Verandermanagement

Verandermanagement

Begeleid je mensen door organisatorische veranderingen heen

Verandermanagement is de introductie en implementatie van transformationele strategieën die worden toegepast op individueel en organisatorisch niveau. Het doel ervan is om een organisatie te helpen haar strategische doelen te bereiken. Verandering is essentieel voor organisaties om concurrerend te blijven. Niet alleen ten opzicht van andere spelers op de markt, maar ook bij het aantrekken van toptalent. Het succes is afhankelijk van de manier waarop veranderingen worden gecommuniceerd, geïmplementeerd en beheerd.

1

Begrijpen hoe een organisatorische verandering het beste kan worden geïntroduceerd en geïmplementeerd

2

Mensen helpen begrijpen waarom verandering plaatsvindt

3

Ontregeling tot een minimum beperken, zodat medewerkers betrokken blijven op de werkplek

Hoe we kunnen helpen met verandermanagement

Als medewerkers betrokken zijn bij en inzicht hebben in het verandermanagement programma, is het veel waarschijnlijker dat ze dit proces willen laten slagen. Maar een veel voorkomend probleem is dat personeel niet betrokken is en zich verzet tegen verandermanagment. Met Thomas Engage, ons onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers, kun je de huidige betrokkenheidsniveaus van het personeel bepalen en acties identificeren voor noodzakelijke verbeteringen.

Psychometrische assessments die gedrag, persoonlijkheid en leervermogen meten, kunnen ervoor zorgen dat verandering op de juiste wijze wordt geïmplementeerd. Als je weet hoe je medewerkers het beste op verandering reageren, kun je hen effectiever door de verandermanagement heen loodsen.

Neem contact met ons op
Verandermanagement

Hoe we kunnen helpen met verandermanagement

Als medewerkers betrokken zijn bij en inzicht hebben in het verandermanagement programma, is het veel waarschijnlijker dat ze dit proces willen laten slagen. Maar een veel voorkomend probleem is dat personeel niet betrokken is en zich verzet tegen verandermanagment. Met Thomas Engage, ons onderzoek naar de betrokkenheid van medewerkers, kun je de huidige betrokkenheidsniveaus van het personeel bepalen en acties identificeren voor noodzakelijke verbeteringen.

Psychometrische assessments die gedrag, persoonlijkheid en leervermogen meten, kunnen ervoor zorgen dat verandering op de juiste wijze wordt geïmplementeerd. Als je weet hoe je medewerkers het beste op verandering reageren, kun je hen effectiever door de verandermanagement heen loodsen.

Neem contact met ons op
Verandermanagement

Gedragsprofilering

Krijg een dieper inzicht in het gedrag van je medewerkers, hun communicatievoorkeuren, hun sterke punten, hun beperkingen en hun motivaties.

Emotionele Intelligentie

Ontdek hoe jouw mensen omgaan met hun emoties, hoe ze de emoties van anderen interpreteren en daarmee omgaan, en hoe ze zich aanpassen aan nieuwe situaties.

Leervermogen

Door de geschiktheden en bekwaamheden van mensen vast te stellen, kun je hen betrokken houden bij hun werk en je organisatie, door middel van uitdagingen die aansluiten op hun sterke punten.

Het ontwikkelen van een visie en het succesvol implementeren daarvan staat bekend als 'organisatieverandering', en meer specifiek als 'verandermanagement'.

Het bedrijfsleven heeft voortdurend behoefte aan verandering. Dit kan variëren van een kleine wijziging in een proces tot grotere veranderingen in grootschalige projecten, bedrijfsmodellen of productontwerpen. Er is al veel gesproken over de hoeveelheid mislukte veranderingsprojecten en welke hindernissen of factoren daarin een rol spelen. Om waarde voor hun klanten te creëren, moeten bedrijven zich kunnen aanpassen aan een steeds veranderende omgeving.

Voor een dergelijke verandering is een complex proces nodig van analyseren en interpreteren van onzekerheden en moeten strategieën ontwikkeld worden die samengaan met duurzame groei. Verandering binnen de organisatie is in sterke mate gerelateerd aan organisatorische resultaten.

Verandermanagement is niet alleen heel belangrijk, maar ook controversieel. Dit geldt niet alleen voor commentatoren, theoretici en academici, maar ook voor bedrijven, organisaties, managers, human resources, organisatieontwikkeling en natuurlijk voor de allerbelangrijkste speler – de werknemer.

Het doorvoeren van verandermanagement kan een uitdaging zijn, vooral als het gaat om verandering in bedrijfscultuur. Maar het wordt al wat makkelijker als je je vanaf het begin bewust bent van alle veranderingen en er vol vertrouwen mee omgaat.

Vergeet niet dat je mensen belangrijk zijn en een doorslaggevende rol kunnen spelen in het al of niet slagen van het verandermanagementproces.

Als je inzicht hebt in de gedragsstijlen van je mensen en de factoren die hen bezig houden op het werk, heeft dat een positieve invloed op het doorvoeren van een omslag in de bedrijfscultuur. Zo heeft de verandering meer kans van slagen.


Duizenden bedrijven maken al gebruik van de oplossingen van Thomas om het beste uit hun mensen te halen