Persoonlijkheid

Inzicht in de persoonlijkheidskenmerken van personen biedt waardevol inzicht in hoe zij hun werk benaderen en of hun sterke punten juist nadelig kunnen uitpakken.

Persoonlijkheid

Inzicht in de persoonlijkheidskenmerken van personen biedt waardevol inzicht in hoe zij hun werk benaderen en of hun sterke punten juist nadelig kunnen uitpakken.

 • Plannen voor leiderschapsontwikkeling opstellen en ondersteunen
 • Leiderschapsontwikkeling stimuleren en ondersteunen
 • Opvolgingsvraagstukken verduidelijken
 • Versterken van de betrokkenheid van werknemers door krachtig leiderschap te realiseren
 • Met meer zekerheid jong talent selecteren
 • Behouden van uitblinkend talent door ze te ontwikkelen richting een senior rol

Hoe werkt het

De High Potential Trait Indicator (HPTI) is een assessment van werkgedrag, gebaseerd op het 'Big 5'-model, waarbij kenmerken worden beoordeeld die werksucces en het risico op mislukken voorspellen.

Eenvoudig assessment

De HPTI is een eenvoudig assessment, maar levert een uitgebreid rapport op over het potentieel van een persoon.

Gedetailleerde rapporten

Gebruik de HPTI om inzicht te krijgen in hoe verschillende persoonlijkheden bij een bepaalde functie of rol passen. Gebruik deze kennis om hun sterke punten verder te ontwikkelen en verbeterpunten te identificeren.

Geen goede of slechte scores

We hebben de neiging hoge scores voor tests te interpreteren als 'goed' en lage scores als 'slecht'. Maar dit geldt niet voor de HPTI. De centrale gedachte is dat elke score staat voor een persoonlijke leiderschapsstijl: als iemand buiten de optimale zone scoort, betekent dat niet dat diegene geen leiding kan geven.

High Potential Trait Indicator Report

Beoordeling informatie

Assessmenttype: Leiderschap

Vorm: 78 vragen

Beschikbaarheid: Meer dan 25 talen

Tijd om te voltooien: 8 minuten

Vereiste training: HPTI certificatietraining

Validatie: De HPTI is uitgebreid gevalideerd en geoptimaliseerd voor gebruik op de werkplek na psychometrisch onderzoek met duizenden deelnemers, waarbij de verkregen gegevens onderworpen zijn aan geavanceerde statistische methoden.

Achtergrond & Theorie

De High Potential Traits Inventory (HPTI) is ontwikkeld door Ian MacRae en Adrian Furnham aan de University College London (UCL) en High Potential Psychology Ltd.

De HPTI van Thomas is gebaseerd op een 'optimaliteitsmodel'. Dit model gaat ervan uit dat persoonlijkheidskenmerken als 'optimaal' kunnen worden beschouwd als ze aansluiten op de vereisten voor een bepaalde rol of functie, zoals leidinggevend management.

De HPTI meet de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 • Consciëntieusheid

 • Aanpassing

 • Nieuwsgierigheid

 • Risico-benadering

 • Complexiteit

 • Competitiviteit

De antwoorden op de HPTI worden verwerkt en uitgedrukt als een bepaalde positie op een continuüm voor elk van de 6 persoonlijkheidskenmerken. Ze vallen in één van de volgende vier niveaus: Laag, Gemiddeld, Optimaal of Excessief. Te veel of te weinig van een bepaalde eigenschap heeft voordelen, maar ook nadelen. Bepaalde kenmerken kunnen wijzen op een hoge slagingskans, of juist een risico vormen voor een anderszins succesvol persoon.

Meer lezen Minder lezen

Werkplek carrière hpti persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstests voor op de werkplek

Vorm

De Thomas HPTI is een vragenlijst op basis van zelfrapportage. Deelnemers geven aan hoe eens ze het zijn met 78 unieke stellingen op een Likert-schaal van 1-7 (1 staat voor 'helemaal mee oneens' en 7 staat voor 'helemaal mee eens'). Het duurt slechts 8 minuten om de HPTI te voltooien.


Betrouwbaarheid & Validiteit

De HPTI is gedurende vele jaren ontwikkeld in samenwerking met deskundigen en professionals via onderzoeksprogramma's en onderzoekers aan University College London en High Potential Psychology Ltd.

De HPTI is uitgebreid gevalideerd en geoptimaliseerd voor gebruik op de werkplek na psychometrisch onderzoek met duizenden deelnemers, waarbij de verkregen gegevens onderworpen zijn aan geavanceerde statistische methoden.

Meer lezen Minder lezen

Thomas International geaccrediteerde onderzoeksgedreven persoonlijkheidstests
 

Vraag een demo aan