretning og sine medarbejdere på i løbet af denne tid?
 • Føler du dig inspireret til at gøre dit bedste takket være dit team?
 • Føler du, at dit team hjælper dig med at være færdig med dit arbejde?
 • Kommunikerer din organisation tilstrækkeligt med alle sine medarbejdere?
 • Føler du, at du kan tale med nogen i din organisation, hvis du støder på vanskeligheder?
Hvorfor bruge en undersøgelse af medarbejderengagement på arbejdspladsen?

Takket være den slags undersøgelser kan man måle medarbejdernes engagement. Det er afgørende for den samlede arbejdspladskultur og succes at vide, hvordan dit team eller en person har det. Men der er også andre fordele ved at bruge en undersøgelse med dit team. 

Undersøgelser af medarbejderengagement er blevet afgørende for at give medarbejderne en platform til at give åben feedback. Det er en af de mest simple og mest effektive måder at etablere tovejskommunikation mellem medarbejderen og organisationen, og også tilbyde et sted, hvor medarbejderen kan give feedback til den øverste ledelse. 

En af de vigtigste konsekvenser af at gennemføre undersøgelsen bør være, at du derefter får udviklet medarbejdernes engagement. De oplysninger, du får fra undersøgelsen, skal give dig mulighed for at identificere styrker og svagheder og forbedre engagementet i din organisation. Dette kan omdannes til en engagementsplan, hvor du kan fokusere på områder af din virksomhed, der mest har brug for en forbedring. Når du har identificeret ændringerne, kan du sætte deadlines og tilstrækkelige ressourcer på plads til at forbedre medarbejdernes engagement. 

Hvordan kan en undersøgelse af medarbejderengagement hjælpe med fastholdelse og udvikling af medarbejdere?

Når medarbejderne ikke er engageret på arbejdspladsen, er de mere tilbøjelige til at forlade den. Ved at opdage de problemer, der kan forårsage manglende engagement, kan du vende tendensen af personaleudskiftning. Desværre løses manglende engagement ikke let ved blot at kaste penge på problemet (lønstigninger). Det er en kulturel ændring, der skal ske. 

Fastholdelse af personale er afgørende for forretningssucces, især hvis det personale, du ansætter, er højt kvalificeret og har alle muligheder for at lade din virksomhed lykkes. Men hvis der er et kulturelt problem, der skal findes og løses, er det svært at holde fast i dit bedste personale. En rapport fra Deloitte i 2018 viste, at de gennemsnitlige omkostninger ved at rekruttere en ny medarbejder er $ 7000 (£ 4000). Læg dertil udgifterne til uddannelse og tid brugt på at udvikle, din virksomhed vil blive voldsomt påvirket. 

Nogle undersøgelser viser, at højt engagerede medarbejdere er tre gange mere tilbøjelige til at blive i deres stilling og fem gange mere tilbøjelige til at tale positivt om deres arbejdsplads. Dette skaber et stærkere brandreklame og personale, der arbejder for at få deres kunder til at føle sig tilfreds, hvilket øger salget og rentabiliteten. 

Sådan klan Thomas hjælpe med medarbejderengagement

Vores undersøgelser af medarbejderengagement hjælper organisationer med at identificere og bygge videre på styrkerne og kompetencerne i teamet eller organisationen.

Når folk er engagerede, er de mere produktive og præsterer bedre. Dette reducerer igen personaleomsætningen, forbedrer produktiviteten og effektiviteten, hvilket i sidste ende fører til bedre resultater.

Thomas Engage fastlægger niveauet af engagement i jeres organisation og identificerer strategier og forslag til initiativer til at forbedre medarbejdernes trivsel, motivation og produktivitet.