Rekrytering – Förbättra er rekrytering | Thomas.co

Rekrytering – Förbättra er rekrytering

Thomas components

Rekrytering

Rekrytering handlar om mer, än att läsa en mängd CV:n

Rekrytera inte utan att ha hela bilden. Med hjälp av vår rekryteringsplattform kan vi se mer än bara CV:t och identifiera vilken kandidat som passar bäst för er organisation.

Recruitment page hero image
recruitment page hero mobile

Rekrytering med Thomas Perform

Chansa inte i era rekryteringar – använd Thomas plattform för att komplettera era processer med verktyg underbyggda av gedigen forskning, för att hitta de kandidater som bäst passar de roller ni rekryterar för. 

Define in Recruitment Image

1. Definiera

Använd vår intuitiva plattform för att skapa en ideal kandidatprofil utifrån föredragen kapacitet, personlighet och beteendemässiga egenskaper.

Compare Recruitment Image

2. Jämför

Använd "star rating"  för att jämföra kandidater och identifiera vilken sökande som är bäst lämpad för rollen och kulturen i ert organisation.

Onboard Recruitment Image

3. Onboarding

Generera automatiskt en skräddarsydd onboardingguide baserat på kandidatens resultat för att hjälpa dem att snabbare komma igång med arbetet.


Define Recruiment Large Image

Definiera

Få en helhetsbild innan ni rekryterar

När ni skapar en kravprofil utgör de tekniska färdigheterna och kvalifikationerna bara halva bilden. Den andra halvan, som kanske är viktigare och ofta förbises, är att tänka på personen och hur denne kan passa in i det team som hen ska arbeta i.

Thomas talangbedömningsplattform gör det möjligt för er att se bortom CV:t, identifiera kapacitet, personlighet och de beteendemässiga egenskaper som är bäst lämpade för rollen, samt hur kandidaten skulle passa in i det befintliga teamet.

Compare Recruitment Large Image

Jämför och Välj

Hitta nålen i höstacken

Det är svårt att välja rätt kandidat ur en större grupp, särskilt när alla har liknande kunskaper och erfarenheter.

CV:n och LinkedIn-profiler berättar bara halva historien och magkänslan kan vara partisk. Så hur ser ni bortom dessa noggrant utarbetade profiler för att identifiera potentialen och den verkliga personen bakom CV:t? 

Med vår plattform kan ni göra just det. Jämför era kandidater med hjälp av "star rating" och få djupare kunskap om deras kapacitet, personlighet och beteendemässiga egenskaper. Kunskap du inte kan få genom att bara titta på deras CV.

Onboard Recruitment Large Image

Onboarding

Hjälp nya medarbetare att komma igång

När ni lägger ner mycket arbete på att hitta rätt person, så det är viktigt att onboardingprocessen är effektiv. Men alltför ofta använder sig organisationer av en och samma process för alla, vilket kan leda till att nyanställda känner sig oengagerade när de istället borde vara som mest motiverade. Och för att klara av utmaningarna med onboarding av medarbetare på distans, så krävs innovativ planering.

Med en tydlig förståelse för hur ni ska hantera, motivera och kommunicera med varje ny medarbetare så effektivt som möjligt, kan vår plattform få dem att snabbt komma igång.

After introducing Thomas into our recruitment process, we immediately saw a better calibre of candidate at interview and our churn rate reduced by 50%.

Bob Taylor
Managing Director

Discover your new work superpower