Smurfit Kappa ELCORR | Thomas.co

Smurfit Kappa ELCORR

Case Study

Hoe Smurfit Kappa ELCORR assessments inzet om de juiste kandidaat te vinden én talent voor de organisatie te behouden

Smurfit Kappa hero

Smurfit Kappa ELCORR

Werknemers
201-500
Bedrijfstak
Maakindustrie
Land
Netherlands
Oplossing
Gedrag (PPA)
Leervermogen (GIA)
Image

De uitdaging 

Voor Smurfit Kappa ELCORR is het belangrijk om, voordat een nieuwe collega wordt aangenomen, een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van deze persoon. Natasja licht toe: “Voorheen maakten we situationeel gebruik van de Persoonlijke Profiel Analyse van Thomas International. Ik was specifiek op zoek naar oplossing die zou helpen om in het beginstadium van de sollicitatieprocedure een goed beeld van een kandidaat te krijgen. En dit gaat verder dan alleen ervaring en cv. Op basis van een CV kunnen we slechts kennis en ervaring inschatten, maar het zegt niets over wie de persoon zelf is. Of een persoon binnen een team past komt niet vanwege wat er op zijn/haar cv staat, maar juist hoe een persoon zelf is. We willen meten of iemand goed binnen het team en de organisatie past en ook of iemand diepgang kan brengen in het team.”

Verder wilde het HR-team beter in kaart hebben welke eigenschappen, talenten, voorkeuren en valkuilen de huidige medewerkers hebben en hoe de organisatie zich door de verschillende personen vormt. “Als leidinggevenden weten hoe de individuen in hun team gemanaged willen worden en wat hun voorkeursstijlen zijn, zijn zij in staat om hun team beter te ontwikkelen. Verder biedt het de medewerker zelf ook inzicht in 'wie ben ik, wat is mijn voorkeursgedrag en wat heb ik dan nodig'. Alleen als je weet wat je in huis hebt, kan je een goed plan maken voor persoonlijke- en teamontwikkeling en de zowel de medewerkers als organisatie ontwikkelen.”

Smurfit Kappa challenge

De oplossing

Waar er voorheen zo nu en dan gebruik werd gemaakt van de Persoonlijke Profiel Analyse van Thomas International, zetten Natasja en haar team dit assessment nu voor bijna alle nieuwe kandidaten in. “De eerste screening gaat op basis van cv, snel gevolgd door het invullen van het assessment. De resultaten van de PPA zijn erg betrouwbaar en geven een objectief en compleet beeld van de kandidaat. In veel gevallen stelt de HR-afdeling in samenwerking met een leidinggevende een voorkeursprofiel op. Een voorkeursprofiel is een profielschets van de functie op basis van de gewenste competenties. Gedurende de sollicitatieprocedure meten en bespreken we de voorkeuren en stijlen van de kandidaat en toetsen dit aan het voorkeursprofiel op basis van de PPA van de kandidaat. Zo zien we in een vroeg stadium of iemand binnen het team en de organisatie past.”

Smurfit Kappa ELCORR zet de PPA niet alleen in tijdens werving en selectie. Ook als het gaat om persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling geven de resultaten van dit assessment veel inzichten. “Als iemand een ontwikkelbehoefte heeft of een leidinggevende wil de ontwikkelpotentie van een medewerker onderzoeken, dan nemen we een assessment af. De resultaten geven ons een objectief beeld en handvatten om het ontwikkelpotentieel te meten en onderwerp van gesprek te vormen. Vanuit een PPA kunnen leerdoelen worden opgesteld, waarmee medewerker en leidinggevende aan de slag kunnen.

Naast kijken naar individuele kwaliteiten zet Smurfit Kappa ELCORR het assessment gericht op het meten van gedrag ook in voor teams. Nadat alle personen in het team een PPA assessment hebben ingevuld, wordt er gekeken naar welke kwaliteiten er in het team zitten en welke wellicht nog ontbreken. “We hebben onlangs een teamsessie voor het salesteam georganiseerd, waarbij we nadrukkelijk niet hebben gekeken naar de prestaties van het team, maar juist naar de talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende teamleden. We stelden vragen zoals 'wie ben jij als teamlid', ‘hoe krijg jij andere mensen mee in jouw verhaal’ en ‘hoe spiegel jij jezelf naar klanten toe’. Het resultaat was een positieve teamsessie waarbij niet naar de prestaties, maar naar het individu, het team en de teamontwikkeling wordt gekeken. Om resultaten te kunnen behalen is het individu én een team nodig. Daarom niet alleen focus op de doelstellingen en taken, maar juist focus op de persoon zelf en het team.  Daarnaast begrijpen de collega’s elkaar nu veel beter, omdat ze kennis hebben van hoe de ander in elkaar zit. Dit komt de samenwerking ten goede.”

Voor het verder ontwikkelen van collega’s zet Smurfit Kappa ELCORR ook het assessment van Thomas International in dat het leervermogen meet, de GIA. “Wij vinden dat je de beslissing om iemand door te laten groeien niet alleen moet nemen op basis van prestaties in het verleden. Kijk juist naar het leervermogen, wat hebben ze nog in hun mars en welke flexibiliteit laten ze zien om een volgende stap te kunnen zetten. Dit assessment geeft inzicht in hoe iemand zich, door middel van training, kan ontwikkelen. Ook gebruiken we het om potentiële leiders te identificeren die veranderingen in gang kunnen zetten”, licht Natasja toe.

Smurfit Kappa results

Het resultaat

Het gebruik van zowel de Persoonlijke Profiel Analyse en het assessment dat het leervermogen meet, is voor Natasja en de organisatie belangrijke stap in zowel het werving- en selectieproces, als de persoonlijke en teamontwikkelingsplannen binnen de organisatie.

“De objectieve informatie die we krijgen vanuit de assessments is voor ons heel erg waardevol en helpt ons een completer beeld te krijgen van kandidaten en collega’s. Dit stelt ons in staat om betere wervingsbeslissingen te maken en de juiste kandidaat voor de functie te selecteren. Daarnaast vinden medewerkers het een objectief meetinstrument wat inzicht biedt in henzelf en vinden leidinggeven het heel prettig om een ‘gebruiksaanwijzing’ te hebben van hun collega’s. Pas als je echt weet wat iemands voorkeuren en eigenschappen zijn, kan je het beste bij iemand naar boven halen.”

Niet alleen de HR-afdeling en leidinggevenden zijn enthousiast over het gebruik van de assessments. “We merken dat kandidaten en collega’s altijd positief zijn na het invullen van het assessment en het ontvangen van de resultaten. Ze zijn verbaasd over de enorme herkenbaarheid van de resultaten en zien het als een teken van waardering vanuit de werkgever dat ze de assessments mogen invullen. Daarnaast zien we dat de samenwerking tussen collega’s verbetert na het bijwonen van een teamsessie. Ze begrijpen na de sessie waarom iemand op een bepaalde manier reageert en hoe je iemand het beste kunt benaderen. Dit zorgt voor meer positiviteit en begrip op de werkvloer. Onze visie is: 'Samen bouwen aan het succes van onze klanten'. Dit succes start bij de ontwikkeling van de medewerkers, want alleen door de ontwikkeling van de medewerker kan de organisatie zich verder ontwikkelen. De assessments spelen hierbij een belangrijke rol.”  


Ontketen de kracht van je mensen met Thomas