Svenska Hjärt- och Lungfonden investerar i sina medarbetare med Thomas Perform | Thomas.co

Clas Tannfors från Thomas Sverige har gjort en spännande affär med Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden ville förbättra sin rekryterings- och utvecklingsstrategi inom organisationen och såg Thomas användarvänliga, vetenskapligt baserade bedömningsverktyg för mätning av beteende och personlighet som rätt väg för det.

När vi pratade med Hjärt-Lungfonden om varför de valde Thomas Perform berättar de: Det är användarvänligt och intuitivt. En bra plattform för diskussion och workshops. Kandidaterna och rekryterande chefer får en tydlig och robust sammanfattning av sina beteenden och egenskaper. [Vi är glada över att kunna] optimera våra rekryteringsprocesser och [använda Thomas för att] hjälpa till att utveckla ledare och team.

Clas Tannfors, från Thomas Sverige berättar vidare "Jag är glad över att Hjärt-Lungfonden har valt att använda Thomas Perform för sina rekryterings- och teamutvecklingsbehov och tror verkligen att de snabbt kommer dra nytta av plattformen”

Med hjälp av Thomas Perform kommer Hjärt-Lungfonden:

  • Kunna förutse framgång i en roll .
  • Ge en skräddarsydd onboardingupplevelse.
  • Enkelt se chefernas styrkor var de har utrymme att växa.
  • Använda forskningsbaserad kunskap om människor för att kunna rekrytera fördomsfritt.
  • Spara administrationstid för HR-chefer och rekryterare.
  • Få insikter om hur kandidater kommer att passa in i teamkultur, rollen och organisationen.

Om Thomas

Vi är Thomas. Vi vill göra arbetet mer meningsfullt och vi vill att ni också ska känna på det sättet. Därför har vi ägnat de senaste fyrtio åren åt att utveckla kunskapen om människor som hjälper er, era team och er verksamhet att växa. Vi kan hjälpa er med många olika saker men viktigast av allt är att vi hjälper er att nyttja er potential på arbetsplatsen genom att ge er en bättre förståelse för er själva och era kollegor.

Chefer drar nytta av att vi hjälper till att utveckla talanger, förbättra teamledningen, minska konflikter och skapa högpresterande team.

Organisationer gynnas av en mer diversifierad arbetsstyrka, effektivt hybridarbete, högre medarbetarengagemang och ett förbättrat resultat.

Vi är Thomas. Vi älskar människor och vi vill att dina medarbetare ska älska att arbeta med dig. Hör av dig eller boka en demo så visar vi dig hur allt fungerar.

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärtlungfonden samlar in och delar ut pengar till hjärt-, lung- och kärlforskning samt ger information om hjärt-lungsjukdomar. Vi stödjer många forskningsområden kopplade till hjärtinfarkt hjärtsvikt, vaskulära spasmer, genetiska hjärtfel, stroke, astma, KOL och emfysem bland annat.