Werkplekgedragstest - Werknemersgedragstest | Thomas.co

Werkplekgedragstest - Werknemersgedragstest

Thomas components
Behaviour PPA icon - white

Werkplekgedragstest

Krijg in slechts 8 minuten inzicht in iemands werkgedrag

  • Opstellen van een gedragsprofiel en 'fit'-indicatie
  • Verbeteren van de communicatie
  • Herkennen van aandachtspunten voor ontwikkeling
  • Prestatiemanagement
  • Stimuleren van de motivatie en betrokkenheid
  • Werving van de juiste persoon
Vraag een demo aan
g2-leader-winter-23-badge
Users Love Us badge G2

Bekijk de recente beoordelingen van onze meest tevreden klanten

Vraag een demo aan

Persoonlijke profielanalyse (PPA) van Thomas

Krijg een nauwkeurig inzicht in de manier waarop je mensen zich op het werk gedragen met het gedragsassessment (PPA) van Thomas.


Persoonlijke profiel analyse, hoe werkt het?

 

In slechts 8 minuten geeft de PPA test van Thomas een nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen.

8 minute assessment icon

Assessment van 8 minuten

In slechts 8 minuten geeft het gedragsassessment PPA van Thomas een nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen. Zo kun je je opleidings- en ontwikkelingsbudget optimaal besteden, meer zekerheid krijgen bij het werven van nieuw personeel en personeelsverloop voorkomen.

detailed understanding icon

Gedetailleerd profiel

Je ontvangt een gedetailleerd profiel van de sterke punten en de aandachtspunten van mensen, hun communicatiestijl, hun waarde voor de organisatie, motivatoren, grootste angsten en hoe ze zich opstellen onder druk.

detailed insight icon

Diverse rapporten

Zodra de PPA test is ingevuld heb je direct toegang tot 18 extra rapporten waarmee je personen kunt koppelen aan functies, cv’s kunt doorzoeken en medewerkers kunt coachen, ontwikkelen en trainen.

Behaviour_ Assessment info

Assessment informatie

  • Assessmenttype: Gedragsprofiel
  • Vorm: 24 vragen
  • Tijd om te voltooien: 8 minuten
  • Vereiste training: PPA internationale certificatie

Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op technische criteria die vastgesteld zijn door de Europese Federatie van de Psychologists' Associations

PPA heeft ons rekruteringsproces kwalitatief verrijkt en wordt in de hele organisatie aanvaard als waardevolle tool voor de screening van kandidaten. Het is verbazingwekkend hoeveel relevante informatie u uit zo'n korte test haalt.

Wouter Van Os
HR Manager
Behaviour_ Background & theory nl

Achtergrond en theorie

Eind jaren vijftig en begin jaren zestig ontwikkelde Dr. Thomas Hendrickson vanuit de DISC-theorie van William Moulton Marston de Thomas Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) voor de werkvloer.

De originele theorie van Marston houdt in dat emotionele acties biosociale reacties zijn van een persoon op een vriendelijke of juist vijandige sociale omgeving. Deze acties bepalen hoe het individu reageert op externe prikkels.

Volgens de theorie is de reactie van een individu op externe prikkels gebaseerd op vier uitgangspunten: neiging tot domineren, beïnvloeden, ondergaan en zich schikken. In 1928 publiceerde Marston zijn boek 'Emotions of Normal People', waarin hij zijn theorie over het menselijk bewustzijn in detail beschrijft.

De PPA laat zien hoe mensen zichzelf zien in gunstige of moeilijke werkomstandigheden en of hun reactiepatronen actief of passief zijn. Gedragsvoorkeuren zijn vervolgens in vier domeinen te verdelen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.

Behaviour_ Format

Persoonlijke profiel analyse vorm

De PPA test is een gedwongen woordkeuze-instrument en gaat uit van zelfbeschrijving. Individuele reactiepatronen worden vergeleken met de persoon zelf in plaats van met de scores van een normgroep. De persoon wordt gevraagd een bijvoeglijk naamwoord te kiezen dat het beste of het minst goed bij hem of haar past.

Voor het voltooien van de PPA test kiest iemand twee kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden uit een blok van vier: wat het minst en het meest op hen van toepassing is. Dit proces wordt 24 keer herhaald, zodat er uiteindelijk 48 keuzes worden gemaakt uit 96 woorden.

De PPA test is online en op papier beschikbaar. Thomas International heeft ook de PPA+ ontwikkeld, die geschikt is voor mensen met een leesniveau van 11 jaar en ouder en voor kandidaten die vloeiend Nederlands spreken, maar voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Behaviour Validity

Betrouwbaarheid en validiteit

De PPA test is uitvoerig wetenschappelijk getest om betrouwbaarheid en validiteit als psychologische test te bepalen. Na een audit op technische criteria door het European Standing Committee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations is PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS)

Thomas International verricht doorlopend psychometrisch onderzoek met de PPA. We hebben eerder samengewerkt met het Psychometrisch Centrum van de Universiteit van Cambridge www.psychometrics.cam.ac.uk. Neem contact op met [email protected] als je onze programma's voor doorlopende ontwikkeling wilt ondersteunen.

Ontketen de kracht van jouw mensen met Thomas

Veel Gestelde Vragen

Wat is een werkplekgedragstest?

Een werkplekgedragstest is een instrument dat is ontworpen om het gedrag van iemand te observeren, begrijpen, verklaren en voorspellen. Het helpt ons om verschillende aspecten van iemands karakter te begrijpen, waaronder hun denkpatroon, leerbereidheid en leiderschapskwaliteiten. In staat zijn te voorspellen hoe iemand zich op het werk zal gedragen, zal samenwerken met anderen, tegenslagen zal overwinnen of zich in probleemoplossende situaties zal toepassen, is direct gekoppeld aan het bereiken van werkgerelateerde doelen en op zijn beurt het behalen van bedrijfsdoelen.

Hoe werkt een werknemersgedragstest?

De Thomas werkplekgedragstest creëert een gedragsprofiel met behulp van Personal Profile Analysis (PPA). Gebaseerd op de DISC-theorie analyseert een gedragsassessment de angsten, motivatoren, waarden en gedragsstijl van een persoon aan de hand van vier belangrijke profielfactoren: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Instemming. Onze voorspellende gedragsassessment houdt rekening met deze profielfactoren en test de attitudes van kandidaten op elk gebied. Geanalyseerd door gepatenteerde technologie worden de resultaten gepresenteerd in een gemakkelijk leesbaar grafiekformaat. De inzichten die uit de assessment worden verkregen, kunnen worden gebruikt om kandidaten te plaatsen in functies waarin ze waarschijnlijk zullen floreren.

Waarom gedragsassessments gebruiken op de werkplek?

Met behulp van werkplekgedragstest van werknemers kunnen organisaties en recruitmentmanagers het niveau van interpersoonlijke vaardigheden van een persoon begrijpen en voorspellen hoe hij of zij zou kunnen reageren op nieuwe en verschillende scenario's. Hoewel iemand misschien wordt aangenomen vanwege de juiste vaardigheden, kennis en technische expertise, worden ze meestal ontslagen, overgeplaatst of over het hoofd gezien voor promotie omdat ze de juiste soft skills missen. Het gebruik van gedragsassessments bij het aannemen helpt ervoor te zorgen dat de best passende kandidaten worden aangenomen en dat de juiste mensen worden gepromoot. Ze zorgen voor zelfbewustzijn en betere communicatie op de werkplek.

Hoe kunnen instrumenten voor gedragsassessments helpen bij werving?

Instrumenten voor werkplekgedragstest halen het giswerk uit werving door te helpen het vermogen van een kandidaat te voorspellen om op verschillende gebieden te slagen. Gedragsassessments verwijderen onbewuste vooringenomenheid uit de kandidatenselectie. Ongeacht hun leeftijd, geslacht of etniciteit worden kandidaten gekozen op basis van voorspellingen en een analyse van hoe zij zich binnen de organisatie en in hun functies zullen gedragen.

Op basis van de breed erkende DISC-theorie (Dominantie, Instemming, Invloed en Stabiliteit) kunnen de werkgever of de recruitment manager met behulp van realtime resultaten vol vertrouwen het gedrag van de kandidaat analyseren en snel vaststellen of hij of zij geschikt is voor de functie. Wilt u meer weten over onze instrumenten voor gedragsassessments? Neem dan contact op met een van onze teamleden.

Wat is het verschil tussen gedragsassessments en een persoonlijkheidstest?

Werkplekgedragstest proberen te begrijpen hoe een persoon handelt of reageert op omgevingen, rollen en andere mensen; het is een uiting van zichzelf. Een persoonlijkheidstest gaat over het begrijpen wie een persoon is op basis van een samensmelting van kwaliteiten en karakteristieken.

Een gedragsassessment kijkt naar hoe een persoon zou kunnen reageren binnen een rol of in een reeks omstandigheden. Bijvoorbeeld, iemand die over het algemeen wordt omschreven als "kalm, warm en vriendelijk" kan "gespannen en explosief" worden in een stresserende situatie. Dezelfde persoonlijkheidstrekken kunnen bij iemand anders echter onthullen dat hij of zij goed gedijt in stresserende situaties.

Een persoonlijkheidstest is ontworpen om het totale karakter van een persoon te begrijpen. Persoonlijkheid is de combinatie van waarden, opvattingen, ingestelde reacties, denkpatronen en karakteristieken, die relatief stabiele aspecten van een individu zijn. Gedrag daarentegen is hoe dat individu zich aan anderen presenteert in hun acties.

Samengevat, gedrag is wat we doen; persoonlijkheid is waarom we de neiging hebben om ons op een bepaalde manier te gedragen.

Wat houdt een werkplekgedragstest?

De Thomas werkplekgedragstest is elektronisch of in fysiek formaat beschikbaar en bestaat uit 24 vragen. Bij elke vraag moet de kandidaat twee eigenschap-bijvoegwoorden kiezen uit een mogelijke.