Team Interaction Optimization (TIO) | Thomas.co

Team Interaction Optimization (TIO)

Thomas components

Välkommen till Team Interaction Optimization (TIO).

Tänk om vi kunde vara den bästa versionen av oss själva, blomstra i våra roller och vara en del av ett vinnande team på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt? Genom att förse individer med användbara insikter om sig själva och varandra, ger TIO var och en av oss möjlighet att bli en bättre kollega, teammedlem eller ledare.

swedish looking male hero v.1

Världen har förändrats,
sättet vi arbetar på måste också förändras.

Ju bättre vi förstår varandra desto bättre kan vi arbeta tillsammans. TIO ger oss den information vi behöver för att skapa en kultur som präglas av ömsesidig respekt och uppskattning för våra unika talanger, personligheter och bidrag till organisationen. TIO hjälper oss att samarbeta och få mer gjort tillsammans. Ärligt talat, det är vad som har saknats i teamarbete.


Image-1

TIO möjliggör ett helt nytt sätt att arbeta.

Från verbal kommunikation, till skriftliga meddelanden, till kroppsspråk - effektiva interaktioner är avgörande för framgång. De hjälper oss att bygga förtroende, dela kunskap, fatta bättre beslut och undvika konflikter. Kort sagt, att bygga bättre kemi kan helt förändra en organisations framgång. TIO utrustar alla med större insikter om sig själva som (när de delas) hjälper dig att bilda och arbeta i effektiva team i en stödjande miljö där alla kan växa och trivas.Vad är TIO?

TIO använder beprövad och vetenskapsbaserad kunskap om personligheter, beteende, kapacitet och kommunikationsstilar för att underlätta och förbättra varje interaktion under arbetsdagen.

What-is-TIO-SWE_larger
What-is-TIO-SWE

TIO är din nya superkraft på arbetet

individual thumbnail

För individer

Nå din fulla potential och känn samhörighet med den organisation du arbetar i.

team leader thumbnail

För teamledare

Optimera hur du sätter samman, interagerar med och utrustar dina team, för att skapa positiv gruppdynamik, bra samtal och bättre resultat.

business leader  thumbnail

För företagsledare

Skapa en ambitiös talangkultur som dina medarbetare är stolta över samtidigt som du förbättrar organisationens resultat.

TIO page ebook thumbnail

60% känner ingen känslomässig koppling till jobbet

Tänk om vi istället kunde hjälpa alla att uppnå sin fulla potential på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt?

Läs vidare för att få reda på hur du kan dra nytta av den omvälvande, livsförbättrande, superkraft som TIO är både privat och i arbetet.