Emotionele Intelligentie

Inzicht in iemands emotionele intelligentie biedt krachtig inzicht in zijn of haar emotionele kijk op de wereld en de manier waarop hij of zij omgaat met de emoties van anderen.

Emotionele Intelligentie

Inzicht in iemands emotionele intelligentie biedt krachtig inzicht in zijn of haar emotionele kijk op de wereld en de manier waarop hij of zij omgaat met de emoties van anderen.

  • Emotionele intelligentie
  • Inzicht krijgen in de emoties van werknemers en hoe ze omgaan met relaties
  • Emotioneel intelligente kandidaten werven
  • Effectieve communicatie toepassen
  • Managementvaardigheden verfijnen
  • Betrokkenheid en loyaliteit bevorderen
 

Vraag een demo aan


Emotionele intelligentie test, hoe werkt het?

Een Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue) meet 15 emotionele kenmerken met betrekking tot welzijn, zelfbeheersing, emotionaliteit en sociabiliteit.

Gedetailleerde rapporten

Krijg inzicht in de sterke en zwakke punten van mensen, in de manier waarop ze met stress omgaan, hoe goed ze nieuwe relaties aangaan en in welke mate ze zich zelf motiveren en aanpassen.

Geen goede of foute antwoorden

Er is geen goede of foute manier om emotionele intelligentie te gebruiken. De verschillende scores hebben allemaal zowel positieve als negatieve implicaties, die in de rapporten worden uitgelegd.

Veel verschillende toepassingen

De TEIQue wordt voor een aantal doeleinden gebruikt, zoals beoordelingen, leiderschapstraining, werk- en life coaching, talentontwikkeling, het meten van het moreel van medewerkers, teambuilding, werving en selectie en nog veel meer.

Assessment informatie

Assessmenttype: Emotionele intelligentie

Vorm: 153 vragen

Tijd om te voltooien: 30 minuten

Vereiste training: TEIQue-accreditatie

Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op technische criteria die vastgesteld zijn door de Europese Federatie van de Psychologists' Associations

Wij gebruiken PPA, TEIQue en GIA, voor selectie, talent development en coaching. Deze tools geven ons een uitstekende houvast om gefundeerde feedback te geven. Deelnemers zijn vaak verrast hoe goed ze zich herkennen in de feedback. En dit met een minimale tijdsinvestering van de deelnemer. PPA vraagt slechts 8 min tijd.

Tine Stessens, Group HR Business Partner

Euroports logo

Wij gebruiken PPA, TEIQue en GIA, voor selectie, talent development en coaching. Deze tools geven ons een uitstekende houvast om gefundeerde feedback te geven. Deelnemers zijn vaak verrast hoe goed ze zich herkennen in de feedback. En dit met een minimale tijdsinvestering van de deelnemer. PPA vraagt slechts 8 min tijd.

Tine Stessens, Group HR Business Partner

Euroports logo

Wij gebruiken PPA, TEIQue en GIA, voor selectie, talent development en coaching. Deze tools geven ons een uitstekende houvast om gefundeerde feedback te geven. Deelnemers zijn vaak verrast hoe goed ze zich herkennen in de feedback. En dit met een minimale tijdsinvestering van de deelnemer. PPA vraagt slechts 8 min tijd.

Tine Stessens, Group HR Business Partner

Euroports logo

Achtergrond en theorie

De Trait Emotional Intelligence Questionnaire (TEIQue, uitgesproken als tie-kjoe) is ontwikkeld en wordt voortdurend geactualiseerd door K.V. Petrides, PhD, in zijn London Psychometric Laboratory (www.psychometriclab.com), momenteel gevestigd in University College London (UCL).

De TEIQue is gebaseerd op de theorie over emotionele intelligentie (trait EI) van K.V. Petrides, die uitgaat van een constellatie van emotionele zelfpercepties op de lagere niveaus van persoonlijkheidshiërarchieën. Trait EI biedt een volledige operationalisatie van de affectieve aspecten van de persoonlijkheid, wat wil zeggen dat het de emotionele wereld van de persoon volledig beoordeelt.

Naast andere psychologische kenmerken beoordeelt de TEIQue hoe wij denken over onze emotionele vaardigheden (bijvoorbeeld hoe goed we denken te zijn in het identificeren, begrijpen en beheersen van onze eigen emoties en die van anderen). Dit zijn sterke voorspellers van een opmerkelijk scala aan gedragingen en prestaties. Veel daarvan zijn van essentieel belang op de werkplek (werkprestaties, werktevredenheid, werkstress, leiderschap, gedrag binnen de organisatie, betrokkenheid bij de organisatie, teamwerk enzovoorts).

emotional intelligence logo

TEIQ-format-NL v2

Emotionele intelligentie test vorm

De TEIQue is een vragenlijst op basis van zelfrapportage. Deelnemers geven aan in welke mate ze het eens zijn met 153 unieke stellingen op een Likert-schaal van 1-7 (1 staat voor 'helemaal niet mee eens' en 7 staat voor 'helemaal mee eens').

TEIQ-format-NL v2

Betrouwbaarheid en validiteit

Na een audit op technische criteria door het European Standing Committee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations, is de TEIQue geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).

TEIQue Reliability and Validity

Sluit u aan bij de duizenden bedrijven die Thomas-oplossingen gebruiken om het volledige potentieel van hun werknemers te ontsluiten.