360 graders feedback | Thomas.co

360 graders feedback

Thomas components
360 Degree Icon

360 graders feedback

Identificer performance gaps og udvikl selvindsigt

  • Udforsk forskellen mellem selvindsigt og omverdenens opfattelse
  • Forstå adfærdsmæssige og tekniske kompetencer
  • Afdæk udfordringer, der kan have indflydelse på medarbejdernes præstationer
  • Åbne kommunikationskanaler til at forbedre samarbejdet i teams
  • Øg selvindsigten
  • Håndtering af dine dygtige medarbejdere
Bed om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores kunder

Bed om en demo

Sådan fungerer vores 360 graders feedback

Denne assessment gør det hurtigt og nemt at indsamle feedback fra ledere, kollegaer, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med fokuspersonens egen opfattelse af, hvor godt vedkommende præsterer i jobbet.

360 view icon

Få en 360 graders vurdering af jeres medarbejdere

At få feedback fra relevante kolleger og ledere er en effektiv måde at afdække performance gaps på. Det giver jer også mulighed for at identificere, hvor selvindsigtsfulde jeres medarbejdere er, og forstå den indflydelse de har på resten af organisationen.

Competency frameworks icon

Udvikle solide rammer for kompetenceudvikling

360 giver din organisation en objektiv ramme til at identificere performance gaps, udvikle selvindsigt og skabe et miljø for konstruktiv og relevant feedback.

Identity v Reputation icon

Identitet vs. omdømme

Denne assessment gør det hurtigt og nemt at indsamle feedback fra ledere, kolleger, teammedlemmer og kunder og derefter sammenligne denne feedback med fokuspersonens egen opfattelse af, hvor godt man præsterer i jobbet.

360 Assessment info image

Assessment information

  • Assessment type:360 graders feedback
  • Format: En blanding af spørgsmål og udsagn som medarbejderen rater samt fritekst-svarmuligheder
  • Tid til gennemførelse: Afhænger af antallet af målte kompetencer
  • Påkrævet uddannelse: 2 timers workshop i form af selvstudie-videoer

Ved at gennemføre adfærdsanalysen efterfulgt af 360 hjalp det mange af lederne med især at fjerne angsten omkring det nyfundne ansvar og hjalp dem med at indse, at vi alle er sammen om det.

Julie Pegg
HR Business Partner
360 background and theory image

Baggrund & Teori

Thomas 360 FLEX systemet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill og Thomas International i 2012.

360-konceptet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill over 15 år, som et middel til at styre komplekse projekter.

360 graders feedback analyser giver enkeltpersoner en bedre forståelse af deres performance, fordi den giver dem en '360 graders' vurdering i relation til den enkeltes kompetencer. Respondentens feedback forbliver fortrolig og anonym under hele processen og giver derfor respondenten mulighed for at svare mere frit på en åben og ærlig måde.

Med Thomas 360 FLEX kan du vælge de kompetencer, der er relevante for din organisation, enten ved at vælge fra otte spørgeskemaskabeloner eller vælge fra kompetencebanken med 31 kompetencer. Du kan også definere dine egne kompetencer og udsagn.

360 Degree format image

Format

Vælg en skabelon, eller vælg blandt mange foruddefinerede kompetencer, for at oprette jeres eget 360 spørgeskema. Respondenter bedømmer fokuspersonens præstation for hver kompetence på en skala fra 1-7 (1 indikerer, at den enkelte har behov for udvikling og 7 indikerer, at personen gør en fremragende indsats).

Der er også et afsnit, der giver respondenterne mulighed for at skrive kommentarer i fritekst. Rapporten indeholder vurderinger fra alle respondenterne, samt fremhæver områder, hvor respondenterne ser ud til at vurdere fokuspersonen bedre eller dårligere end fokuspersonen selv. Dette præsenteres i grafisk format i rapporten og gør det nemt at identificere områder, hvor der synes at være forskellige opfattelser af indsats og performance.

Opdag din nye superkraft på jobbet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en 360 graders feedback?

360 graders feedback leveres af respondenter i organisationen, der har regelmæssig kontakt med fokuspersonen, der således modtager fortrolig og anonym feedback fra sine kolleger. Respondenter kan typisk være medarbejderens leder, kolleger og medarbejdere og understøttes normalt på samme tid med fokuspersonens egen vurdering. 

Formålet med 360 graders feedback er at forstå fokuspersonens styrker og svagheder, fremhæve områder til potentiel forbedring samt give indsigt i, hvordan fokuspersonen arbejder og i dennes løbende udvikling.

Brug af 360 graders feedback i organisationer giver ledere og ofte også fokuspersonen selv en bedre forståelse af vedkommendes styrker og svagheder. Resultaterne indsættes automatisk i tabeller (fra alle respondenter i processen), således at fokuspersonen modtager en udviklingsplan. Alle svar fra processen kombineres og forbliver anonyme for derved at give fokuspersonen et klart billede af vedkommendes overordnede styrker og svagheder. 

Det gode ved 360 graders feedback processen er, at den kan anvendes med enhver person i en organisation og, når den bruges korrekt, være grundlaget for karriereudvikling, som kan analyseres over et år og arbejdes på hvert kvartal for at forstå, hvor medarbejderen er på sin udviklingsvej.

Hvordan fungerer 360 graders feedback?

360 feedback systemet er en proces, hvor respondenterne engageres i at give anonym feedback på en fokusperson i en organisation og give personen afsluttende evaluering af styrker og svagheder, tillige med hvad der, efter en udviklingsplan, kan forbedres yderligere over en periode. 

Ved hjælp af online-teknologi, der omfatter spørgeskemaer, undersøgelser og evalueringsværktøjer, håndteres processen med 360 graders feedback fra respondenterne på en fortrolig måde. Respondenterne kan således give grundig og ærlig feedback uden frygt og derved give indsigt i områder, der kan være ukendte for både fokusperson og leder. 

På baggrund af feedbacken anvendes de leverede data og oplysninger til at skabe en struktureret 360 graders feedback (der normalt gives ved et møde).

I rapporten præsenteres en række forskellige informationspunkter, der bruges til at hjælpe leder/facilitator til, sammen med fokuspersonen, at gennemgå og skabe en skræddersyet udviklingsplan for at tilpasse nøglekompetencer og styrker til organisation og aftale, hvad der fremadrettet kan forbedres. 

Hvornår skal man bruge 360 graders feedback på arbejdspladsen?

Thomas Internationals 360 graders feedback system kombinerer videnskab med mange års HR-erfaring for at skabe et format, der er let at forstå og implementere på tværs af organisationen. Med Thomas 360 FLEX kan du vælge de kompetencer, der er relevante for din organisation, enten ved at vælge fra 8 spørgeskemaskabeloner eller vælge fra kompetencebanken med 31 kompetencer. Du kan også definere dine egne kompetencer.

Thomas 360 FLEX er fuldstændig skalerbar til dine medarbejderes behov og kan skræddersys til organisationens krav samt introduceres hurtigt og nemt i organisationens HR-system. 

Thomas 360 FLEX leverer kvalitative og kvantitative data, som både afdelingen og den bredere organisation kan bruge under hele processen. Denne løsning hjælper også med at identificere og styrke forbindelserne mellem kompetencer, adfærd og værdier. 

En anden vigtig fordel ved at bruge Thomas 360 FLEX er, at den kan skabe en udviklingsplan, hvor medarbejder og leder sammen kan udarbejde en langsigtet udviklingsplan, der bl.a kan gøre brug af de forskellige assessmentværktøjer på Thomas' onlineplatform.

Hvordan kan 360 graders feedback hjælpe med fastholdelse og udvikling af medarbejdere?

360 graders feedback kan effektivt evaluere medarbejdere, bringe andre vigtige interessenter ind i processen, og give fokuspersonen mulighed for at evaluere sin udvikling - hvilket er et centralt element for fastholdelse af personale og faglig udvikling. 

I mange år har organisationer vist sig fraværende, når det kommer til udvikling af medarbejdernes karriere. Opfattelsen var, at hvis personalet var bedre kvalificeret, ville de til sidst forlade organisationen. Derfor har størsteparten af karriereudviklingen ligget i hænderne på medarbejderen selv, hvor arbejdsgiverne reelt har siddet på bagsædet i deres personaleudvikling. 

Ved at indføre et 360 graders feedback-system har medarbejdere og ledere fået en platform, der kan identificere styrker og svagheder og finde metoder til at forbedre medarbejderens karriere gennem arbejde med de elementer, der er taget op. 

Derudover er det ofte sådan, at 360 graders feedback er mere præcis til at gennemgå performance og kompetencer, når det gives af kolleger og interessenter, der regelmæssigt arbejder med medarbejderen, frem for af en leder, der måske sjældent ser dem arbejde. 

Kombinationen mellem udvikling og følelse af ansvar og trivsel gør det muligt for fokuspersonen ikke kun at føle sig værdsat, men hjælper også med at reducere omsætning og udskiftning af medarbejdere og øge fastholdelse af personalet.

Hvordan kan Thomas hjælpe med 360 graders feedback?

Thomas 360 graders feedback giver nøglekollegaer en platform til at give feedback, der kan hjælpe med at spotte performance gaps og øge medarbejderens bevidsthed omkring den indflydelse, personen har i organisationen. Identitet vs. omdømme er en af de bedste beskrivelser af dette produkt, da det hjælper enkeltpersoner med at vurdere, hvordan de rent faktisk klarer sig i forhold til, hvordan de tror, de klarer sig - og skaber samtidigt rammerne for at lære, udvikle sig og blive bedre til ens job. 

360-konceptet blev udviklet af Sarah Hamilton-Gill over 15 år som et middel til f.eks at styre komplekse projekter. Thomas 360 graders feedback giver fokuspersonen en bedre forståelse af sin performance, fordi respondenterne giver et '360 graders' perspektiv på vedkommendes kompetencer i en fortrolig og anonym proces. Dette skaber således en platform for medarbejderne/respondenterne, der kan deltage frit og på en åben og ærlig måde.

Thomas 360 graders feedback systemet giver mulighed for at oprette et spørgeskema i en ramme, der har 31 forskellige kompetencer, hvor respondenterne bedømmer den enkelte fokuspersons performance på hver kompetence på en skala fra 1-7.