Adfærdsanalyser | Thomas.co

Adfærdsanalyser

Thomas components
Behaviour PPA icon - white

Adfærdsanalyser

På kun 8 minutter får du indsigt i en persons adfærd på arbejdspladsen

 • Reducere personaleomsætning
 • Forbedre performance
 • Mere effektiv kommunikation
 • Motivere og engagere medarbejderne
 • Identificere udviklingsområder
 • Rekruttere den rigtige person
Bed om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores kunder

Bed om en demo

Thomas adfærdsanalyser

Ved hjælp af fire grundlæggende adfærdsdimensioner; Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance, giver Thomas Person Profil Analysen (PPA / DISC) jer værdifuld information om testpersonens motivationsfaktorer, værdier, grundlæggende frygt og adfærdsstil.


Sådan fungerer vores adfærdsanalyse

 

På kun 8 minutter giver Thomas' adfærdsanalyse (PPA / DISC) nøjagtig indsigt i menneskers adfærdsstil på jobbet.

8 minute assessment icon

8 minutters assessment

På kun 8 minutter giver Thomas' adfærdsanalyse en detaljeret indsigt i en persons adfærdsstil på jobbet, hvilket giver mulighed for at målrette træning og udvikling, opnå større sikkerhed i rekruttering og reducere personaleomsætningen.

detailed understanding icon

Detaljeret profilbeskrivelse

Thomas adfærdsanalyse giver dig en adfærdsprofil, der beskriver en persons styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggende frygt, og hvordan personen agerer under pres.

detailed insight icon

Dyb indsigt

Når adfærdsanalysen er gennemført, har du øjeblikkelig adgang til indhold med fokus på forretningsresultater, så du har mulighed for at matche rette personer til rette job, sortere CV'er, lede, coache, udvikle, onboarde og træne dine medarbejdere.

Behaviour Assessment info

Assessment information

 • Assessment type: Adfærdsprofil
 • Format: 24 spørgsmål
 • Udfyldelsestid: 8 minutter
 • Påkrævet uddannelse: 2-dages certificering

Validering:

Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychologists' Associations

Klik nedenfor for at downloade en kandidatprofil fra Thomas Perform-platformen

Vores team har alle udført en Thomas adfærdsanalyse, og alle fandt, at resultaterne var meget præcise i betragtning af, hvor få spørgsmål, der blev stillet. At bruge den til at opnå større forståelse og indsigt omkring kandidaten er uvurderligt, når man rekrutterer, og jeg kan se, at det også er et vigtigt redskab til at lede et team.

Laura O’Driscoll
Managing Director
teams-report-mockup

Thomas Team rapport

Thomas Team analysen giver indsigt, som hjælper dine teams til at præstere maksimalt og sikre, at de er motiverede og arbejder mod et fælles mål – uanset om det er i et ansigt-til-ansigt, fysisk eller hybrid arbejdsmiljø.

Når Team analysen bruges sammen med adfærdsanalysen, hjælper det dine teams med at forstå deres kombinerede styrker, begrænsninger og den værdi, som teamet bringer til organisationen. Den indsigt, det giver, kan:

 • Øge dit teams performance gennem mere effektiv ledelse
 • Hjælpe dig med at opstille en skabelon for den ideelle kultur, roller og ledelsesstil, som dit team har brug for, for at nå sine mål

Thomas Teams giver dig en omfattende rapport, der kan besvare mange spørgsmål såsom:

 • Hvilken rolle har hver person i teamet?
 • Hvor er de mulige begrænsninger i teamet?
 • Hvordan kan du håndtere disse begrænsninger?
 • Udnytter du hvert teammedlems stærke sider?
 • Hvor kan konflikter opstå?
 • Er der mangel på kvalifikationer, og er der behov for uddannelse?
 • Hvilken ledelsesstil vil bedst motivere og inspirere teamet til high performance?
Behaviour Background & theory

Baggrund & Teori

I slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne tog Dr. Thomas Hendrickson udgangspunkt i William Moulton Marstons DISC-teori og udviklede Thomas Person Profil Analyse (PPA) til brug på arbejdspladsen.

Marstons originale teori postulerede, at handlinger, der er baseret på følelser, er et individs biosociale respons på et venligt eller fjendtligt socialt miljø. Disse handlinger bestemmer, hvordan den enkelte interagerer med miljøet.

Ifølge den teoretiske model, vil den måde, hvorpå et individ interagerer med sine omgivelser være baseret på 4 grundlæggende retninger: Tendens til at udøve Dominans, øve Indflydelse, stræbe efter Stabilitet og Compliance (tilpasning overfor regler og normer). Marston udgav sin bog 'Emotions of Normal People' i 1928, der i omfattende detaljer beskrev hans teori om menneskelig bevidsthed.

PPA (DISC), også kaldet Thomas' adfærdsanalyse, fastlægger, hvordan en person reagerer på situationer på arbejdspladsen, som de opfatter som enten venlige eller fjendtlige og afdækker, om deres responsmønster er proaktivt eller passivt (reflekterende). Modellen klassificerer således individets adfærdspræferencer i form af fire domæner: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance.

Find ud af, hvordan du kan få dyb indsigt i dine medarbejderes adfærdsstil og motivatorer med faktabladet Thomas adfærdsanalyse

Behaviour_ Format

Format

Thomas PPA er en forced-choice analyse, der bruger en ipsativ konstruktion - testpersonens svar er et udtryk for personens individuelle adfærdsmæssige prioriteringer snarere end en sammenligning med en norm eller specifik referencegruppe. Testpersonen bliver bedt om at vælge ét tillægsord eller kort beskrivelse, som de selv mener beskriver dem mest, og ét der beskriver dem mindst.

PPA udfyldes ved at testpersonen bliver præsenteret for 24 linjer hver med 4 beskrivende ord. For hver linje vælges et 'mest' og et 'mindst' som dem selv. Denne proces gentages 24 gange, hvilket giver 48 valg fra i alt 96 beskrivende ord.

PPA er tilgængelig elektronisk via internettet og i papir- / blyantformat. Thomas har også udviklet PPA+-formatet, som er velegnet til personer med en læsealder på 11 år og derover og til kandidater, der taler flydende dansk, men for hvem dansk ikke er deres modersmål.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

Thomas PPA har været genstand for en omfattende videnskabelig granskning for at fastlægge dens reliabilitet og validitet som en psykologisk testkonstruktion. PPA er registreret hos  British Psychological Society(BPS), og er auditeret efter tekniske kriterier opstillet af European Standing Committee on Tests and Testing, en del af  European Federation of Psychologists' Associations.

Thomas foretager løbende psykometrisk forskning med PPA. Vi har tidligere samarbejdet med Psychometrics Centre på Cambridge University. Du bedes kontakte [email protected], hvis du er interesseret i at støtte vores løbende udviklingsprogrammer.

Opdag din nye superkraft på jobbet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en adfærdsanalyse?

En adfærdsanalyse er et værktøj, der er designet til at observere, forstå, forklare og forudsige en persons adfærd. 

Adfærdsanalyser hjælper os med at forstå mange forskellige aspekter af en persons karakter. De omfatter forståelse af en persons tænkestil, vilje til at lære og lederevner. 

Hvis vi kan forudsige, hvordan en person vil agere på jobbet, arbejde sammen med andre, overvinde tilbageslag eller bruge sig selv i problemløsningssituationer, kan vi både nå jobrelaterede mål og forretningsmæssige mål.

Hvordan fungerer en adfærdsanalyse?

Baseret på  DISC-teorien vil en adfærdsanalyse undersøge en persons frygt, motivationsfaktorer, værdier og adfærdsstil ved hjælp af fire primære profilfaktorer: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance.

Thomas adfærdsanalyse (PPA) er vores værktøj til analyse af adfærd, der tager højde for disse adfærdsfaktorer og tester kandidaternes holdninger indenfor hvert område. De fire adfærdsfaktorer plottes på en graf og analyseres af proprietær teknologi, der giver arbejdsgivere og rekrutteringsansvarlige indsigt i en kandidats adfærdsmæssige stil. 

 Thomas adfærdsanalyse bruges derefter til at give dybere indsigt i disse karaktertræk, finde de rette personer til den rette rolle, og skubbe rekrutteringsprocessen i den rigtige retning.

Hvorfor bruge adfærdsanalyser på arbejdspladsen?

Adfærdsanalyser hjælper organisationer og rekrutteringspersonale med at forstå graden af personens interpersonelle færdigheder og hjælper med at forudsige, hvordan han eller hun vil reagere på nye og forskellige scenarier.

En person ansættes typisk for at have de rette færdigheder, viden og tekniske ekspertise, men bliver ofte afskediget, omplaceret eller forbigået ved forfremmelse, fordi de mangler interpersonelle kompetencer.

Adfærdsanalyser hjælper med at sikre, at de bedst egnede ansøgere ansættes, og at de bedst egnede medarbejdere forfremmes. Adfærdsanalyser sætter endvidere mennesker i stand til at øge deres selvindsigt og hjælper individer og grupper med at kommunikere bedre med hinanden.

Hvordan kan adfærdsanalyser hjælpe rekrutteringen?

Når det kommer til at vælge de rigtige ansøgere baseret på deres adfærd og forudsagte adfærd på arbejdspladsen, kan adfærdsanalyser fjerne gætværk fra rekrutteringsprocessen .

En adfærdsanalyse kan hjælpe med at forudsige en ansøgers evne til at lykkes på forskellige områder. En adfærdsanalyse kan for eksempel bruges til at forudsige performance; Dette kaldes "prædiktiv validitet" og dækker over, i hvilket omfang performance i analysen forudsiger performance i et givet job.

Adfærdsanalyser viser sig også at være et mere retfærdigt analysesystem end mange andre assessmentværktøjer. Dette resulterer i udvælgelsen af ansøgere uanset deres alder, køn eller etnicitet udelukkende baseret på forudsigelse og analyse af, hvordan de vil agere i organisationen og i deres rolle. 

Hvad er forskellen mellem adfærdsanalyser og personlighedstest?

Adfærdsanalyser søger at forstå, hvordan en person handler eller reagerer på omgivelser, roller og andre mennesker. Det er personens billede af sig selv. En personlighedstest handler om at forstå, hvem en person er, baseret på en sammensmeltning af kvaliteter og egenskaber. 

En adfærdsanalyse vil se på, hvordan en person vil reagere inden for en rolle eller i et sæt omstændigheder. Dette hjælper rekrutteringspersonale med at forstå, hvordan personen vil agere i rollen. For eksempel kan en person, der generelt beskrives som "rolig, varm og venlig", blive "anspændt og eksplosiv" i en stressende situation. De samme personlighedstræk hos en anden person kan dog afsløre, at personen trives under stressede situationer. 

En personlighedstest er designet til at forstå en persons karakter som helhed. Enhver given personlighed vil sandsynligvis agere anderledes i et gunstigt end i et stressende miljø. 

Personlighed betegnes som en kombination af værdier, holdninger, reaktioner, tankemønstre og karakteristika, hvilket er relativt stabile aspekter hos et individ. På den anden side er adfærd den måde, hvorpå den enkelte person fremstår over for andre i sine handlinger. Man kan sige, at adfærd er det, vi gør. Personlighed er grunden til, at vi har tendens til at opføre os på en bestemt måde.

Hvordan kan Thomas hjælpe med adfærdsanalyser?

Adfærdsanalysen (PPA) er designet til at hjælpe rekrutteringspersonale med at få en grundig forståelse af en ansøgers adfærd i forbindelse med jobegnethed. 

Det tager kun 8 minutter at gennemføre PPA, og den viser, hvordan enkeltpersoner opfatter sig selv respondere på situationer på arbejdspladsen, som de opfatter som gunstige eller udfordrende og afslører, om deres reaktionsmønster er aktivt eller passivt. 

Ved at give indsigt baseret på den bredt anerkendte  DISC-teori (Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Compliance) vil PPA'en producere resultater i realtid, så rekrutteringspersonalet trygt kan analysere ansøgerens adfærd og hurtigt afgøre, om dette er den rette kandidat til den stilling, der søges.

Hvis du gerne vil vide mere om vores adfærdsanalyse, er du velkommen til at kontakte vores team.