Het Studiekeuzeprobleem in Nederland | Thomas.co

In 2018 deed Stemmingmakers (het jongerenpanel van scholieren.com) in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek naar studiekeuzestress onder jongeren. Niet goed weten wat bij je past, wat je leuk vindt en wat je wil, ervaren jongeren als de meest stressvolle factor en maakt het volgens hen moeilijk om een keuze te maken. Jongeren geven aan dat ze hier graag bij geholpen willen worden. (Stemmingmakers, 2018)

Studiekeuze bootcamp®

De Studiekeuze bootcamp® biedt jongeren persoonlijke en concrete hulp bij het studiekeuzeproces. De Studiekeuze bootcamp® leidt tot betrouwbare zelfkennis, een weloverwogen en persoonlijke ‘studie top 5’ en een concreet studiekeuze-actieplan.

De Studiekeuze bootcamp® helpt jongeren op gestructureerde wijze hun studiekeuze proces te doorlopen.

De Studiekeuze bootcamp® wordt in één intensieve sessie van vier uur doorlopen. En:

  • Leidt tot betrouwbare zelfkennis waardoor jongeren in staat zijn studiekeuzes te maken die beter bij hen passen. Dit geeft zelfvertrouwen en motivatie.
  • Helpt jongeren passend en gemotiveerd te kiezen uit het enorme studieaanbod dat er in Nederland is. Dit geeft duidelijkheid en rust.
  • Helpt jongeren een beter gemotiveerde studiekeuze te maken en zo het aantal studie uitvallers in Nederland te verlagen. 90% van de deelnemers zegt na het doorlopen van de Studiekeuze Bootcamp® de juiste studiekeuze gemaakt te hebben en 97% denkt de gekozen studie af te maken.
  • Leert jongeren toekomstgericht en planmatig te kijken naar mogelijkheden en hun toekomst.
  • Leidt tot arbeidsmarktgericht studiekeuze advies en daarmee tot een beter functionerende arbeidsmarkt en goed draaiende Nederlandse economie.

Een goed begin is het halve werk

Het vergroten van het zelfinzicht is de eerste essentiële stap binnen de Studiekeuze bootcamp® methode. De Student Profiel Analyse (SPA) van Thomas International wordt daarom aan het begin van iedere Studiekeuze bootcamp® met veel succes alshulpmiddel ingezet. De SPA is een gevalideerd assessment dat op een accurate en treffende wijze in circa tien minuten inzicht geeft in het gedrag, competenties en de motivatoren van jongeren.

De op jongeren gerichte rapportage van het assessment wordt voor de Studiekeuze bootcamp® naar de jongere en de ouders gestuurd met het verzoek deze samen te bespreken. Zowel de jongere als de ouders zijn iedere keer weer verrast hoe treffend en passend de rapportage is. Zij beoordelen de SPA gemiddeld met een herkenbaarheid van 85 % of hoger!

De samenwerking tussen Studiekeuze bootcamp® en de SPA van Thomas International biedt jongeren de mogelijkheid vanuit zelfinzicht en rust een optimale studiekeuze te kunnen maken. De lange termijn resultaten van de Studiekeuze bootcamp® worden tweejaarlijks gemeten en kun je teruglezen in het infographic.

Zie voor meer informatie: studiekeuzebootcamp.nl