High Potential Trait Indicator (HPTI) | Thomas.co

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Thomas components
Personality icon

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Voorspel succes op het werk en krijg inzicht in sterke en zwakke punten

  • Teamwork onder leiders stimuleren
  • Opvolgingsvraagstukken verduidelijken
  • Plannen voor leiderschapsontwikkeling opstellen en ondersteunen
  • Versterken van het engagement van werknemers met krachtig leiderschap
  • Behouden van je beste talenten door ze te ontwikkelen richting een senior functie
  • Met meer zekerheid jong talent selecteren
Vraag een demo aan
Users Love Us badge G2

Bekijk de recente beoordelingen van onze meest tevreden klanten

Vraag een demo aan

High Potential Trait Indicator (HPTI) van Thomas

Krijg uitgebreid inzicht in de persoonlijkheidskenmerken van mensen en hun mate van geschiktheid voor een bepaalde rol of functie.


Hoe werkt het

Ontwikkel de sterke punten van je medewerkers opdat zij hun volledige potentieel waar maken in een functie die bij hen past.

Simple assessment icon

Eenvoudig assessment

De HPTI is een eenvoudig assessment, maar levert een uitgebreid rapport op over het potentieel van een specifiek individu.

detailed insight icon

Gedetailleerde rapporten

Gebruik de HPTI om inzicht te krijgen in hoe verschillende persoonlijkheden bij een bepaalde functie of rol passen. Gebruik deze kennis om sterke punten verder te ontwikkelen en verbeterpunten te identificeren.

robust science icon

Geen goede of slechte scores

We hebben de neiging hoge scores voor tests te interpreteren als 'goed' en lage scores als 'slecht'. Maar dit geldt niet voor de HPTI. De centrale gedachte is dat elke score staat voor een persoonlijke leiderschapsstijl: als iemand buiten de optimale zone scoort, betekent dat niet dat hij of zij geen leiding kan geven.

Personality_ Assessment info nl

Assessment informatie

  • Assessmenttype: Leiderschap
  • Vorm: 78 vragen
  • Tijd om te voltooien: 10 minuten
  • Vereiste training: HPTI-accreditatie

Validatie: De HPTI is uitgebreid gevalideerd en geoptimaliseerd voor gebruik op de werkplek na psychometrisch onderzoek met duizenden deelnemers, waarbij de verkregen gegevens onderworpen zijn aan geavanceerde statistische methoden.

Personality Background nl

Achtergrond en theorie

De High Potential Trait Indicator (HPTI) is in 2006 ontwikkeld door Ian MacRae en Adrian Furnham.

Het is gebaseerd op een 'optimaliteitsmodel'. Dat gaat ervan uit dat persoonlijkheidskenmerken als 'optimaal' kunnen worden beschouwd als ze aansluiten op de vereisten voor een bepaalde rol of functie, zoals leidinggevend management.

De HPTI meet zorgvuldigheid, aanpassingsvermogen, nieuwsgierigheid, risicobenadering, tolerantie voor ambiguïteit en competitiviteit.

De antwoorden worden verwerkt en uitgedrukt als een bepaalde positie op een continuüm voor elk van de zes persoonlijkheidskenmerken, namelijk laag, matig, optimaal of overmatig. Te veel of te weinig van een bepaalde eigenschap heeft voordelen, maar ook nadelen. Bepaalde kenmerken kunnen wijzen op een hoge slagingskans of juist een risico vormen voor een anderszins succesvol persoon.

Personality_ Format nl

Vorm

De Thomas HPTI is een vragenlijst op basis van zelfrapportage. Deelnemers geven aan in welke mate ze het eens zijn met 78 unieke stellingen op een Likert-schaal van 1-7 (1 staat voor 'helemaal niet mee eens' en 7 staat voor 'helemaal mee eens'). Het duurt slechts 8 minuten om de HPTI te voltooien.

HPTI Validity

Betrouwbaarheid en validiteit

De HPTI is gedurende vele jaren ontwikkeld in samenwerking met deskundigen en professionals via onderzoeksprogramma's en onderzoekers aan University College London en High Potential Psychology Ltd.

De HPTI is uitgebreid gevalideerd en geoptimaliseerd voor gebruik op de werkplek na psychometrisch onderzoek met duizenden deelnemers, waarbij de verkregen gegevens onderworpen zijn aan geavanceerde statistische methoden.

Ontketen de kracht van mensen met Thomas