Change Management løsninger

Change Management løsninger

Undersøgelser indikerer at op til 70% af forandringsinitiativer, som organisationer igangsætter, mislykkes helt eller delvist. For at få succes skal organisationer sørge for, at de får accept og engagement os medarbejderne, og at deres ledere effektivt leder deres medarbejdere og processer igennem forandringerne.

Hvad er Change Management?

Change Management handler om den introduktion og den implementering af transformeringsstrategier, der igangsættes både på individuelt og organisatorisk niveau, for at sikre at organisationer når deres strategiske mål.
skift stavet på træterninger

Hvad er Change Management?

Change Management handler om den introduktion og den implementering af transformeringsstrategier, der igangsættes både på individuelt og organisatorisk niveau, for at sikre at organisationer når deres strategiske mål.
skift stavet på træterninger
kolleger har ærlig samtale

Når der skal gennemføres forandringer i jeres organisation

Forandringsprocesser er nødvendige og afgørende for, at organisationer kan forblive konkurrencedygtige og relevante for omverdenen og som en arbejdsplads, der kan tiltrække de bedste medarbejdere. Kravet til forandringer er konstant og kan variere fra mindre tilpasninger til store og omfattende ændringer af forretningsmodeller og produkter.

Det diskuteres bredt, hvor ofte forandringsprocesser mislykkes og hvorfor - hvilke barrierer og faktorer, der forårsager manglende fremdrift og måske fiasko. For at skabe værdi for kunder og omverden har organisationer brug for en klar strategi og vilje til at kunne tilpasse sig skiftende krav, som ser ud til at komme i et accelerende tempo.

Hvordan forandringen kommunikeres, implementeres og ledes, er nøglen til succes.

Når der skal gennemføres forandringer i jeres organisation

Forandringsprocesser er nødvendige og afgørende for, at organisationer kan forblive konkurrencedygtige og relevante for omverdenen og som en arbejdsplads, der kan tiltrække de bedste medarbejdere. Kravet til forandringer er konstant og kan variere fra mindre tilpasninger til store og omfattende ændringer af forretningsmodeller og produkter.

Det diskuteres bredt, hvor ofte forandringsprocesser mislykkes og hvorfor - hvilke barrierer og faktorer, der forårsager manglende fremdrift og måske fiasko. For at skabe værdi for kunder og omverden har organisationer brug for en klar strategi og vilje til at kunne tilpasse sig skiftende krav, som ser ud til at komme i et accelerende tempo.

Hvordan forandringen kommunikeres, implementeres og ledes, er nøglen til succes.

kolleger har ærlig samtale

Er jeres medarbejdere klar til en grundlæggende forandring af kulturen?

Jeres medarbejdere skal være involverede, engagerede og indstillet på at medvirke til at skabe positive forandringer. Vores værktøjer og assessmentprogrammer kan hjælpe jer med at lede forandringer af kulturen. Tal med en af vores konsulenter som kan hjælpe jer med at finde ud af, hvordan vores løsninger kan skabe udvikling i jeres organisation.

cultural change video thumbnail

interview

Udvikling af en change management strategi

En sådan forandring indebærer en kompleks proces med analyse og fortolkning af usikkerheder og udvikling af strategier, der understøtter vedvarende vækst. Organisatoriske forandringer hænger tydeligt sammen med organisatoriske resultater.

Implementering af forandringer kan være udfordrende, især de forandringer, der indebærer fundamentale ændringer i kulturen. Men disse udfordringer kan nemmere løses, hvis I er opmærksomme på udfordringerne fra start og adresserer problemerne tydeligt.

Glem ikke, at jeres medarbejdere er vigtige og kan være en afgørende faktor for, om forandringsprocesser lykkes eller mislykkes.

Enhver succes med organisatoriske forandringer kan forbedres ved at få en forståelse for jeres medarbejderes adfærdsmæssige styrker og begrænsninger og de faktorer, der holder dem engagerede på arbejdet.

Udvikling af en change management strategi

En sådan forandring indebærer en kompleks proces med analyse og fortolkning af usikkerheder og udvikling af strategier, der understøtter vedvarende vækst. Organisatoriske forandringer hænger tydeligt sammen med organisatoriske resultater.

Implementering af forandringer kan være udfordrende, især de forandringer, der indebærer fundamentale ændringer i kulturen. Men disse udfordringer kan nemmere løses, hvis I er opmærksomme på udfordringerne fra start og adresserer problemerne tydeligt.

Glem ikke, at jeres medarbejdere er vigtige og kan være en afgørende faktor for, om forandringsprocesser lykkes eller mislykkes.

Enhver succes med organisatoriske forandringer kan forbedres ved at få en forståelse for jeres medarbejderes adfærdsmæssige styrker og begrænsninger og de faktorer, der holder dem engagerede på arbejdet.

interview

Udfordringen

1

Forståelse af hvordan man bedst kan introducere og implementere organisatoriske forandringer

2

Hjælper medarbejdere til bedre at forstå, hvorfor en forandring skal implementeres

3

Minimere forstyrrelser, så medarbejderne forbliver engagerede

Hvordan vi kan hjælpe jer

Medarbejdere der er engagerede i og forstår nødvendigheden af forandringer, er mere tilbøjelige til bidrage positivt til forandringen. Imidlertid er en demotiveret og modvillig medarbejder en fælles udfordring for hele organisationen.

Thomas Engage måler, gennem et kort spørgeskema, engagementet hos medarbejderne og kan hjælpe jer med at fastlægge de nuværende niveauer af engagement på arbejdspladsen og identificerer nødvendige handlinger, som kan øge effektiviteten.

Brug af psykometriske værktøjer, der måler adfærd, personlighed og evner, kan sikre, at nødvendige forandringer implementeres med succes. Hvis du ved, hvordan dit team reagerer bedst på forandringer, vil du være bedre rustet til at lede teamet effektivt igennem forandringerne.

Tag kontakt til os nu
Thomas Engage

Hvordan vi kan hjælpe jer

Medarbejdere der er engagerede i og forstår nødvendigheden af forandringer, er mere tilbøjelige til bidrage positivt til forandringen. Imidlertid er en demotiveret og modvillig medarbejder en fælles udfordring for hele organisationen.

Thomas Engage måler, gennem et kort spørgeskema, engagementet hos medarbejderne og kan hjælpe jer med at fastlægge de nuværende niveauer af engagement på arbejdspladsen og identificerer nødvendige handlinger, som kan øge effektiviteten.

Brug af psykometriske værktøjer, der måler adfærd, personlighed og evner, kan sikre, at nødvendige forandringer implementeres med succes. Hvis du ved, hvordan dit team reagerer bedst på forandringer, vil du være bedre rustet til at lede teamet effektivt igennem forandringerne.

Tag kontakt til os nu
Thomas Engage

Resultaterne

Adfærdsanalyser

Få en dybere forståelse af dine medarbejderes foretrukne adfærdsstil, hvordan de agerer på arbejdspladsen, hvordan de foretrækker at kommunikere og deres styrker, begrænsninger og motivationsfaktorer.

Emotionel intelligens

Find ud af hvordan dine medarbejdere leder og kontrollerer deres følelser, hvordan de fortolker og håndterer andres følelser, og hvordan de tilpasser sig til nye situationer.

Evner

Måling af en persons mentale evner og giver jer mulighed for at holde dem engageret i deres arbejde og i din organisation og give dem udfordringer, der passer til deres styrker.

Tilslut jer de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne for at få det bedste ud af medarbejderne.