360 graden feedback | Thomas.co

360 graden feedback

Thomas components
360 Degree Icon

360 graden feedback

Identificeer tekortkomingen in de prestaties en ontwikkel zelfbewustzijn

  • Verken de kloof tussen identiteit en reputatie
  • Krijg inzicht in gedrags- en technische competenties
  • Besteed de juiste inspanning aan het managen van je toppresteerders
  • Ontdek problemen die de prestaties van werknemers kunnen beïnvloeden
  • Open communicatiekanalen voor verbetering tussen teams
  • Help zelfbewustzijn vergroten
Vraag een demo aan
Pre-EmploymentTesting_Leader_Leader
Users Love Us badge G2

Bekijk de recente beoordelingen van onze meest tevreden klanten

Vraag een demo aan

360 graden feedback, zo werkt het

Met dit assessment kunnen mensen snel en gemakkelijk feedback over hun prestaties krijgen van hun managers, collega's, teamleden en klanten en deze feedback vervolgens vergelijken met hun eigen perceptie van hun prestaties.

360 view icon

Een 360-gradenbeeld van je mensen

Feedback van belangrijke collega's en managers is niet alleen een goede manier om tekortkomingen in de prestaties te ontdekken, maar ook om te bepalen hoe zelfbewust je medewerkers zijn en welke impact ze hebben op de rest van de organisatie.

Competency frameworks icon

Robuuste competentiekaders ontwikkelen

360 graden-feedback biedt je bedrijf een objectief kader om tekortkomingen in de prestaties te identificeren, zelfbewustzijn te ontwikkelen en een omgeving te creëren waarin constructieve, eerlijke feedback gegeven kan worden.

Identity v Reputation icon

Identiteit versus reputatie

Met dit assessment kunnen mensen snel en gemakkelijk feedback over hun prestaties krijgen van hun managers, collega's, teamleden en klanten en deze feedback vervolgens vergelijken met hun eigen perceptie van hun prestaties.

360_ Assessment info nl

Assessment informatie

  • Assessmenttype: 360-beoordeling
  • Vorm: Een combinatie van antwoordschalen en open antwoorden
  • Tijd om te voltooien: Afhankelijk van het aantal gemeten competenties
  • Vereiste training: Geen training vereist
360 background nl

Achtergrond en theorie

Het Thomas 360 Bespoke-systeem is in 2012 ontwikkeld door Sarah Hamilton-Gill en Thomas International.

In de 15 jaar daarvoor ontwikkelde Sarah Hamilton-Gill het 360 Elite-systeemconcept als middel om 360-programma's op papier efficiënter te maken. 360 graden-feedback geeft mensen beter inzicht in hun prestaties doordat de respondenten een afgerond perspectief van '360 graden' op competenties bieden, waardoor de invloed van vooroordelen wordt verminderd.

De feedback van respondenten blijft gedurende het hele proces vertrouwelijk en anoniem, waardoor ze vrijer zijn om open en eerlijk te antwoorden. Met de Thomas 360 Bespoke kun je de gebieden kiezen die je voor jouw bedrijf nodig hebt door een keuze te maken uit de acht vragenlijstsjablonen of de 31 competenties.

360 Degree format image

360 graden feedback vorm

Selecteer een sjabloon of kies de competenties om het kader voor je 360 op te stellen. Respondenten beoordelen iemands prestaties voor elke competentie op een schaal van 1-7 (1 geeft aan dat de persoon ontwikkeling nodig heeft en 7 geeft aan dat de persoon uitzonderlijk is).

Er is ook een gedeelte waarin de respondenten zelf opmerkingen kunnen opschrijven. Het rapport bevat de scores van alle respondenten en geeft ook verschillen aan met beoordelingen van de deelnemer. Dit wordt in het rapport grafisch weergegeven en helpt mensen om gebieden te identificeren waarop ze mogelijk een onjuist beeld van hun eigen prestaties hebben.

Ontketen de kracht van mensen met Thomas

Veelgestelde vragen

Wat is 360 graden feedback?

Het 360 graden feedbacksysteem is een proces waarbij aan werknemers wordt gevraagd anonieme feedback te geven over een persoon in het bedrijf. De persoon ontvangt een evaluatie over sterke en zwakke punten en wat er de komende periode door middel van een ontwikkelingsplan verder kan worden verbeterd.

360 graden feedback wordt gegeven door collega’s die regelmatig contact hebben met de werknemer en vertrouwelijke en anonieme feedback ontvangen van hun collega’s. Het gaat hierbij vaak om een manager, collega’s en mensen die aan de collega rapporteren. 360 graden feedback wordt meestal tegelijkertijd ondersteund door een zelfevaluatie.

Het doel van 360 graden feedback is om de sterke en zwakke punten van een medewerker te begrijpen. Maar ook om te zien op welke gebieden er verbetering nodig is en inzicht te krijgen in hoe een individu in elkaar zit en in zijn of haar ontwikkelingstraject.  

Door 360 graden feedback te gebruiken binnen organisaties krijgen managers, bestuurders en ook de persoon zelf een beter begrip van de sterke en zwakke punten van het individu. Door de resultaten van de feedback (van belanghebbenden in het proces) overzichtelijk te noteren, krijgt de ontvanger toegang tot een ontwikkelingsplan. Alle reacties worden gecombineerd en blijven anoniem om de medewerker een duidelijk beeld te geven van zijn/haar sterke en zwakke punten.

Het goede aan het 360 graden feedbackproces is dat het voor iedereen in de organisatie kan werken en, indien correct gebruikt, de basis kan vormen voor een solide loopbaanontwikkeling. Het rapport kan ieder jaar worden geanalyseerd en per kwartaal worden bewerkt om te zien waar de medewerker op dat moment staat in zijn of haar ontwikkeling.  

Hoe werkt 360 graden feedback?

Met vragenlijsten, enquêtes en online evaluatietools wordt het proces van de 360 graden feedback door de benodigde betrokkenen op een vertrouwelijke manier uitgevoerd. Door middel van het beantwoorden van duidelijke vragen bieden collega’s inzicht in zaken die op dat moment wellicht nog niet bekend zijn bij de managers.

Op basis van de feedback maakt de manager een gestructureerd plan om de 360 graden feedback uit te voeren.

Een reeks punten wordt verzameld in een rapport. Dit wordt door de manager gebruikt om een op maat gemaakt plan te maken, waarbij het doel is om de belangrijkste vaardigheden, sterke en zwakke punten in lijn te krijgen met de organisatie en een overzicht te maken van wat er in de toekomst kan worden verbeterd. 

Waarom zou je gebruik maken van onze 360 feedback oplossing?

De 360 graden feedback oplossing van Thomas International combineert wetenschap en jarenlange HR-ervaring voor het maken van een format dat eenvoudig te begrijpen en te implementeren is in de hele organisatie. Met Thomas 360 Op Maat kies je gebieden die relevant zijn voor je bedrijf. Kies hierbij uit acht templates of een reeks van 31 competenties.

Thomas 360 Op Maat is volledig schaalbaar en aan te passen aan de behoeften van jouw huidige medewerkers. De oplossing kan helemaal worden aangepast aan jouw wensen en eenvoudig worden ingevoerd in het HR-systeem van jouw organisatie.

Thomas 360 Op Maat  levert kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die niet alleen de afdeling, maar ook de rest van de organisatie kan gebruiken. De oplossing helpt ook bij het identificeren en versterken van verbanden tussen competenties, gedragingen en waarden voor de rol.

Een ander belangrijk voordeel van het gebruik van Thomas 360 Op Maat is dat het een ontwikkelingsplan kan genereren. Hierin werken de werknemer en manager samen aan een plan voor de lange termijn. Dit plan kan deel uitmaken van de mogelijkheden binnen het Thomas International platform, of kan afzonderlijk worden gebruikt.  

Hoe kan je 360 graden feedback inzetten bij personeelsbehoud en -ontwikkeling?

De mogelijkheid hebben om je personeel effectief te evalueren, belangrijke stakeholders bij het proces te betrekken en de werknemer de kans te geven om zijn of haar ontwikkeling te beoordelen; dit zijn belangrijke elementen voor het behoud van personeel en professionele ontwikkeling.

Organisaties worstelen al jaren met het ontwikkelen van hun personeel. De aanname bestaat dat als personeel beter getraind wordt, ze uiteindelijk vertrekken. In plaats daarvan is het grootste deel van de loopbaanontwikkeling in handen van de werknemer geweest, terwijl werkgevers vooral een afwachtende houding aannamen.  

Door de introductie van een 360 graden feedbacksysteem hebben werknemers en managers een platform dat sterke en zwakke punten identificeert. Door te werken aan de elementen die naar voren komen, wordt de loopbaan verbeterd.

Bovendien is de 360 graden feedback nauwkeuriger bij het beoordelen van prestaties en competenties wanneer dit wordt gedaan door collega’s en betrokkenen die regelmatig met de werknemer samenwerken, dan een manager die hen zelden aan het werk ziet.

Door ontwikkeling te combineren met verantwoordelijkheid en welzijn, voelt de werknemer zich niet alleen gewaardeerd, maar vermindert hij ook het personeelsverloop.  

Hoe kan Thomas helpen met 360 graden feedback?

De Thomas 360 graden feedback geeft collega’s de mogelijkheid om feedback te geven die prestatieverschillen helpt opsporen en het individuele bewustzijn vergroot van de werknemer binnen de organisatie. Identiteit versus reputatie is één van de beste beschrijvingen van dit product, omdat het individuen helpt te beoordelen hoe ze daadwerkelijk presteren ten opzichte van hoe ze denken dat ze presteren – het creëert daarnaast ook het kader om te leren, zich te ontwikkelen en beter te worden in hun werk.  

Het 360 Elite systeemconcept is ontwikkeld door Sarah Hamilton-Gill, voormalig Group Talent and 360 Director bij Thomas, als middel om complexe projecten en cohorten te beheren. De Thomas 360 graden feedback geeft individuen een beter inzicht in hun prestaties omdat de respondenten een afgerond 360 graden perspectief geven op de competenties van het individu, in een vertrouwelijk en anoniem proces. Dit creëert een platform voor medewerkers om vrij en op een open en eerlijke manier deel te nemen.  

Met het Thomas 360 gradenplatform kan je een vragenlijst en raamwerk maken met 31 verschillende competenties, waarbij respondenten de individuele prestaties op iedere competitie beoordelen op een schaal van 1-7.