Industrier | Thomas.co

Industrier

Thomas components

Efter industri

Find en løsning til din branche


Se hvordan vores talentvurderingsplatform kombinerer teknologi, psykologi og data for at omsætte folks forskellige karakteristika til letforståelige løsninger, der er nemme at handle for at forbedre din branches beslutninger om rekruttering, fastholdelse og udvikling.

Public Sector
Efter industri

IT Software

Kampen om teknisk talent er hård. Kompetenceudvikling halter bagefter jobskabelsen. Kandidat- og medarbejdererfaring er afgørende for at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere.

Finance industry page thumbnail
Efter industri

Finansielle tjenesteydelser

Forskydninger i det økonomiske og geopolitiske landskab har sendt chokbølger gennem Financial Services-virksomheder. Virksomheder skal lede efter alternative måder at bygge bro over kvalifikationskløften på og sikre rentabilitet.

Manufacturing and Construction industry page thumbnail
Efter industri

Fremstilling og byggeri

Du har at gøre med digital transformation, usikkerhed i forsyningskæden og stigende omkostninger, mens du finder den næste generation af arbejdere. Det sidste, du vil bekymre dig om, er, om du har ansat den rigtige person.

Public Sector thumbnail
Efter industri

Den offentlige sektor

Offentlige organisationer skal levere mere med mindre. Det betyder, at HR-ledere skal rekruttere og udvikle ledere med brede kompetencer og opbygge teams, der er i stand til at levere forbedrede resultater.

Energy industry page thumbnail
Efter industri

Energi- og forsyningssektor

Ændringer i det geopolitiske landskab, nye vedvarende energikilder og ny teknologi forvandler energi- og forsyningssektoren i et tempo. HR-ledere skal overvinde kvalifikationskløften og ressourcen til forretningstransformation.

Recruitment and staffing industry page thumbnail
Efter industri

Rekruttering og bemanding

Rekruttering og personalevirksomheder opererer i et stærkt konkurrencepræget miljø. De skal ikke kun rekruttere toptalenter – de skal også sikre, at ansættelser stemmer overens med virksomhedskulturen og bliver i det lange løb.

Professional Services thumbnail image
Efter industri

Professionelle tjenester

Professionelle servicevirksomheders omdømme er afhængige af den service, de yder. Over for et hav af CV'er skal de identificere toptalenter, der er i stand til at levere god service og opbygge deres brand.