Verktyg för rekrytering | Thomas.co

Verktyg för rekrytering

Thomas components

Rekrytering

Anställ personen, inte CV:t.

Se hela personen och få svar på vem som bäst matcher aktuell befattning och team med stöd av fördomsfria data.

Header

Rekrytera rätt person för rollen, teamet och er verksamhet

Få en fördomsfri och forskningsbaserad rekryteringsprocess med stöd av Thomas plattform.

Define

1. Definiera

Välj de optimala kapacitets-, beteende- och personlighetsdragen för befattningen för att snabbt profilera er idealkandidat.

Compare

2. 2. Jämför

Identifiera tryggt den sökande som bäst matchar befattningen och teamet med vår intuitiva matchningsgradsfunktion.

Onboard

3. Onboarding

Optimera onboardingen med personliga introduktionsguider som är utformade för att hjälpa den nyanställda att snabbt komma på plats och bli produktiva.

Fem steg till framgångsrik rekrytering

Definiera er perfekta kandidat

Hur ser den perfekta kandidaten ut? Behöver du någon som är rättfram? Någon med stor känsla för detaljer? Kanske någon som är full av kreativitet?

Välj ut de egenskaper som är viktiga för befattningen och skapa en profil för vad den perfekta kandidaten behöver ha. Om du är osäker kan du använda en av våra mallar som tagits fram av våra psykologer.

Define candidate

Hitta den som passar bäst

Utifrån kandidatens bedömningsresultat matchas kandidaten mot den befattningsprofil ni har skapat.

Du får en mångsidig grupp av människor som har de egenskaper, den inlärningsstil och den personlighet som passar för befattningen.

Find closest fit

Jämför kandidater för att hitta rätt.

Se de sökande sida vid sida för en enkel överblick över hur väl de matchar aktuell tjänst, deras utmärkande egenskaper och inlärningsstil. Kalla in kandidater till intervju baserat på deras resultat, utan att omedvetna fördomar hindrar den perfekta rekryteringen

Compare candidates

Intervju med skräddarsydda frågor

Ingen är perfekt och människor är komplexa, så vi hjälper till med skräddarsydda frågor för att analysera resultaten. Kanske saknar de ledaregenskaperna du är ute efter men du vill gärna ta reda på mer?

Vi hjälper dig med frågor som är skräddarsydda för befattningen.

Interview question

Onboarda er nya medarbetare utifrån hens personliga preferenser.

Tillämpa insikterna från Thomas Perform och använd skräddarsydda onboardingtips som passar era nya teammedlemmars kommunikationsstil, arbetspreferenser och personlighet.

Onboard new clients
Case study_Everything Office

"After introducing Thomas into our recruitment process, we immediately saw a better calibre of candidate at interview and our churn rate reduced by 50%."

Bob Taylor, Managing Director
 
Let's talk science

Låt oss prata vetenskap

Fyrtio års psykologisk forskning ligger till grund för våra bedömningsverktyg

Vi är registrerade hos British Psychological Society, har ett team av interna organisationspsykologer som arbetar på vår plattform och våra bedömningar testas under kontinuerlig normgruppsforskning.

Du kan lita på oss och vår vetenskap. Den är robust. Vi är mycket stolta över den.

Bias-beating data

Krossa fördomarna med vår data

Vi tillhandahåller datainsikter om en kandidats potential, personlighetsdrag och beteendemässiga egenskaper, så att du på några sekunder kan se den verkliga personen bakom CV:t.

Säg hej då till omedvetna fördomar genom att använda forskningsbaserad information i rekryteringsbeslut, intervjuer, kandidat- och introduktionsaktiviteter.

Vanliga frågor

Vad är bedömningsverktyg för rekrytering?

Bedömningsverktyg i används i rekryteringsprocessen för att utvärdera kandidaternas kapacitet och lämplighet för en specifik arbetsroll. Dessa bedömningar kan omfatta olika tester, intervjuer och övningar som syftar till att bedöma kandidaternas kunskaper, kompetens och potential. Bedömningar av medarbetarnas engagemang ingår ofta i rekryteringar för att mäta kandidaternas nivå av engagemang och anpassning till organisationens värderingar och kultur.

Hur kan bedömningsverktyg hjälpa till vid rekrytering?

Bedömningsverktyg spelar en avgörande roll i anställningsprocessen genom att tillhandahålla objektiva och standardiserade metoder för att utvärdera kandidater. Dessa verktyg gör det möjligt för arbetsgivare att bedöma kandidaternas arbetsrelaterade färdigheter, kognitiva förmågor, personlighetsdrag och kulturella matchning. Genom att använda utvärderingar av medarbetarnas engagemang i rekryteringsprocessen kan arbetsgivare också identifiera kandidater som sannolikt kommer att vara engagerade, motiverade och i linje med organisationens mål. Det gör det lättare att fatta välgrundade rekryteringsbeslut och välja ut kandidater som har potential att trivas i rollen och bidra till organisationens framgång.

Vilka är fördelarna med bedömningsverktyg i en rekrytering?

Bedömningsverktyg erbjuder flera fördelar för rekryteringsprocessen. För det första ger de en standardiserad och konsekvent utvärderingsmetod som säkerställer rättvisa och objektivitet i urvalet av kandidater. För det andra hjälper dessa verktyg till att identifiera de mest kvalificerade kandidaterna baserat på deras färdigheter, kompetenser och matchning till organisationens kultur. Dessutom ger utvärderingar av medarbetarnas engagemang inom ramen för rekryteringsbedömningar arbetsgivare möjlighet att identifiera kandidater som sannolikt kommer att vara engagerade och motiverade, vilket leder till bättre långsiktigt kvarhållande och resultat. På det hela taget förbättrar rekryteringsverktygen effektiviteten i rekryteringsprocessen, vilket leder till bättre anställningsbeslut.

Vilka är de olika typerna av rekryteringstester?

Det finns olika typer av tester/analyser som används i anställningsprocessen. Dessa inkluderar tester av kognitiv förmåga, som bedömer kandidaternas förmåga att lösa problem, tänka kritiskt och fatta beslut. Personlighetsbedömningar utvärderar kandidaternas egenskaper, beteende och anpassning till rollen och organisationskulturen. Kapacitetstester mäter kandidaternas specifika jobbrelaterade färdigheter och kompetenser. Situationsbedömningstest bedömer kandidaternas förmåga att hantera arbetsrelaterade scenarier och fatta lämpliga beslut. Bedömningar av medarbetarnas engagemang, som en del av rekryteringstester, hjälper till att utvärdera kandidaternas nivå av engagemang, motivation och anpassning till organisationens värderingar och mål.

Hur kan Thomas hjälpa till med bedömningsverktyg för i rekrytering?

Thomas erbjuder en rad verktyg och bedömningar som kan stödja organisationer i rekryteringsprocesser. Med våra omfattande utvärderingslösningar kan arbetsgivare mäta kandidaternas kognitiva förmågor, personlighetsdrag och beteendemässiga egenskaper. Thomas bedömningsverktyg ger värdefulla insikter om kandidaternas matchning mot specifika befattningar, deras potential för utveckling och deras anpassning till organisationens kultur. Dessa bedömningar hjälper arbetsgivare att fatta välgrundade anställningsbeslut och välja kandidater som inte bara är kompetenta utan också engagerade och motiverade att bidra till organisationens framgång.