Plattform för Team Interaction Optimisation | Thomas.co

Plattform för Team Interaction Optimisation

Thomas components

Plattform för Team Interaction Optimisation

Rekrytera och ge människor
möjlighet att blomstra och utvecklas.

Ge alla de vetenskapliga insikter de behöver för att kunna prestera sitt bästa på arbetet.
Bättre relationer, interaktioner och prestationer är bara en plattform bort.

Platform hero

Förbättra interaktioner på alla nivåer i organisationen, varje dag

Utrusta dig själv med djup självmedvetenhet för att vägleda dina handlingar och skapa bättre relationer

Vi har själva använt Thomas bedömningsverktyg i flera år och tror att Thomas Perform kommer att göra det ännu enklare att identifiera kandidaternas styrkor, begränsningar och kommunikationsstil i ett mycket tidigare skede av rekryteringsprocessen.

Nour Sbitany - procapita
Nour Sbitany
Assistant HR Advisory Manager

Rekrytera baserat på roll och team, inte bara magkänslan

Se bortom kompetens och erfarenhet för att hitta rätt personer för er organisation


Ladda ner faktabladet och se hur TIO kan hjälpa er att se potentialen och förmågan hos era kandidater


Engagera och motivera era team

Skapa engagerade team, förstå kommunikationsstilar och säkerställ deras välbefinnandeVad gör oss annorlunda?

Vi har kombinerat teknik och psykologi till en intuitiv plattform som ger djupa insikter om människor. Oavsett om du tar nästa steg i karriären, rekryterar, kämpar med personalomsättning, försöker höja engagemanget eller hjälper team att utvecklas och få konkurrensfördelar, är TIO den nya superkraften som kan hjälpa dig och dina medarbetare att vara sitt bästa autentiska jag, varje dag.

detailed understanding icon

Enkelhet

Enkel och intuitiv plattform som med några klick ger dig ovärderlig information

integrate icon

Insikter

Vetenskapligt baserade insikter ger den bästa matchningen för varje roll och lägger grunden för harmoniska team

8 minute assessment icon

Förtroende

Med stöd av beprövad vetenskap som validerats av institutioner och akademiker i världsklass har vi mer än 40 års erfarenhet av att hjälpa människor runt om i världen Upptäck din nya superkraft i arbetet