Het verschil tussen vaardigheden en capaciteiten | Thomas.co

Het verschil tussen vaardigheden en capaciteiten

Als je iemand op straat zou aanhouden en vragen: "weet je hoe je moet tekenen" zullen de meeste mensen "ja" zeggen. De meeste mensen weten hoe ze basisobjecten moeten tekenen en weten dat de primaire benodigdheden voor tekenen een potlood en een stuk papier zijn. Veel mensen zullen weten hoe ze een potlood moeten gebruiken om een meer gedefinieerde lijn te krijgen of schaduwen toe te voegen, minder mensen zijn in staat om levensechte afbeeldingen te tekenen van een foto of van een echt model. 

Dit is een andere manier om het verschil aan te tonen tussen vaardigheden en capaciteiten - zij het op een heel eenvoudige manier - en hoe die verschillen. Hoewel ze gewoonlijk door elkaar worden gebruikt, verklaren ze verschillende processen die zich afspelen.

We gaan later in dit artikel dieper in op het verschil tussen vaardigheden en capaciteiten, maar het belangrijkste verschil is het kennisniveau.

In dit artikel gaan we kijken naar deze belangrijke verschillen en waarom werkgevers het verschil tussen vaardigheden en capaciteiten moeten begrijpen. 

Waarom werkgevers het verschil moeten begrijpen tussen vaardigheden en capaciteiten

Inzicht in vaardigheden, capaciteiten en kennis is van fundamenteel belang bij het vaststellen van de behoeften aan opleiding en ontwikkeling van het personeel. Eén van de belangrijkste aspecten voor het behouden van je personeel is hoe je ze ontwikkelt en dat begint met begrijpen wat ze missen om beter te worden in hun werk.

Zo is een analyse van welke vaardigheden er missen belangrijk. Dit is iets wat niet alleen gedaan moet worden wanneer ze in dienst treden, maar gedurende hun hele loopbaan bij het bedrijf. Het ontwikkelen van bestaande vaardigheden en het leren van nieuwe vaardigheden is een doorlopend proces, dat gedurende vele jaren vruchten zal afwerpen.

Als werkgevers kunnen herkennen waar er lacunes in vaardigheden en capaciteiten zijn, kunnen ze hun sterke punten benutten en hun personeel op de juiste plek zetten, maar ook voorkomen dat ze in functies terechtkomen waarvoor ze niet geschikt zijn. Dit veroorzaakt meer problemen, zoals een algemeen laag moreel van het personeel en een slechte beoordeling van het leiderschap.

Wat zijn vaardigheden?

Een vaardigheid is iets dat de kennis, de competentie en het vermogen belichaamt om een taak uit te voeren. Ze worden ontwikkeld door levens- en werkervaring en kunnen ook geleerd worden door studie. In veel gevallen zijn vaardigheden voor sommigen gemakkelijker toegankelijk dan voor anderen, omdat het kan gaan om zaken als behendigheid, fysieke vaardigheden en intelligentie.

Het oude gezegde "je kunt niet overal goed in zijn" is een andere manier om te zeggen "je kunt niet overal zeer bekwaam in zijn." Het is erg waar als je erover nadenkt.

Vaardigheden in het werk verwijst meer naar het feit dat je de competenties hebt om een specifieke of bijzondere rol te vervullen. Jan is bijvoorbeeld bakker. Hij heeft kennis van ingrediënten en recepten, terwijl hij in staat is ingrediënten zorgvuldig af te meten en met precisie te bakken. Zijn vaardigheden liggen in het decoreren van taarten en het maken van unieke ontwerpen voor verjaardagstaarten in het bijzonder. Dit is een combinatie van vaardigheden en capaciteiten.

De volgende vaardigheden kunnen als volgt worden ingedeeld: 

 • Levensvaardigheden

Dit zijn vaardigheden die van baan naar baan, levensgebeurtenissen en situaties kunnen worden overgedragen.

 • Leiderschapsvaardigheden

Dit zijn de belangrijkste vaardigheden die een groot leider maken en die ontwikkeld kunnen worden voor leiderschapsdoeleinden.

 • Organisatorische vaardigheden

Het vermogen om zowel de input als de output te begrijpen en wat de bijbehorende resultaten zullen zijn, zijn belangrijke organisatorische vaardigheden.

Voorbeelden van vaardigheden

Welke vaardigheden kan een werknemer/kandidaat toevoegen aan de werkplek? Kunnen ze het werk correct uitvoeren? Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden bij het analyseren van vaardigheden in verschillende omgevingen. Bijvoorbeeld:

Beroepsvaardigheden

 • Technische vaardigheden

Dit kan computervaardigheid of softwarekennis zijn.

 • Verbale communicatievaardigheden

Het gebruik van taal om informatie over te brengen.

 • Schriftelijke communicatievaardigheden

Het gebruik van vaardigheden om een boodschap schriftelijk over te brengen.

 • Presentatievaardigheden

Het geven van effectieve en boeiende presentaties aan een gevarieerd publiek.

 • Organisatorische vaardigheden

Hoe je systematisch en efficiënt kunt zijn. 

Leiderschapsvaardigheden

 • Kritisch denken

Het conceptualiseren, toepassen, analyseren en/of evalueren van informatie verzameld uit of gegenereerd door observatie, ervaring, reflectie, redenering of communicatie, als leidraad voor geloof en actie.

 • Delegatievaardigheden

De overdracht van verantwoordelijkheid van manager naar ondergeschikte en ervoor zorgen dat het werk/proces wordt uitgevoerd en aan de juiste mensen wordt toevertrouwd.

 • Interpersoonlijke vaardigheden

Het vermogen tot communicatie en interactie met andere mensen.

 • Leidinggevende vaardigheden

De best geschoolde mensen inzetten om het beste werk te doen voor de organisatie en hun teams.

 • Budgetteringsvermogen

Het proces van het beheren en bijhouden van inkomsten en uitgaven.

Levensvaardigheden

 • Ouderschap

De ervaring, kennis en intuïtie om een liefdevolle ouder te zijn.

 • Empathie

Het vermogen om emoties te herkennen en perspectieven te delen met andere mensen.

 • Motivatie

De acties die je onderneemt om je gewenste resultaten te bereiken.

 • Stressmanagement

Begrijpen wat triggers zijn en technieken als meditatie, time management en therapie gebruiken om de stress effectief te beheersen.

 • Thuisorganisatie

Weten hoe je een schoon en georganiseerd huis houdt.

 • Levensorganisatie

Hoe je je tijd, energie, kracht, mentale capaciteit, fysieke ruimte efficiënt gebruikt om het gewenste resultaat te bereiken.

Wat zijn capaciteiten?

Capaciteiten worden gewoonlijk beschouwd als een speciaal talent of vaardigheid om iets te doen. Dit hoor je vaak van wonderbaarlijke talenten, "ze hadden een natuurlijke aanleg". Een capaciteit is meestal iets waarmee je geboren wordt en waarmee je genetisch gezegend bent. Een groot zwemmer als Michael Phelps bijvoorbeeld had een enorm genetisch voordeel ten opzichte van zijn concurrenten, terwijl hij zijn vaardigheden met dagelijkse, harde oefening aanscherpte om de beste zwemmer te worden die de Olympische Spelen ooit hebben gezien.

Het is het voorbeeld hierboven dat het verschil tussen vaardigheden en capaciteiten moeilijk maakt. In wezen zijn ze verwant, ze zijn ontworpen om een specifieke functie te vervullen, maar ze zijn verschillend en dat doet er wel degelijk toe. 

Vaardigheden zijn wat je kunt ontwikkelen en inzetten. Capaciteit is iets hebben vanaf de geboorte dat moeilijker te ontwikkelen is. In het bovenstaande voorbeeld was Phelps genetisch gezegend met zijn lengte en voetomvang (perfect voor een zwemmer), maar ook subtielere en belangrijkere zaken als zijn rompmaat en longcapaciteit. Zijn vaardigheden waren het verbeteren van zijn slagen, zijn timing, zijn bochten, zijn racecraft. 

Een andere manier om naar capaciteiten te kijken is dat je het vermogen hebt om iets te doen. Een vaardigheid daarentegen is iets goed kunnen doen. Dat wil zeggen, Michael is een geboren zwemmer, maar hij werd kampioen door er aan te werken. 

Voorbeelden van capaciteit

Hier volgen enkele voorbeelden van capaciteiten die van toepassing zijn op bovenstaande definities: 

 • Onderzoek

Hoe we informatie vinden, verzamelen, analyseren en interpreteren. 

 • Problemen oplossen

Hoe we omgaan met uitdagingen en oplossingen vinden in moeilijke momenten. 

 • Kunst

Hoe we kunst creëren in welke vorm dan ook. Van fotografie tot tekenen of beeldhouwen.

 • Ambacht

Hoe we onze handvaardigheid gebruiken om van heel weinig of soms van niets iets te maken.

 • Spreken in het openbaar

Het talent om een zaal effectief toe te spreken - sommige mensen hebben dit van nature vanaf de eerste dag van hun leven.

 • Onderhandeling

Hoe kun je effectief communiceren tussen twee partijen die van mening verschillen om een gemeenschappelijke basis te zien.

Vaardigheden vs capaciteiten

We hebben eerder in dit artikel gezien wat zowel een capaciteit als een vaardigheid is en praktische voorbeelden bekeken. Hier zijn enkele andere manieren om hun verschillen te interpreteren. 

 • Capaciteiten zijn natuurlijk of aangeboren, terwijl vaardigheden geleerd of verworven zijn

Bijvoorbeeld, je bent lang en atletisch met een goede hand-oog coördinatie, maar je hebt de vaardigheden om te basketballen.

 • Een capaciteit wordt gedefinieerd als het vermogen om iets te doen - terwijl vaardigheid kan worden gedefinieerd als het vermogen om iets goed te doen.

Bijvoorbeeld het vermogen om te rennen - en de vaardigheid om snel of over een lange afstand te rennen.

 • Capaciteit verwijst eenvoudigweg naar het potentieel van een persoon om iets te doen. Anderzijds verwijst vaardigheid naar het potentieel dat iemand bezit om iets uitzonderlijk goed te doen.

Bijvoorbeeld je bent een goede kunstenaar, maar je beoefent een specifieke vorm van kunst die resultaten oplevert die verder gaan dan wat je natuurlijke vermogen tot dan toe heeft kunnen bieden. 

Werkgevers kunnen veel winnen door het begrijpen van dit duidelijke verschil. Vaardigheden kunnen worden aangeleerd en gebruikt om lacunes te identificeren die door training en begeleiding kunnen worden ontwikkeld en opgelost, terwijl capaciteit aangeboren is. Een kandidaat of een werknemer kan capaciteiten hebben die aangeboord en gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld presentatievaardigheden of onderhandelingsvaardigheden die van pas kunnen komen. Daarom zijn de voordelen van het kunnen vaststellen van iemands aangeboren capaciteiten die tot waardevolle vaardigheden ontwikkeld kunnen worden, legio.

Belangrijk is dat een medewerker zijn werknemers en kandidaten kan leren kennen door zich te richten op hun capaciteiten en hen te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. 

Beoordeel vaardigheden en capaciteiten met Thomas

Inzicht in vaardigheden, capaciteit en kennis is van fundamenteel belang bij het vaststellen van de behoeften aan opleiding en ontwikkeling van het personeel. Als werkgevers kunnen herkennen waar er lacunes in vaardigheden en capaciteit zijn, kunnen ze hun sterke punten benutten en hun personeel op de juiste plaats zetten, maar ook voorkomen dat ze in functies terechtkomen waarvoor ze niet geschikt zijn.

Het leervermogen assessment van Thomas kan een duidelijk onderscheid maken tussen de capaciteiten en vaardigheden van een kandidaat. De beoordeling meet iemands bekwaamheid op 5 belangrijke gebieden: redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht, en geeft inzicht in de vraag of iemand zich kan aanpassen aan nieuwe uitdagingen, en of hij/zij geschikt is om veranderingen in jouw organisatie aan te sturen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!