Talentmanagement

Talentmanagement

Het ontwikkelen van een effectieve strategie voor talentmanagement

 

Een bedrijf wordt gevormd door zijn werknemers. Om de concurrentie voor te blijven, is het daarom van groot belang dat je mensen optimaal presteren. Talentmanagement zorgt voor meer betrokken medewerkers en resulteert in betere prestaties.

 

De uitdaging

1

Het herkennen van je talenten en deze zo goed mogelijk benutten

2

Begrijpen welke vaardigheden en expertise vereist zijn om zakelijke doelen te bereiken 

3

Gedrag van werknemers begrijpen zodat zij naar hun beste vermogen werken

Hoe we kunnen helpen

Een totale talentstrategie richt zich niet alleen op nieuwe medewerkers: het belang van het ontwikkelen van bestaand talent binnen je bedrijf mag zeker niet worden onderschat

Een en dezelfde aanpak voor iedereen leidt evenmin tot succes, want je medewerkers dienen als individu gewaardeerd te worden. Onze oplossingen helpen je om de best presterende mensen binnen je bedrijf te begrijpen en te ontwikkelen, en een strategie te implementeren die voldoet aan de doelstellingen van je organisatie. 

Neem contact met ons op
Hoe kunnen we je helpen?

Hoe we kunnen helpen

Een totale talentstrategie richt zich niet alleen op nieuwe medewerkers: het belang van het ontwikkelen van bestaand talent binnen je bedrijf mag zeker niet worden onderschat

Een en dezelfde aanpak voor iedereen leidt evenmin tot succes, want je medewerkers dienen als individu gewaardeerd te worden. Onze oplossingen helpen je om de best presterende mensen binnen je bedrijf te begrijpen en te ontwikkelen, en een strategie te implementeren die voldoet aan de doelstellingen van je organisatie. 

Neem contact met ons op
Hoe kunnen we je helpen?

Waarderen van je medewerkers

Onze oplossingen helpen je om de best presterende mensen binnen je bedrijf te begrijpen en te ontwikkelen, en een strategie te implementeren die voldoet aan de doelstellingen van je organisatie. 

Bepalen van de sterke punten van je medewerkers

Doordat je werknemers meer inzicht in hun sterke punten krijgen, krijgen ze ook meer inzicht in hoe hun prestaties en gedrag door anderen worden waargenomen. Bovendien kunnen managers daardoor bepalen welke werknemers het meest succesvol zijn.

Gedrag van werknemers begrijpen

Als je je succesvolste medewerkers beter begrijpt, kun je er ook voor zorgen dat zij naar hun beste vermogen werken. Door de gedrags- en emotionele voorkeuren van deze mensen te identificeren, ontstaat niet alleen een objectieve basis voor een manager om hen te begrijpen, maar ook voor de medewerkers om zichzelf te begrijpen.

Onze Thomas 360-feedbacktool kan medewerkers helpen bij het identificeren van hun sterke eigenschappen en ontwikkelpunten, zoals deze door hun collega's en klanten worden aangegeven. Dit geeft ze inzicht in hoe hun prestaties en gedrag door anderen worden waargenomen. Bovendien kunnen managers daardoor bepalen welke werknemers het succesvolst zijn.

 

Met de PPA krijg je een dieper inzicht in het gedrag van je werknemers, hun communicatievoorkeuren, hun sterke punten, hun beperkingen en wat hen motiveert. De TEIQue is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in hoe jouw mensen omgaan met hun emoties, hoe goed ze de emoties van anderen interpreteren en hiermee omgaan en hoe ze deze kennis toepassen en met hun relaties omgaan.

Met het inzicht dat je uit de assessments van Thomas krijgt, kun je effectieve ontwikkelingsplannen implementeren voor de meest getalenteerde medewerkers binnen je organisatie.


 

Vraag een demo aan