Att leda medarbetare på distans | Thomas.co

Att leda medarbetare på distans

Thomas components

Att leda medarbetare på distans

Led era medarbetare i en hybrid värld

Distansarbete kan vara positivt för både företag och medarbetare men det kan vara svårt att upprätthålla engagemanget och produktiviteten när man arbetar på distans. Det som fungerade på kontoret, kanske inte fungerar i en hybrid miljö.

Remote Working Hero image
remote working hero mobile
Communicate to engage Image 1

Kommunicera för att engagera. Så enkelt är det

Chefer som fungerade bra i en fysisk miljö kan ha svårt för att finna sig till rätta när de leder medarbetare på distans.

Thomas bedömningsverktyg kan ge era chefer en inblick i hur deras medarbetare föredrar att kommunicera, hur de föredrar att andra kommunicerar med dem och hur ni bäst kan motivera och leda dem.

Remote working can be tough Image

Distansarbete kan vara svårt för vissa

Avsaknaden av socialt umgänge på kontoret kan ha en stor inverkan på vissa personer och leda till att de blir oengagerade och drar sig undan.

Vi hjälper er att förstå hur era medarbetare kommer att klara sig i en distans- eller hybrid miljö och hur ni bäst stöder dem. Detta kan vara avgörande för om en medarbetare är nöjd och engagerad, eller inte.

We’ve found that the Thomas Behaviour assessment has been invaluable in enabling us to develop deeper one-to-one relationships with all of our staff, especially when working remotely. In particular, it’s given me deep insight into the communication and behavioural preferences of the team so that I can talk to, manage and motivate them as individuals, the way they prefer.

Richard Davies
Managing Director
Handle conflict Image

Hantera konflikter i hybrida miljöer

I en hybrid miljö kan konflikter vara svåra att upptäcka och de kan eskalera snabbt, vilket försämrar relationerna i teamet och negativt påverkar produktiviteten i stort.

När ni främjar en kultur av kommunikation, öppenhet, ärlighet och ömsesidigt förtroende, kan det bidra till att minska konflikter och möjliggöra snabbare lösningar på konflikter när de ändå uppstår. Bygg upp den här kulturen genom att ge teammedlemmarna självkännedom om sina egna beteende- och personlighetsdrag och hur dessa kan påverka deras agerande.

Discover your new work superpower