Utbildning och Certifiering | Thomas.co

Utbildning och Certifiering

Thomas components

Utbildning och Certifiering

Våra utbildningar

Få ut det mesta av Thomas bedömningsverktyg genom att delta i våra utbildningar. Oavsett om ni vill bli certifierade, vill kompetensutvecklas eller lära er mer om tillämpningar inom ett specifikt område, har vi tillfällen för dig.

hero-accreditation

Maximera nyttan med Thomas verktyg

detailed insight icon

Certifieringsutbildning

Med certifierade användare i er organisation får ni djupare insikter om era medarbetare och kandidater och därmed en bättre avkastning på investeringen. Utbildningen lägger grunden för att ni på ett kompetent och säkert sätt kan hantera olika typer av utmaningar ni möter.
 

Simple assessment icon

Tillämpning

Även om certifieringsutbildningen lägger grunden för att ni ska kunna använda våra bedömningar på ett effektivt sätt, finns det ibland ett behov av för djupare förståelse för hur ni ska tillämpa kunskapen. Våra workshops kan skräddarsys efter era behov. De kan bland annat handla om grupputveckling, kommunikationsstilar och ledarskap.
 

No right or wrong answers icon

Stötta era processer

Med certifiering i Thomas bedömningsverktyg kan ni lägga ytterligare en dimension till era processer och fatta mer välgrundade rekryterings- och utvecklingsbeslut.

The training was excellent. What could have felt like a very long day flew by, and was extremely informative.

Stuart Colligon
Managing Director

Kommande utbildningsdatum

Filter by:
6 Mar, 2024
09:30 - 16:00
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger er kunskaper och förståelse för Thomas beteendeanalys (ThomasPPA) och befattningsprofil (ThomasBPA ) och ger dig kunskaper och förståelse för DISC-baserade verktyg och vetenskapen bakom dem. Du kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla testresultaten och hur testerna används på bästa sätt i olika situationer.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för vad ThomasPPA mäter och dess bakgrund

• Grundläggande terminologi

• Förståelse för det mervärde ThomasPPA ger som arbetsrelaterat bedömningsverktyg

• Befattningsprofilering

• Tolkning av ThomasPPA

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Etiskt användande av ThomasPPA

• Vilken typ av rapporter ska användas vid olika situationer.

 

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövningar och certifiering blir du certifierad användare av ThomasPPA samt får även tillgång till Thomas360 och ThomasTeams.

Bokningsförfrågan
7 Mar, 2024
10:00 - 15:30
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger er kunskaper och förståelse för Thomas beteendeanalys (ThomasPPA) och befattningsprofil (ThomasBPA ) och ger dig kunskaper och förståelse för DISC-baserade verktyg och vetenskapen bakom dem. Du kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla testresultaten och hur testerna används på bästa sätt i olika situationer.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för vad ThomasPPA mäter och dess bakgrund

• Grundläggande terminologi

• Förståelse för det mervärde ThomasPPA ger som arbetsrelaterat bedömningsverktyg

• Befattningsprofilering

• Tolkning av ThomasPPA

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Etiskt användande av ThomasPPA

• Vilken typ av rapporter ska användas vid olika situationer.

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövningar och certifiering blir du certifierad användare av ThomasPPA samt får även tillgång till Thomas360 och ThomasTeams.

Bokningsförfrågan
13 Mar, 2024
09:30 - 15:30
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger er kunskaper och

förståelse för vad Thomas personlighetstest (HPTI) mäter och vetenskapen bakom analysen. Du

kommer att lära dig att administrera, tolka och återkoppla resultat, samt lära dig hur du ska använda HPTI på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för HPTI och dess bakgrund

• Förståelse för hur HPTI kan förutsäga prestation

• Tolkning av HPTI-resultat

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Praktisk tillämpning av resultaten

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Förstå värdet av HPTI vid coachning, rekrytering, utbildning och utveckling av medarbetare

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövning och certifiering blir du certifierad användare av HPTI. 

 

Bokningsförfrågan
17 Apr, 2024
09:30 - 16:00
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger er kunskaper och förståelse för Thomas beteendeanalys (ThomasPPA) och befattningsprofil (ThomasBPA ) och ger dig kunskaper och förståelse för DISC-baserade verktyg och vetenskapen bakom dem. Du kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla testresultaten och hur testerna används på bästa sätt i olika situationer.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för vad ThomasPPA mäter och dess bakgrund

• Grundläggande terminologi

• Förståelse för det mervärde ThomasPPA ger som arbetsrelaterat bedömningsverktyg

• Befattningsprofilering

• Tolkning av ThomasPPA

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Etiskt användande av ThomasPPA

• Vilken typ av rapporter ska användas vid olika situationer.

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövningar och certifiering blir du certifierad användare av ThomasPPA samt får även tillgång till Thomas360 och ThomasTeams.

Bokningsförfrågan
25 Apr, 2024
10:00 - 15:30
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger dig kunskaper och förståelse för Thomas emotionella intelligenstest (TEIQue), vad det mäter och vetenskapen bakom analysen. Du kommer att lära er att administrera, tolka och återkoppla resultat, samt lära dig hur du ska använda TEIQue på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt. 

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för emotionell intelligens och dess värde i arbetsmiljön

• Förståelse för TEIQue och dess bakgrund

• Tolkning av TEIQue-resultat

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Praktisk tillämpning av resultaten

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Kunna utvärdera en befattnings krav på emotionell intelligens

• Förstå värdet av TEIQue vid coachning, rekrytering, utbildning och utveckling av medarbetare

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövning och certifiering blir du certifierad användare av TEIQue. 

Bokningsförfrågan
14 May, 2024
09:30 - 16:00
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger er kunskaper och förståelse för Thomas beteendeanalys (ThomasPPA) och befattningsprofil (ThomasBPA ) och ger dig kunskaper och förståelse för DISC-baserade verktyg och vetenskapen bakom dem. Du kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla testresultaten och hur testerna används på bästa sätt i olika situationer.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för vad ThomasPPA mäter och dess bakgrund

• Grundläggande terminologi

• Förståelse för det mervärde ThomasPPA ger som arbetsrelaterat bedömningsverktyg

• Befattningsprofilering

• Tolkning av ThomasPPA

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Etiskt användande av ThomasPPA

• Vilken typ av rapporter ska användas vid olika situationer.

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövningar och certifiering blir du certifierad användare av ThomasPPA samt får även tillgång till Thomas360 och ThomasTeams.

Bokningsförfrågan
22 May, 2024
10:00 - 15:30
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger dig kunskaper och förståelse för Thomas kapacitetstester (ThomasGIA) mäter och vetenskapen bakom dem. Du kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla testresultaten och hur testerna används på bästa sätt i olika situationer.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar:

• Förståelse för vad ThomasGIA mäter och dess bakgrund

• Förståelse för det mervärde ThomasGIA ger som arbetsrelaterat bedömningsverktyg

• Förståelse för hur GIA kan förutsäga prestation

• Tolkning av GIA-resultat

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Etiskt användande av ThomasGIA.

• Förståelse för kraven på likställda förhållanden vid användningen av ThomasGIA.

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövningar och certifiering blir du certifierad användare av ThomasGIA.

Bokningsförfrågan
23 May, 2024
10:00 - 15:30
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger er kunskaper och

förståelse för vad Thomas personlighetstest (HPTI) mäter och vetenskapen bakom analysen. Du

kommer att lära dig att administrera, tolka och återkoppla resultat, samt lära dig hur du ska använda HPTI på ett lämpligt och ansvarsfullt sätt.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för HPTI och dess bakgrund

• Förståelse för hur HPTI kan förutsäga prestation

• Tolkning av HPTI-resultat

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Praktisk tillämpning av resultaten

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Förstå värdet av HPTI vid coachning, rekrytering, utbildning och utveckling av medarbetare

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövning och certifiering blir du certifierad användare av HPTI. 

 

Bokningsförfrågan
12 Jun, 2024
09:30 - 16:00
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger er kunskaper och förståelse för Thomas beteendeanalys (ThomasPPA) och befattningsprofil (ThomasBPA ) och ger dig kunskaper och förståelse för DISC-baserade verktyg och vetenskapen bakom dem. Du kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla testresultaten och hur testerna används på bästa sätt i olika situationer.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar.

• Förståelse för vad ThomasPPA mäter och dess bakgrund

• Grundläggande terminologi

• Förståelse för det mervärde ThomasPPA ger som arbetsrelaterat bedömningsverktyg

• Befattningsprofilering

• Tolkning av ThomasPPA

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Etiskt användande av ThomasPPA

• Vilken typ av rapporter ska användas vid olika situationer.

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövningar och certifiering blir du certifierad användare av ThomasPPA samt får även tillgång till Thomas360 och ThomasTeams.

Bokningsförfrågan
13 Jun, 2024
10:00 - 15:30
Sweden

Certifieringsutbildning 1 dag + individuella återkopplingsövningar och certifiering

Den här certifieringsutbildningen leds av två av våra mest erfarna utbildare och ger dig kunskaper och förståelse för Thomas kapacitetstester (ThomasGIA) mäter och vetenskapen bakom dem. Du kommer att utveckla kompetens för att administrera, tolka och återkoppla testresultaten och hur testerna används på bästa sätt i olika situationer.

Utbildningen är en kombination av föreläsning och praktiska övningar:

• Förståelse för vad ThomasGIA mäter och dess bakgrund

• Förståelse för det mervärde ThomasGIA ger som arbetsrelaterat bedömningsverktyg

• Förståelse för hur GIA kan förutsäga prestation

• Tolkning av GIA-resultat

• Administration, rådgivning och användning av resultaten.

• Återkoppling enligt Thomas Internationals riktlinjer

• Förståelse för vikten av sekretess gällande resultaten

• Etiskt användande av ThomasGIA.

• Förståelse för kraven på likställda förhållanden vid användningen av ThomasGIA.

 

Efter genomförd utbildning samt återkopplingsövningar och certifiering blir du certifierad användare av ThomasGIA.

 

Bokningsförfrågan