Hebben leiders met een hoge emotionele intelligentie meer betrokken personeel? | Thomas.co

Werknemersbetrokkenheid is een kritieke drijfveer achter zakelijk succes. Bij bedrijven met hoge mate van betrokkenheid is er minder sprake van personeelsverloop (40% minder), hogere productiviteit (18% hoger) en de jaarlijkse nettobedrijfswinst ligt er twee keer zo hoog [Engage for Success]. Met leiders die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en behouden van betrokkenheid binnen een organisatie, vertegenwoordigen de betrokkenheidsniveaus een belangrijke indicator van leiderschap succes.

Werknemers zijn zeer betrokken als ze zich positief voelen over het werk dat ze doen, de mensen waar ze mee werken en de organisatie waar ze voor werken. Positieve gedachten en gevoelens leiden tot positief werkgedrag en positieve bedrijfsresultaten - Dr. Mark Slaski, senior psycholoog en medeoprichter van WorkplaceBuzz


Waarom is emotionele intelligentie zo belangrijk in leiderschap?

Leiders hebben een aanzienlijk impact op werknemersbetrokkenheid, wat kan worden gemeten door de relaties die werknemers hebben, welke functie ze vervullen en de beloning die ze daarvoor krijgen. Het is belangrijk om rekening te houden met de persoonlijkheidskenmerken van een leider en hoe deze van invloed zijn op de drijfveren van betrokkenheid.

Is er dus een directe correlatie tussen emotionele intelligentie en leiderschap die meer betrokken personeel tot gevolg heeft?

Een onderzoek van Dr. Mark Slaski keek om dit verband te onderzoeken naar de emotionele intelligentie van 10 algemeen directeurs van een succesvol golf- en vrijetijdsbedrijf en de betrokkenheid op de werkplek van de 534 werknemers. Een belangrijk punt dat dient te worden opgemerkt is dat elk van deze algemeen directeurs verantwoordelijk was voor autonome bedrijfseenheden en in die hoedanigheid toezagen op een aantal andere managers, afdelingen en werknemers. Op deze manier geeft het gedrag dat met emotionele intelligentie (EI) van de algemeen directeurs wordt geassocieerd de toon aan voor de cultuur voor de gehele bedrijfseenheid. De impact van hun EI strekt zich daardoor verder uit dan hun relaties met rechtstreekse werknemers en doordringt zo de volledige bedrijfseenheid.

Leiders zetten de toon voor betrokkenheid op de werkplek - Forbes

Resultaten tonen aan dat leiders met een hogere emotionele perceptie (het vermogen om hun eigen emoties en die van anderen waar te nemen en te begrijpen) teams leiden met een breder gevoel van saamhorigheid op het werk. Dit wijst erop dat als leiders die subtiele emotionele reacties kunnen herkennen en hun stijl daarop aan kunnen passen om hun team te motiveren een groter gevoel van vertrouwen en samenwerking kunnen creëren. Dit leidt op zijn beurt weer tot werknemers die eerder geneigd zijn om hun ideeën en meningen te uiten en zich gewaardeerd voelen.

Als leiders hun eigen emotionele reacties kunnen beheersen (emotiebeheersing) rapporteren werknemers meer duidelijkheid omtrent hun doelstellingen op het werk. Dit suggereert dat leiders die kalm en beheerst kunnen blijven hun doelstellingen en taken bij het delegeren duidelijker communiceren, en hun personeel meer autonomie toevertrouwen.

Leiders die de positieve kant zien, zelfs in negatieve situaties, en die de toekomst positief inzien (hoger optimisme) hadden personeel met een groter gevoel van groei, uitdaging en plezier in hun werk. Als leiders bedrevener zijn in het zien van kansen in de meeste situaties, inclusief in tijden van stress, kan dit ervoor zorgen dat ze beter begrijpen hoe hun team het beste kan bijdragen aan positieve resultaten op basis van hun individuele sterke punten. Vervolgens kunnen ze op geschikte wijze uitdagend werk en ontwikkelingsmogelijkheden toewijzen.

Leiders die hun eigen emoties en die van anderen beter begrijpen en beheersen, beschikken over meer betrokken personeel. Leiders moeten rekening houden met het potentieel om het bewustzijn van hun emotionele intelligentie te ontwikkelen, wat zou helpen bij:

  • Het verbeteren van de communicatie met hun werknemers
  • Het opbouwen van vertrouwen en minimaliseren van conflicten
  • Het identificeren van de behoeften en talenten van hun mensen
  • Het delegeren van uitdagend werk dat inspeelt op de sterke punten van individuen
  • Het inspireren van mensen om in hun rol te groeien en zich te ontwikkelen

Als dit in acht wordt genomen, wordt duidelijk dat organisaties emotioneel intelligente leiders nodig hebben die zich bewust zijn van de impact die ze op hun werknemers hebben. En dit op een positieve manier te gebruiken om de betrokkenheid op de werkvloer een boost te geven, wat zal leiden tot betere organisatorische resultaten.

Tenslotte toont ons onderzoek ook een verband aan tussen bepaalde bredere persoonlijkheidskenmerken die geassocieerd worden met succesvol leiderschap (en leiderschapspotentieel) en de facetten van de hierboven beschreven emotionele intelligentie. Een voorbeeld hiervan is optimisme, dat wordt geassocieerd met een verhoogd gevoel van uitdaging en groei op het werk onder werknemers, en het wordt geassocieerd met hogere niveaus van aanpassing – het vermogen om kalm en emotioneel stabiel te blijven onder druk. Daarnaast is emotionele perceptie, dat gerelateerd is aan een groter gevoel van saamhorigheid, ook gerelateerd aan hogere niveaus van nieuwsgierigheid – openheid voor nieuwe ideeën, methodes en aanpakken. Dit benadrukt het belang van het erkennen dat specifieke persoonlijkheidskenmerken gerelateerd zijn aan succesvolle leiderschap resultaten, inclusief werknemersbetrokkenheid.

Hoewel het veranderen van persoonlijkheidskenmerken moeilijk is, is het mogelijk om het gedrag aan te passen dat wordt geassocieerd met het bereiken van de gewenste resultaten. Door de ontwikkeling van een groter zelfbewustzijn zijn leiders in staat om gebieden voor gedragsverandering te identificeren, wat leidt tot verbeterde niveaus van werknemersbetrokkenheid.

Lees meer over ons assessment voor emotionele intelligentie (TEIQue), onze tool voor werknemersbetrokkenheid (Betrokkenheid) en onze meetinstrumenten van leiderschapspotentieel (HPTI).