Evnetests & assessments | Thomas.co

Evnetests & assessments

Thomas components
Aptitude icon - white

Evnetests & assessments

Forudsig med stor præcision en persons potentiale til at få greb om en ny jobrolle

  • Afdæk personens mentale 'hestekræfter'
  • Identificer kandidater med størst karrieremæssigt potentiale
  • Forstå, hvor lang tid det vil tage en medarbejder at tilpasse sig
  • Er der tale om en High Flyer?
  • Hvor let kan personen håndtere nye opgaver?
Bed om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores kunder

Bed om en demo

Thomas evnetest

Intelligens (IQ) er bredt anerkendt som den vigtigste indikator for jobsucces. Thomas' kognitive IQ test hjælper arbejdsgivere med at forudsige, hvor hurtigt en person vil kunne få hold på en ny rolle eller nye arbejdsbetingelser.


Aptitude validity image 2

Hvorfor bruge Thomas evnetest?

Måling af en kandidats egnethed hjælper dig med at forstå, om den pågældende person hurtigt vil være i stand til at forstå kravene til en rolle, om de er i stand til at lære hurtigt og løse problemer i forskellige scenarier. 

Denne indsigt gør det nemmere at vælge den rigtige kandidat til en rolle ved at placere et objektivt filter over deres evner, uanset deres IQ-score, kvalifikationer og tidligere erfaring. Det betyder ikke, at disse data er uden betydning, men de er bare ikke den bedste indikator for potentiel performance i en rolle. Frank L. Schmidt & John E. Hunter fra American Psychology Association inc., har analyseret data indsamlet over 85 år (1998). De fandt, at kortlægning af højere kognitiv evne eller egnethed, som det også kaldes, målt ved Thomas' evnetest har den højeste prædiktive validitet af alle assessmenttyper. Kognitiv evne er vigtigere for medarbejderproduktivitet og performance i jobbet end erfaring og faglighed. Når du kombinerer det med indsigt i en kandidats personlighed og adfærd og bruger strukturerede interviews, har du en meget bedre chance for at spotte din næste topmedarbejder. 

Når du mangler kvalificerede kandidater og f.eks. ikke kan finde dem med de rigtige færdigheder eller de er for dyre at ansætte, så kan ansættelse af en kandidat, der hurtigt kan lære de nødvendige færdigheder, hjælpe dig med at forkorte rekrutteringsprocessen og spare mandetimer. 

Sådan fungerer evnetesten

Thomas evnetest måler et individs evner inden for 5 kognitive nøgleområder: ræsonnement, opfattelseshastighed, talhastighed & -nøjagtighed, sproglig forståelse og spatial visualisering.

online tests icon

5 online deltest

 

Thomas evnetest består af 5 onlinebaserede tests herunder ræsonnement, opfattelseshastighed, talhastighed og -nøjagtighed, sproglig forståelse og spatial visualisering.

detailed understanding icon

Detaljeret indsigt

 

Få en detaljeret forståelse af en ansøgers eller medarbejders mentale kapacitet og for, hvor hurtigt de kan sætte sig ind i og forstå rammerne i et nyt job, en ny opgave eller ny organisatorisk struktur.

detailed insight icon

Forstå begrebet General Intelligence

Den samlede vægtede percentil er et estimat for en ansøgers generelle intelligens, med fokus på personens træningsevne, mental proceshastighed, koncentrationsevne og potentiale for udvikling.

Aptitude_ Assessment info

Assessment information

  • Assessment type: Evner/kognitiv IQ
  • Format: 5 deltest
  • Udfyldelsestid: 30-45 minutter
  • Påkrævet uddannelse: 1-dags certificering

Validering:

Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychologists' Associations

Klik nedenfor for at downloade en kandidatprofil fra Thomas Perform-platformen

Vi ville simpelthen ikke være, hvor vi er i dag uden GIA fra Thomas International. De informationer som værktøjet giver, er uvurderlige.

Simon Bastin-Mitchell
Handelschef
Aptitude_ Background & Theory 1

Baggrund & Teori

Thomas evnetesten (også kendt som General Intelligence Assessment eller GIA) blev udviklet over 15 år af Dr. Peter Dann i Human Assessment Laboratory på University of Plymouth. Thomas integrerede testen i sin produktpalette i 2006.

Intelligens indeholder i sin grunddefinition både flydende og krystalliserede intelligenskomponenter (Horn & Cattell, 1966):

Flydende intelligens (rendyrket intellektuel proceshastighed) - grundlæggende intellektuelle processer som f.eks. mental manipulering af abstrakte koncepter, generaliseringer og logiske sammenhænge (Carroll, 1993). Flydende intelligens er relevant i relation til at løse nye problemtyper, anvendelse af logik i nye situationer og identificering af mønstre. Krystalliseret intelligens (indlærte faktorer - erfaring) - verbal, mekanisk, numerisk evne etc. Krystalliseret intelligens er evnen til at bruge indlært viden og erfaring.

Evnetesten er en intelligensmåling, designet og teoretisk understøttet af Carrolls taksonomi/klassificering af komponenter af kognitive evner, såkaldte 'g-faktorer', der også benævnes generel intelligens (Spearmans m.fl.'s generelle faktor for mental præstation). Testen har dog mere fokus på flydende intelligens og måler grundlæggende kognitive evner (mental opfattelseshastighed, verbalt ræsonnement osv.). Dette vurderer det, vi har kaldt træningsevne eller flydende 'IQ'.

Aptitude_ Background & Theory 2

Testen beskæftiger sig med flydende intelligens og ser på en persons hastighed i behandlingen af information og evnen til at lære og udvikle nye færdigheder. General Intelligence Assessment anvendes til en række forskellige formål: rekruttering, fastholdelse, afdækning af potentiale for udvikling, ledelse, identifikation af uddannelsesbehov, karrierevejledning, succession planning og benchmarking.

Evnetesten blev udviklet som en metode til at måle kognitive evner i det britiske forsvars rekrutteringsprocesser, kendt som Britisk Army Recruit Battery (BARB). I den fortsatte udvikling af testen anvendte Human Assessment Laboratory potentialet i computerteknologi til at bane vejen for forskning og udvikling af en item-genereringsmodel, hvor test-items produceres automatisk for at skabe et ekstremt stort antal forskellige, men ækvivalente udgaver af den samme test (Irvine, Dann & Anderson, 1990). GIA og en papirbaseret version blev udviklet ud fra de samme teoretiske principper og ressourcer som BARB. Thomas integrerede testen i sin produktpalette i 2006.

Download faktabladet for at finde ud af, hvordan Thomas Evnetesten kan hjælpe dig med bedre at forstå dine medarbejderes indlæringshastighed og træningsevne

Aptitude format

Evnetestens format

Thomas' Evnetest består af fem onlinebaserede deltests, der måler basale kognitive evner (dvs. evner, der er afhængige af processer som tanke, sprog, beslutningstagning, læring og hukommelse).

Hver af de fem deltest bygger på én bestemt type opgave og alle spørgsmål i en given test har samme sværhedsgrad. Den individuelle score bestemmes herefter af hastigheden og nøjagtigheden af testpersonens svar. Resultaterne sammenlignes derefter med en population (normgruppe) for at bestemme, om præstationen er lavere, højere eller på linje med størstedelen af denne population.

Den samlede vægtede score er et mål for individets 'træningsevne', hvor hver af de 5 deltest, måler en specifik kognitiv funktion (beskrevet nedenfor):

Perceptual Speed icon

Opfattelseshastighed

Denne deltest måler, hvor god personen er til at opfatte unøjagtigheder i skriftligt materiale, tal og diagrammer, evnen til at ignorere irrelevant information, evnen til at genkende ligheder og forskelle samt fejlkontrol. Den tester hastigheden i semantisk afkodning og sammenligning.

Reasoning icon

Ræsonnement

Denne deltest måler evnen til at foretage konklusioner, evnen til at ræsonnere ud fra givne informationer og til at drage korrekte konklusioner. Denne test vurderer individets evne til at bevare information i korttidshukommelsen og løse problemer.

Numerical Reasoning Icon

Talhastighed og -nøjagtighed

Dette er en test af numerisk manipulation og et mål for grundlæggende numeriske ræsonnementsevner. Den måler, i hvor høj grad en person kan arbejde komfortabelt med kvantitative koncepter.

Spatial Visualisation Icon

Spatial visualisering

Denne test måler evnen til at skabe og manipulere mentale billeder af objekter. Testen korrelerer med test af mekanisk ræsonnement og vurderer en persons evne til at bruge mentale visualiseringsfærdigheder til at sammenligne former. Det vedrører evnen til at arbejde i miljøer, hvor visualiseringsfærdigheder er nødvendige for at forstå og udføre opgaver.

Word Meaning icon

Sproglig forståelse

Denne test vurderer ordkendskab og ordforråd. Den vurderer forståelsen af et stort antal ord fra forskellige dele af tale og evnen til at identificere de ord, der har lignende eller modsatte betydninger. Den vurderer evnen til at arbejde i miljøer, hvor der kræves en klar forståelse af skriftlige eller mundtlige instruktioner.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

Thomas Evnetesten er kontinuerligt genstand for grundig videnskabelig efterprøvning for at bekræfte testværktøjets reliabilitet og validitet som en psykologisk assessment. Forskellige forskningsstudier har vist, at GIA er et konsistent og validt mål af træningsevner.

GIA er registreret hos British Psychological Society (BPS) efter forudgående auditering i henhold til de tekniske kriterier, der er fastsat af European Standing Committee on Tests and Testing, en del af European Federation of Psychologists' Associations.

Opdag din nye superkraft på jobbet

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en evnetest?

En evnetest er en kognitiv test som vurderer en persons potentiale til at lære og udnytte specifikke opgaver og evner. Thomas GIA hjælper organisationer med at bestemme en kandidats match til et job ved at forudsige evnen til at forstå nye koncepter, løse problemer og lære hurtigt.

Kort sagt vil en evnetest teste en kandidats evner i forhold til en bestemt rolle eller ansvar.

Hvilke forskellige typer evnetest findes der?

Der findes forskellige typer almindeligt anerkendte evnetests: verbal og ikke-verbal. Verbale tests er designet til at teste dine verbale ræsonnementsevner, sprogforståelse og situationsforståelse. Ikke-verbale tests omfatter numerisk ræsonnement, evne til at håndtere numeriske problemer og at forstå mønstre og problemløsning.

Det er almindeligt at støde på tests som: spatial ræsonnement, opfattelseshastighed, talhastighed og -nøjagtighed, sproglig forståelse og spatial visualisering. Disse tests identificerer hver især forskellige evner og disses potentielle anvendelse i den jobrolle, der annonceres.

For eksempel vil spatial ræsonnement vurdere en kandidats evne til at forstå og visualisere to- og tredimensionelle mønstre og former; dette er ideelt til en jobrolle, der kræver stærke problemløsningsevner. 

Hvad er formålet med evnetests?

Evnetests er designet til at forstå en kandidats grundlæggende styrker og begrænsninger og, baseret på disse medfødte egenskaber, afklare, om kandidaten enten vil lykkes eller skulle kæmpe indenfor bestemte områder eller roller. Med den rette træning og fokus kan en kandidat udvikle sine begrænsninger og få sine styrker til at blomstre.

Når det drejer sig om rekruttering, understøtter en evnetest et par vigtige funktioner. For det første hjælper det med at filtrere store mængder kandidater til en given jobrolle baseret på resultaterne af disse tests - så resten af rekrutteringsprocessen kan finde sted rettidigt.

For det andet baserer de rekrutteringsansvarlige ansættelsesbeslutningen på de evner, der fremgår af testen. Dette er med til at fjerne bias, men styrker også både team og organisation med de rette kompetencer i de rigtige roller.

For det tredje hjælper en evnetest den rekrutterende leder med at opdage iboende styrker og begrænsninger, der, med den rigtige træning, kan udvikles og derved give kandidaten en vej i organisationen til  succes.

Hvad er fordelene ved rekruttering med evnetest?

En evnetest måler en kandidats egnethed til jobbet og giver indsigt i, hvor hurtigt de vil forstå en rolle. Derfor kan rekruttering kun have gavn af at få den rigtige person til den rolle, der skal udfyldes.

Mange organisationer rundt om i verden bruger evnetests som et standardled i deres rekrutteringsproces. Der er en bred forståelse af fordelene ved at gøre det.

Evnetests giver effektive og objektive sammenligninger mellem kandidater. Bortset fra at kunne vise, om en kandidat er den bedst egnede til rollen, kan de sammenligne de kandidater, der har scoret godt i de vigtigste kriterier, hvilket på en retfærdig måde giver en balance mellem ansøgerne.

Det hjælper med at identificere færdighedsstyrker og færdighedsgaps. På den måde får rekrutterende leder en forståelse af, hvad der er nødvendigt for at hjælpe kandidaten med at få succes og kan endda bruge testene til at prøve alternativ scenario planning for at se, hvad der kan forbedres eller finde en lysende stjerne i rekrutteringsprocessen.

Evnetests er også standardiserede. Rekrutterende leder kan føle sig sikker på, at de data, der leveres, er både valide og reliable. Det hjælper også med at begrunde beslutningen overfor organisationen, hvis der stilles spørgsmålstegn ved rekrutteringsprocessen med hensyn til lige muligheder for ansøgerne.

Hvad er forskellen mellem en evnetest og en IQ-test?

En evnetest er designet til at evaluere dine færdigheder og generelle intelligens til en rolle vha. numerisk ræsonnement, verbale færdigheder og mental form, mens en IQ-test vurderer din intelligenskvotient.

Læs vores blog for at finde ud af mere om forskellen mellem en evnetest og en IQ-test.

Hvordan kan Thomas hjælpe med evnetestning?

Hos Thomas International har vi lavet en række evnetests, der hjælper rekrutteringsprofessionelle med at vælge de rigtige kandidater til de stillinger, de ønsker at besætte.

Vores evnetest (GIA) leveres online via Thomas-portalen, der er fyldt med nyttige vejledninger, brugervenlige grænseflader og er et system, der giver feedback og scoring i realtid, mens den hjælper dig med at identificere den rigtige kandidat til den ledige rolle.

Evnetesten kan hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedrørende kravene til dine medarbejdere, træning og udvikling, og herunder: "Kan dine medarbejdere tænke hurtigt?", 'Kan de klare de mentale krav i jobbet?', 'Er de gode problemløsere?' og 'Hvor hurtigt kan de lære?'.

Hvis du gerne vil vide mere om, hvad vi kan tilbyde, er du velkommen til at kontakte vores team.