DISC-verktyg | Thomas.co

DISC-verktyg

Thomas components
Behaviour Icon

DISC-analyser

På bara 8 minuter får du en inblick i en persons beteendemässiga egenskaper

 • Rekrytera rätt person
 • Hantera prestationer
 • Förbättra kommunikationen
 • Motivera och engagera medarbetarna
 • Identifiera utvecklingsområden
 • Förbättra teamets effektivitet
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

Så fungerar Thomas DISC-baserade analys

Vår DISC-baserade beteendeanalys ger en exakt inblick i hur människor agerar på arbetet, deras kommunikationsstil, motivationsfaktorer och vilken ledarstil som passar dem. Med den informationen kan vi identifiera om/var vi behöver anpassa vårt beteende och på så vis minimera personalomsättningen.

Behaviour Background & theory

Vad är DISC-teorin?

DISC-modellen är en lättanvänd teori för att förstå mänskliga beteenden. Det ger en ökad nivå av självkännedom och medvetenhet om andra genom ett gemensamt språk och ett ramverk för förståelse. 

Enligt William Moulton Marstons forskning, som publicerades i boken "Emotions of Normal People" 1928, bygger människors beteende på individens uppfattning av och reaktion på en situation.  

Marston avgränsade detta till fyra beteendetyper:

 • D – Dominans
 • I – Inflytande
 • S – Stabilitet
 • C – Anpassning (Compliance)

De flesta uppvisar alla dessa fyra beteendemönster i olika utsträckning vid olika tillfällen men en person uppvisar ett eller flera av dem mer konsekvent i arbetsmiljön. Detta beror på att varje person utvecklar en beteendestil som lägger mer vikt vid en preferens och mindre vikt vid andra.

Hur kan Thomas DISC-baserade analys användas?

1958 utvecklade dr Thomas Hendrickson Thomas Personal Profile Analysis (PPA) inspirerad av Marstons teori.

ThomasPPA är ett snabbt men mycket effektivt sätt att förstå en persons beteenden på arbetsplatsen, vilket ger er en större förståelse för personens beteendemässiga egenskaper och hur de troligen kommer att agera.

Denna information kan användas för att besvara en rad olika frågor, t.ex:

 • Vad motiverar dem?
 • Vilka är deras styrkor och begränsningar?
 • Vilken kommunikationsstil föredrar de?
 • Hur interagerar de med sina kollegor och sitt team?
 • Hur agerar de under press?
 • Visar de någon frustration i sin nuvarande situation?
 • Vilken lednings- eller coachningstil passar dem?

Upptäck din nya superkraft i arbetet