Emotionel intelligenstest | Thomas.co

Emotionel intelligenstest

Thomas components
Emotional Intelligence Icon

Emotionel intelligenstest

Få indsigt i en persons følelser over for andre på arbejdspladsen

  • Ansæt emotionelt intelligente ledere
  • Fokuser på at udvikle de ledelsesmæssige færdigheder
  • Opbyg effektiv kommunikation
  • Frem engagement og loyalitet
  • Forstå medarbejdernes følelser og hvordan de håndterer relationer
Bed om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores kunder

Bed om en demo

Thomas' emotionelle intelligenstest

Thomas' Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue), kan hjælpe din organisation med at forstå medarbejdernes emotionelle funktionsmåde og hvordan, de håndterer andres følelser på arbejdspladsen.

Sådan fungerer den emotionelle intelligenstest

Trait Emotional Intelligence testen (TEIQue) måler 15 emotionelle personlighedstræk, der grupperes i 4 overordnede faktorer; Velværefølelse, Selvkontrol, Emotionalitet og Socialiseringsfaktor.

Profile Report

Detaljeret rapport

Forstå en persons styrker og begrænsninger, hvordan de reagerer under pres, hvor godt de udvikler nye forhold og hvor selvmotiverede og omstillingsparate de er.

No right or wrong answers icon

Ingen rigtige eller forkerte svar

Der er ingen rigtig eller forkert måde at bruge emotionel intelligens på. Der er positive og negative konsekvenser for alle de forskellige scorer, hvilket forklares i rapporterne.

Target icon

Mange forskellige anvendelsesområder

TEIQue bruges til en række formål, herunder evaluering, lederuddannelse, coaching, talentudvikling, teambuilding, rekruttering og udvælgelse og meget mere.

Emotion Assessment Info

Assessment information

  • Assessment type: Emotionel intelligens
  • Format: 153 spørgsmål
  • Udfyldelsestid: 30 minutter
  • Uddannelse kræves: TEIQue certificering

Validering:

Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychologists' Associations

TEIQue hjælper os med virkelig at komme 'ind under huden' på en kandidats personlighed og giver potentielle ledere en dybdegående indsigt i, hvordan en kandidat vil passe ind i deres team.

Donna Carolan
Head of Talent Acquisition
Background and theory - EI image

Baggrund & Teori

Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) blev udviklet og opdateres løbende af K.V. Petrides, ph.d. ved hans London Psychometric Laboratory, der i øjeblikket er baseret på University College London (UCL).

TEIQue er baseret på K.V. Petrides' teori om emotionel intelligens (træk EI), hvor den psykometriske konstruktion afdækker en konstellation af følelsesmæssige selvopfattelser beliggende i de dybere lag af personlighedshierarkiet. Træk EI er en komplet afdækning af de emotionelle aspekter i personligheden og giver en omfattende og detaljeret indsigt i individets emotionelle funktionsmåde.

Blandt andre psykologiske karakteristika, vurderer TEIQue vores emotionelle evner (f.eks. hvor gode vi tror, vi er til at identificere, forstå og styre både egne og andres følelser). Disse overbevisninger er stærke indikatorer for en lang række af adfærd og præstationer, hvoraf mange har stor betydning på arbejdspladsen (f.eks. jobpræstationer, jobtilfredshed, jobrelateret stress, lederskab, organisatorisk tilhørsforhold, organisatorisk engagement, teamwork)

Formt of EI Assessment image

Spørgerammen i TEIQue testen

TEIQue er en selvrapportende personlighedstest. Testpersonen angiver sin grad af enighed på en 1-7 Likert-skala (1 'er helt uenig' til 7 'er helt enig'), hvor i alt 153 spørgsmål besvares.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

TEIQue er registreret hos British Psychological Society (BPS), efter at den er blevet revideret i forhold til de tekniske kriterier, der er fastsat af European Standing Committee on Tests and Testing, en del af European Federation of Psychologists' Associations.

Thomas International udfører løbende psykometrisk forskning med TEIQue. Vi har tidligere samarbejdet med Psychometrics Center på Cambridge University www.psychometrics.cam.ac.uk. Kontakt os via [email protected], hvis jeres organisation er interesseret i at deltage i vores kontinuerlige udviklingsprogrammer.

Opdag din nye superkraft på jobbet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er test af Emotionel Intelligens?

En test af Emotional Intelligens (EI) er designet til at måle en persons emotionelle funktionsdygtighed. Den måler forskellige emotionelle træk relateret til velvære, selvkontrol, emotionalitet og socialisering.

TEIQue giver indsigt i persons emotionelle styrker og begrænsninger og giver dermed en en større forståelse af, hvordan en person håndterer relationer og stress og tilpasser sig nye situationer.

Hvordan tester man Emotionel Intelligens?

Emotionel Intelligens kan måles med psykometriske værktøjer som eksempelvis TEIQue. Test indebærer typisk en række spørgsmål omhandlende emotionelle træk og tendenser. Svarene analyseres og giver herefter en detaljeret rapport om en persons emotionelle intelligens med fokus på styrker, svaheder og udviklingsområder.

TEIQue giver troværdige og objektive målinger af en persons emotionelle funktionsdygtighed.

Hvordan fungerer en test af Emotionel Intelligens?

En emotionel intelligens test giver værdifuld information om en persons emotionelle styrker, svagheder og adfærdsmæssige tendenser på arbejdspladsen. Det giver organisationer mulighed for at forstå hvordan de ansatte håndterer relationer, håndterer stress og tilpasser sig forandringer.

Testen genererer detaljerede rapporter som kan bruges til personlig og professionel udvikling, ledelsestræning, udviklingssamtaler, teambuilding og talentudvikling.

Testen giver mulighed for selvindsigt, forbedret kommunikation og bedre emotionelt velvære blandt ansatte.

Hvorfor bruge test af Emotionel Intelligens på arbejdspladsen?

Emotionel intelligens test er værdifulde værktøjer på arbejdspladsen da de giver større forståelse for medarbejdernes emotionelle kompetencer og indsigt i hvordan de interagerer.  Ved at måle emotionel intelligens kan organisationer tage informerede beslutninger om udvælgelse, forfremmelser og udvikling.

Medarbejdere med højere emotionel intelligens er ofte mere effektive i konflikthåndtering og kommunikation og skaber mere positive relationer.

EI test skaber mere harmonisk arbejdsmiljø, større engagement og bedre team præstationer.

Hvordan kan test af Emotionel Intelligens hjælpe i rekruttering?

EI test er afgørende i rekrutterings- og udviklingsprocesser. I rekruttering kan testen identificere kandidater med høj emotionel intelligens, som har større sandsynlighed for at excellere i roller som kræver stærke interpersonelle færdigheder. Testen giver indsigt i kandidatens evne til at håndtere følelser og stress samt arbejde effektivt i teams.

I udviklingssammenhæng kan testen identificere områder som kan styrkes og skabe grundlag for træning og coaching programmer.

Testen bidrager til personlig og professionel udvikling for medarbejdere ved at øge deres ledelsesevner og overordnede præstationer.

Hvordan kan Thomas hjælpe med test af Emotionel Intelligens?

Thomas bidrager til organisationer med et reliabelt og videnskabeligt valideret værktøj til måling af emotionel intelligens. Vi tilbyder også omfattende rapporter med fokus på individets styrker, svagheder og udviklingsområder. Desuden tilbyder vi certificering i administration og tolkning af testen, så organisationer effektivt kan anvende testen i rekruttering, udvikling og talent processer med det formål at træffe bedre beslutninger og øge performance.