Emotionel intelligens assessment

At forstå en persons emotionelle intelligens giver en værdifuld indsigt i personens følelsesmæssige selvopfattelse og tilgang til at forstå andres følelser på arbejdspladsen.

Emotionel intelligens assessment

At forstå en persons emotionelle intelligens giver en værdifuld indsigt i personens følelsesmæssige selvopfattelse og tilgang til at forstå andres følelser på arbejdspladsen.

 • Ansæt emotionelt intelligente medarbejdere
 • Forstå medarbejderes følelser, og hvordan de leder og styrer deres relationer
 • Sæt fokus på at udvikle de ledelsesmæssige færdigheder
 • Opbyg effektiv kommunikation
 • Fremme engagement og loyalitet
 

Anmod om en demo


TEIQue video thumbnail resized

Thomas' emotionelle intelligens assessment

Thomas' Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) kan hjælpe din organisation med at forstå medarbejderes emotionelle funktionsmåde og hvordan, de håndterer andres følelser på arbejdspladsen.

Sådan fungerer den emotionelle intelligenstest

Trait Emotional Intelligence testen (TEIQue) måler 15 emotionelle personlighedstræk, der grupperes i 4 overordnede faktorer Velværefølelse, Selvkontrol, Emotionalitet og Socialiseringsfaktor

Detaljerede rapporter

Forstå en persons styrker og begrænsninger, hvordan de reagerer under pres, hvor godt de udvikler nye relationer og hvor selvmotiverende og omstillingsparate de er.

Ingen rigtige eller forkerte svar

Der er ingen rigtige eller forkerte svar, når man betragter en persons emotionelle intelligens. Der er positive og negative konsekvenser ved såvel højere som lavere scoringsniveauer, hvilket understreges i de tilhørende rapporter.

Mange forskellige anvendelsesområder

TEIQue bruges til en række formål, herunder medarbejdersamtaler, ledelsestræning, coaching, talentudvikling, medarbejderengagement teambuilding, rekruttering og udvælgelse og mange flere.

Assessment information

Type: Emotionel intelligens

Format: 153 spørgsmål

Tidsforbrug: 30 minutter

Træning: TEIQue certificering

Validering: Registreret hos British Psychological Society og revideret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychologists' Associations

For få år siden ville begrebet følelsesmæssig intelligens næppe have været bemærket i organisationer, men nu anses det i mange organisationer for at være et kerneområde, der relaterer sig direkte til organisationens præstationer

Donna Carolan, Head of Talent Acquisition

Proco_Logo_sml

For få år siden ville begrebet følelsesmæssig intelligens næppe have været bemærket i organisationer, men nu anses det i mange organisationer for at være et kerneområde, der relaterer sig direkte til organisationens præstationer

Donna Carolan, Head of Talent Acquisition

Proco_Logo_sml

For få år siden ville begrebet følelsesmæssig intelligens næppe have været bemærket i organisationer, men nu anses det i mange organisationer for at være et kerneområde, der relaterer sig direkte til organisationens præstationer

Donna Carolan, Head of Talent Acquisition

Proco_Logo_sml

Baggrund & teori

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) blev udviklet og opdateres kontinuerligt af K.V. Petrides, ph.d., London Psychometric Laboratory, der i øjeblikket har base på University College London (UCL).

TEIQue er baseret på K.V. Petrides' teori om emotionel intelligens (træk EI), hvor den psykometriske konstruktion afdækker en konstellation af følelsesmæssige selvopfattelser beliggende i de dybere lag i personlighedshierarkierne. Træk EI er en komplet afdækning af de emotionelle aspekter i personligheden og giver en omfattende og detaljeret indsigt i individets emotionelle funktionsmåde.

Blandt andre psykologiske egenskaber, vurderer TEIQue vores emotionelle evner (f.eks. hvor gode vi tror, vi er til at identificere, forstå og styre og lede vores egne og andres følelser). TEIQue et er validt værktøj, der hjælper med at forudsige en lang række udviste adfærdsaspekter hos personen og til at forudsige præstationer og succes på arbejdspladsen og privat. I relation til arbejdsmiljøet, så vil TEIQue kunne medvirke til at forudsige forhold omkring jobpræstationer, jobtilfredshed, jobrelateret stress, ledelse, organisatorisk tilhørsforhold, organisatorisk engagement, teamwork, etc.

teique

Thomas International HTPI behavioural assessment

Format for vores TEIQue personlighedstest

TEIQue er en selvrapportende personlighedstest. Testpersonen angiver sin grad af enighed på en 1-7 Likert-skala (1 'er helt uenig' til 7 'er helt enig') og i alt 153 spørgsmål besvares.

Thomas International HTPI behavioural assessment

Reliabilitet & Validitet

TEIQue er registreret hos British Psychological Society (BPS). Registreringen er resultatet af en løbende auditering, der bygger på de tekniske kriterier opstillet af the European Standing Committee on Tests and Testing, en del af European Federation of Psychologists' Associations .

TEIQue Reliability and Validity

Slut jer til de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne til at få det bedste ud af medarbejderne.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er assessment af emotionel intelligens?
  Assessment af emotionel intelligens har fokus på personens evne til at genkende, forstå og lede egne såvel som andres følelser.
 • Hvordan måles emotionel intelligens?

  Der findes få metoder til vurdering af emotionel intelligens. Et eksempel er via et selvrapporterende spørgeskema, hvor personen angiver, i hvor høj grad denne er enig i et spørgsmål eller udsagn, som f.eks. ”Jeg er god til at registrere, hvad andre mennesker føler.”

  Thomas TEIQue Trait Emotional Intelligence Questionnaire er et selvrapporterende spørgeskema med 153 spørgsmål, der skal afdække, hvad personen synes om sig selv.

 • Hvad er formålet med at fokusere på emotionel intelligens i en arbejdsmæssig sammenhæng?

  Emotionelle intelligenstest giver information, der hjælper medarbejdere med at udøve mere bevidst selvledelse og sætte fokus på selvudvikling.

  Emotionel intelligens er bredt anerkendt som en værdifuld kompetence, der hjælper med at forbedre kommunikation, ledelse, problemløsning og relationer på arbejdspladsen. Den spiller en rolle i, hvor godt medarbejderne interagerer med deres kolleger og påvirker, hvordan medarbejdere håndterer stress-situationer og konflikter og dermed de samlede præstationer på jobbet.

  Thomas TEIQue Trait Emotional Intelligence Questionnaire , kan hjælpe jeres organisation med at forstå medarbejderes følelser og hvordan, de forstår på arbejdspladsen.