Sådan ansætter du med henblik på at opnå succes efter en krise | Thomas.co

Det afbrud i fastlagte rutiner, som pandemien har forårsaget, har efterladt mange organisationer med nye udfordringer, hvor de kæmper for at rekruttere, fastholde og engagere de medarbejdere og teams, der er nødvendige for at opnå succes i den nye verden. Hvordan kan du sikre, at dine ledelses- og HR-processer gør dig klar til succes?

Efterhånden som verden langsomt, men sikkert, er på vej tilbage til en normal situation, så har perioden givetvis også betydet, at I er i gang med at genoverveje jeres driftsmodeller, infrastruktur og i hvor høj grad, der er brug for et centraliseret, kontorbaseret arbejdsmiljø.  

At have de rigtige medarbejdere i de rigtige jobroller er afgørende for at kunne sikre en troværdig vej til genopbygning og fornyelse af organisationens præstationer. Ansættelse og fastholdelse af de rigtige medarbejdere har altid været forbundet med udfordringer, omkostninger og risici. At sikre at disse processer er effektive - også efter en krise og under nye betingelser - kan være udfordrende.

Hurtig og effektiv rekruttering, herunder pr. distance, onboarding og integrering af nye teammedlemmer i etablerede strukturer samtidig med, at eksisterende medarbejdere fortsat skal motiveres og engageres, efterhånden som deres roller udvikler sig, er store udfordringer for alle organisationer verden over. Hvis du gør det rigtigt, kan du opnå alt. Hvis du fejler, kan konsekvensen være disharmoni blandt medarbejderne, stigende omkostninger og faldende præstationer. Du har derfor brug for en dedikeret strategi, der kan hjælpe dig med at identificere, ansætte og fastholde de rigtige medarbejdere.

Hvordan en mere bevidst rekrutteringsproces kan gavne din organisation

Rekrutteringsprocesser varierer naturligvis fra organisation til organisation, afhængig af organisationens størrelse og struktur, branche og funktion. En stærk rekrutteringsproces kan dog skabe en mere standardiseret tilgang til ansættelse af de rigtige, hvilket sikrer både kvalitet og målrettede overvejelser af kandidater og som en ekstra bonus mindsker risikoen for ubevidste eller subjektive valg.

Fordelene ved at implementere en veldefineret rekrutteringsproces i din virksomhed er bl.a:

  • Forbedret produktivitet

Ved at ansætte medarbejdere med stort potentiale og et stærkt team fit skabes der en sund balance og konkurrence i jeres teams og dermed forbedret produktivitet.

  • Omkostningsbesparelser

Intern rekruttering kan spare tid & omkostninger og ved at ansætte den rigtige kandidat første gang, kan en organisation spare mange ressourcer - en fejlrekruttering kan nemt koste en årsløn og ofte meget mere.

  • Talentpuljer af høj kvalitet

Hurtig identificering af kvalitetskandidater kan blive en driver i forretningsudviklingen, resultere i højere produktivitet og vækst i en organisation - fordi stillinger besættes hurtigere og samtidig skabelse af en pipeline med talenter.

  • Hurtigere ansættelse

En klar og veldefineret proces vil øge effektiviteten, gøre din organisation mere attraktiv for kandidater i fremtiden og besætte den ledige stilling hurtigere. 

  • Reducere det ubevidste og subjektive

En objektiv rekrutteringsproces vil mindske risikoen for bias, og netop bias har vist sig at være en betydelig kilde til enten reduceret omsætning eller øgede omkostninger. 

Sådan udvikler du en effektiv rekrutteringsproces

Nu ved vi, at stærke rekrutteringsprocesser er en afgørende forudsætning for en vellykket transformation til de nye økonomiske rammebetingelser. Her er en række forslag til, hvordan du kan udvikle en effektiv rekrutteringsproces. Hvis du implementerer disse vigtige trin i dine processer, vil du kunne øge effektiviteten:

1. Definer den ledige jobrolle klart, tydeligt og med realisme

Første og afgørende skridt er at afsætte tid til at identificere virksomhedens behov, før du udarbejder en jobbeskrivelse. Det vil føre til mere kvalificerede ansøgere, mere objektiv beslutningstagning og ansættelsesforhold, der holder. Husk, at en bevidst og velafbalanceret jobbeskrivelse giver kandidaterne klare parametre, der udtrykker forventningerne til den pågældende stilling.

2. Tiltrække de rigtige kandidater 

På et konkurrencepræget marked er employer branding en vigtig aktivitet og via de forskellige online rekrutteringsplatforme, kan du arbejde effektivt med dette. Sørg for at bruge nøgleord til at tiltrække relevante kandidater og husk, at brugervenligheden i din annonce er afgørende. Ifølge Glassdoor vil 1 ud af 4 personer ikke søge et job, hvis en organisations websted ikke er optimeret til mobilbrug.

På samme måde kan din virksomheds tilstedeværelse på de sociale medier være forskellen mellem at sikre den rigtige kandidat eller se dem gå til en konkurrent. De sociale platforme giver en effektiv mulighed for at promovere din virksomhed overfor kandidater, som måske ikke kender din organisation.

3. Vurdere og udvælge effektivt

Det er vigtigt at vurdere kandidaternes kompetencer og personlighedstræk i forbindelse med stillingen. Psykometriske vurderinger kan være afgørende, da de giver objektiv indsigt i kandidaternes adfærdsmønstre, personlighed og indlæringskapacitet og hjælper dig med at træffe ansættelsesbeslutninger med større sikkerhed. Der findes en række forskellige psykometriske tests, som kan være nyttige i udvælgelsesprocessen:

  • Adfærdsanalyser hjælper dig med at lære kandidaternes kommunikationsstil og stressfaktorer, og de giver dig oplysninger om, hvordan kandidaten vil interagere med andre og indgå i teamsammenhænge. 
  • Personlighedsassessments klarlægger, hvad nye medarbejdere vil bidrage med til din virksomhedskultur; hvilket især er vigtigt, når du ansætter til lederstillinger.  
  • Assessments af emotionel intelligens hjælper dig med at forstå en persons styrker og begrænsninger, hvordan vedkommende reagerer under pres, og hvor selvmotiveret og tilpasningsdygtig vedkommende er.
  • Kognitive assessments har fokus på en persons flydende intelligens, hvilket vil hjælpe jer med at forstå, om den pågældende person vil være i stand til hurtigt at forstå kravene i rollen, og lære jobbets funktioner. Yderligere giver denne type assessmentværktøjer en indsigt, der omfatter, om kandidaterne har evnen til at tilpasse sig nye udfordringer og nye arbejdsmetoder, og om de vil være egnede til at drive forandringsprocesser i din organisation.

4. Venter du for længe, har kandidaten valgt andet tilbud

Når du har fundet den rette kandidat, bør du give et tilbud så hurtigt som muligt. MRI Network fandt ud af, at 47 % af de afviste tilbud skyldtes, at kandidaterne i mellemtiden fik alternative jobtilbud.

Rekrutteringsprocesser er blevet mere afhængige af teknologi og kan gøre ansættelsesprocessen hurtig, nem og og mindre ressourcekrævende for dig og dine kandidater. Det handler om at implementere alle løsninger, som kan lette processen, som f.eks. ansøgning via smartphone, invitere til interaktive assessments, bede kandidater gå ind og selv planlægge tidspunkter til online-interviews og lign. Sørg for, at du internt kommer igennem processen så hurtigt som muligt, så de bedste kandidater ikke ansættes af andre virksomheder.

Vi har naturligvis selv anvendt vores Thomas assessment programmer i mange år, og vi er overbeviste om, at Thomas Perform vil gøre det endnu nemmere for kunder at identificere kandidaternes styrker og begrænsninger, kommunikationsstile på et meget tidligere tidspunkt i rekrutteringsprocessen.

5. Velovervejet onboarding mindsker risikoen

Thomas Internationals forskningsrapport 'Mind the Trust Gap' fra 2021 viste, at 57 % af de nyansatte ikke fungerer optimalt. Ifølge CIPD kæmper 34 % af organisationerne med at fastholde deres medarbejdere efter 12 måneder, så effektiv onboarding er afgørende. Introduktion til rollen, teamet og organisationskulturen bør skræddersys til den enkelte nyansatte ved hjælp af de værdifulde informationer, der er indsamlet fra forskellige assessmentværktøjer under rekrutteringsprocessen.

Disse informationer kan også bruges til at fokusere på uddannelse og udvikling af nye medarbejdere i et komplekst arbejdsmiljø, med f.eks. distancearbejde, sammen med mentor- og coachingordninger. Når de nye medarbejdere er blevet fuldt ud integreret, kan du anvende målinger til at vurdere effektiviteten af dine ansættelses- og onboardingprocesser. At sikre sig den rette medarbejder til rette jobrolle og understøtte onboardingprocessen giver langt hurtigere mere effektive medarbejdere.

Rekruttering i perioden efter krisen

Rekrutteringsmiljøet er ikke statisk, og verden vil igen forandre sig. Men hvis du går proaktivt til værks, for at sikre at du identificerer, tiltrækker og fastholder de rigtige medarbejdere, vil det altid give din organisation et forspring - set i forhold til konkurrenterne. En effektiv rekrutteringsproces sparer penge og manpower og kan være medvirkende til at forbedre produktiviteten. En hensigtsmæssig rekrutteringsproces hjælper organisationer med at fastsætte benchmarks og strømline deres plan for medarbejdernes udvikling - for at opnå større organisatoriske fordele.

Hos Thomas International bruger vi videnskabeligt afprøvede metoder og processer til at give organisationer, som din, afgørende indsigt i adfærd, talent, personlighed og indlæringskapacitet hos potentielle medarbejdere. Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at være på forkant i rekrutteringspuslespillet, kan du downloade vores analyserapport ​2021 Spotlight on Recruitment​, se vores løsninger eller tale med en ekspert fra Thomas.