Emotionel intelligens tests og vurderinger

Thomas components
Emotional Intelligence Icon

Emotionel intelligens test og assessment

Få indsigt i en persons følelser over for andre på arbejdspladsen

  • Ansæt emotionelt intelligente kandidater
  • Sæt fokus på at udvikle de ledelsesmæssige færdigheder
  • Opbyg effektiv kommunikation
  • Fremme engagement og loyalitet
  • Forstå medarbejdernes følelser, og hvordan de håndterer relationer med andre
Anmod om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores mest glade kunder

Anmod om en demo

Thomas' emotionelle intelligensvurdering

Thomas 'Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), kan hjælpe din organisation med at forstå medarbejderes emotionelle funktionsmåde og hvordan, de håndterer andres følelser på arbejdspladsen.

Sådan fungerer den emotionelle intelligensvurdering

Trait Emotional Intelligence testen (TEIQue) måler 15 emotionelle personlighedstræk, der grupperes i 4 overordnede faktorer Velværefølelse, Selvkontrol, Emotionalitet og Socialiseringsfaktor

Profile Report

Detaljerede rapporter

Forstå en persons styrker og begrænsninger, hvordan de reagerer under pres, hvor godt de udvikler nye forhold og hvor selvmotiverede og tilpasningsdygtige de er.

No right or wrong answers icon

Ingen rigtige eller forkerte svar

Der er ingen rigtig eller forkert måde at bruge følelsesmæssig intelligens på. Der er positive og negative konsekvenser for alle de forskellige score i spørgeskemaet, som er forklaret i rapporterne.

Target icon

Mange forskellige anvendelsesområder

TEIQue bruges til en række formål, herunder vurdering, lederuddannelse, coaching af arbejde og liv, talentudvikling, måling af medarbejderes moral, teambuilding, rekruttering og udvælgelse og mange flere.

Emotion Assessment Info

Assessment information

  • Assessment type: Emotionel intelligens
  • Format: 153 spørgsmål
  • Udfyldelsestid: 30 minutter
  • Uddannelse kræves: TEIQue certificering

Validering:

Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychological 'Associations

TEIQue hjælper os virkelig med at komme under huden på en kandidats ' personlighed og giver potentielle ledere en dybdegående indsigt i, hvordan en kandidat ville passe ind i deres team.

Donna Carolan
Head of Talent Acquisition
Background and theory - EI image

Baggrund & Teori

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) blev udviklet og opdateres løbende af K.V. Petrides, ph.d. ved hans London Psychometric Laboratory, der i øjeblikket er baseret på University College London (UCL).

TEIQue er baseret på K.V. Petrides' teori om emotionel intelligens (træk EI), hvor den psykometriske konstruktion afdækker en konstellation af følelsesmæssige selvopfattelser beliggende i de dybere lag i personlighedshierarkierne. Træk EI er en komplet afdækning af de emotionelle aspekter i personligheden og giver en omfattende og detaljeret indsigt i individets emotionelle funktionsmåde.

Blandt andre psykologiske egenskaber, vurderer TEIQue vores emotionelle evner (f.eks. hvor gode vi tror, vi er til at identificere, forstå og styre og lede vores egne og andres følelser). TEIQue et er validt værktøj, der hjælper med at forudsige en lang række udviste adfærdsaspekter hos personen og til at forudsige præstationer og succes på arbejdspladsen og privat. I relation til arbejdsmiljøet, så vil TEIQue kunne medvirke til at forudsige forhold omkring jobpræstationer, jobtilfredshed, jobrelateret stress, ledelse, organisatorisk tilhørsforhold, organisatorisk engagement, teamwork, etc.

Formt of EI Assessment image

Spørgeramme i TEIQue personlighedstesten

TEIQue er en selvrapportende personlighedstest. Testpersonen angiver deres grad af enighed på en 1-7 Likert-skala (1 'er helt uenig' til 7 'er helt enig') og i alt 153 spørgsmål besvares.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

TEIQue er registreret hos British Psychological Society (BPS), efter at den er blevet revideret i forhold til de tekniske kriterier, der er fastsat af European Standing Committee on Tests and Testing, en del af European Federation of Psychologists' Associations.

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en test af emotionel intelligens?

En test af emotional intelligens (EI) er designet til at forstå dit niveau af EI baseret på de fem egenskaber ved emotionel intelligens. Det er din evne til at forstå, bruge og håndtere dine egne følelser på positive måder for at lindre stress, kommunikere effektivt, have empati med andre, overvinde udfordringer og afbøde konflikter.

Emotionel intelligens blev først udviklet gennem forskning af Mayer, Caruso, Salovey & Sitarenios (2003) og er forskellig fra IQ (Intelligence Quota), som måler logisk ræsonnement. EI giver os en større forståelse af, hvordan nogen håndterer deres egne følelser og andres følelser i daglige situationer.

Emotionel intelligens (EI) er noget, der kan udvikles over tid. Hovedkomponenterne i EI omfatter: Selvbevidsthed (anerkendelse af ens egne følelser), social bevidsthed (anerkendelse af andres følelser), selvforvaltning (evnen til at styre ens følelser) og sociale færdigheder (evnen til at påvirke og håndtere andres følelser). 

En test af emotionel intelligens er designet til at analysere disse træk og forstå, hvilke områder der kræver udvikling for at hjælpe med at afrunde en persons evne til at udvikle deres EI i specifikke situationer.

Sådan testes for følelsesmæssig intelligens

Der er et par forskellige måder at teste for følelsesmæssig intelligens på. De er primært opdelt i tre grupper: selvrapportering, andres rapportering og evnetest. Hver kommer med fordele og ulemper, men grundlæggende er de designet til at teste din emotionelle intelligens baseret på situationer og dine reaktioner. 

Selvrapportering bruges oftest i personlighedstest. Træk som for eksempel varme, empati, angst og så videre, testes på denne måde gennem en række spørgsmål, der stiller respondenten på en glidende skala om, hvorvidt de er enige eller uenige i udsagnet. 

Da følelsesmæssig intelligens tager hensyn til andre mennesker, er det også en almindeligt anvendt teknik at få andre til at rapportere tilbage. Dette betyder ikke, at det er et angreb på din karakter. Ligesom selvrapportering, hvor svarene er baseret på en form for glidende skala, bliver spørgsmålene ikke stillet direkte til dig, de bliver stillet til folk, du har bedt om feedback fra. Almindeligvis kendt som observatørvurderinger eller 360 graders feedback, er dette en måde at forstå, hvordan dine følelsesmæssige reaktioner og adfærd observeres af dem, du arbejder med. 

Endelig er der evnetest. EI er faktisk en evne, så det giver mening, at den kan måles sammen med andre evner. Der er flere måder at gøre dette på, men en af de mest almindelige metoder er at bruge MEIS-systemet udviklet af Mayer, Caruso, Salovey & Sitarenios, som analyserer svar baseret på at identificere følelserbruge følelserforstå følelser og styre følelser

Hvordan fungerer en test af emotionel intelligens?

Baseret på den type test, du bruger (selvrapportering, andre rapporter og MEIS-testen), har du forskellige metoder til at gennemføre en følelsesmæssig test. 

Selvrapporteringstest kan udføres af dig selv og give dig et indblik i din EI. Testen fungerer ved at stille et spørgsmål og derefter kræve, at du svarer ærligt baseret på de tilgængelige muligheder. For eksempel: "Jeg synes, det er svært at falde i søvn om natten" efterfulgt af svar, der inkluderer "ikke sandt" "noget sandt" "meget sandt". 

Andres rapportering (360 graders feedback) ligner selvrapportering, den primære forskel er, at andre mennesker svarer. Et typisk eksempel i andres rapportering om emotionel intelligens inkluderer: "Forstår mine følelser" efterfulgt af svar, der inkluderer "ikke sandt" "noget sandt" "meget sandt". 

MEIS-test er baseret på spørgsmål fra situationsscenarier med tre potentielle svar, der svarer til en scoring pr. svar (respondenten er ikke opmærksom på vægtning). Disse svar evalueres derefter på tværs af en database med svar til at give en samlet scoring og dermed måle din EI. 

Thomas anvender Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) Testen, der er registreret hos British Psychological Society, er designet til at måle 15 følelsesmæssige træk vedrørende velvære, selvkontrol, følelsesmæssighed og omgængelighed. 

Hvorfor bruge test af emotionel intelligens på arbejdspladsen?

At forstå, hvordan dine medarbejdere vil håndtere deres egne og deres kollegers følelser, hjælper organisationer med at forstå, hvem der er bedst egnet til roller, som enten kan være meget stressende eller kræve gode lederevner, to områder hvor god følelsesmæssig intelligens trives.

At være i stand til at gennemføre test af emotionel intelligens for ledere er en pragmatisk måde at forstå, hvem der vil gavne organisationen med de nuancer og bløde færdigheder, som EI bringer til teamet.

At have ledere i en organisation, der er mere emotionelt intelligente, kan give et beroligende arbejdsmiljø og samtidig bidrage til at forbedre produktiviteten og skabe et sjovt arbejdsmiljø, der reducerer personaleomsætningen og forbedrer de overordnede forretningsmål.

Hvordan kan test af emotionel intelligens hjælpe rekruttering?

At identificere, hvilke kandidater der har bløde færdigheder og god følelsesmæssig intelligens i samtalefasen, vil hjælpe med at give en større indsigt i kandidaten og den rolle, de udfylder. At vide, hvilken kandidat der har det bedste forhold til at styre deres følelser og dem fra mennesker omkring dem, vil også være et vigtigt aspekt for enhver virksomhed, der ønsker at hjælpe med at guide en rekrutteringsbeslutning om, hvem der bliver valgt til lederroller. 

Det er selvfølgelig afgørende at vide, hvordan man tester emotionel intelligens i et interview. Dette kan gøres ved et personligt møde, hvor scenarier bringes frem og svar evalueres på både mavefornemmelse og en forståelse af responsen, eller det kan gøres ved hjælp af en af de mange teknikker, der tidligere er beskrevet. 

Ved hjælp af Thomas Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) kan kandidaterne blive bedt om at gennemføre denne online vurdering før en personlig samtale. Svar og vurderinger forbliver private og er kun tilgængelige for rekrutteringsmedarbejderen på nuværende tidspunkt. 

Hvordan kan Thomas hjælpe med test af emotionel intelligens?

Thomas' (TEIQue) vurderer vores overbevisninger om vores følelsesmæssige evner (f.eks. hvor gode vi tror, vi er til at identificere, forstå og styre vores egne og andres følelser).

Disse overbevisninger er stærke forudsigelser for en bemærkelsesværdig række adfærd og resultater, hvoraf mange er afgørende på arbejdspladsen (jobpræstation, jobtilfredshed, jobstress, ledelse, organisatorisk medborgerskab, organisatorisk engagement, teamwork osv.).