De uitdagingen van een extraverte vuilnisman | Thomas.co

Hoe ga je als introvert om met een bewoner die boos wordt, omdat zijn vuilcontainer niet is geleegd? Of hoe reageer je als extraverte vuilnisman als een haastig toeterende bestuurder langs je vuilniswagen wil? En dat alles met behoud van je ambassadeurschap als medewerker én respect voor de ander. Een hele klus. Wat heeft dat te maken met DISC zou je denken. Hoewel het instrument nog steeds vooral voor recruitment wordt ingezet, blijkt het ook effectief voor communicatietrainingen voor vuilnismannen!

Nico van Rossum is trainer en coach op het vlak van loopbaan, stress en persoonlijke ontwikkeling. Ze is met trots PPA-gecertificeerd én bevoegd voor het geven van DISC (communicatie) teamtrainingen. DISC kwam op mijn pad vanuit mijn rol als interim recruiter. Een ogenschijnlijk simpel assessment bleek een verrassende tool met diepgang, nuance en scherpte in de persoonsanalyse. Niet alleen effectief in recruitmentvraagstukken.’

In 2020 had een grote Nederlandse afvaldienst behoefte aan een training Ambassadeurschap en Communicatie, voor alle medewerkers die moesten voldoen aan Code 95. Dit is een verplichte nascholingstraining voor beroepschauffeurs met groot rijbewijs. De klant merkte dat afval ophalen in de wijken er niet altijd even vriendelijk aan toe ging. Agressie, onbegrip en onveiligheid waren veel voorkomende thema’s waarmee chauffeurs te maken krijgen. 

‘In overleg met HR is gekozen om DISC als een van de methodieken in te zetten. Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van bewoners, collega’s én henzelf. In de training besteedden we eerst op een luchtige en toegankelijke manier aandacht aan de eigenschappen van de vier DISC gedragsstijlen. Met filmpjes, plaatjes en theorie kregen de deelnemers een duidelijk beeld en een vermoeden van hun eigen profiel. En dat van hun collega’s, leidinggevende én van de mensen waarmee ze in de wijk te maken hadden. Vervolgens hebben ze een verkort assessment ingevuld dat hun beeld meestal bevestigde.’

Tot slot heeft Nico een trainingsacteur betrokken bij het bewustwordingsproces. Dit bleek een bijzonder effectieve, maar soms ook spannende manier om echt gedrag na te bootsen, reacties uit te lokken én te oefenen. Oefenen met waargebeurde casussen en gedragsprofielen, vergrootte het leereffect. Vanuit welk profiel reageer je, waar ligt je allergie en hoe kan je op een veilige, doeltreffende manier uit de situatie komen? Nico: ‘Iedereen kan alle profielen uit de kast halen en ieder gedrag vertonen, het kost soms alleen wat meer moeite. Oefenen in een veilige setting is dan wel zo fijn.’

De deelnemers reageerden positief. Zij vonden DISC een handige manier om situaties tijdens hun werk beter in te kunnen schatten en te leren op een manier te reageren, waar zowel de ontvanger als zijzelf minder last van hadden. Ook gaf het hen inzicht in de dynamiek met collega’s, leidinggevende en zelfs met hun eigen partner.

‘DISC is wat mij betreft een effectieve tool voor meer inzicht in het kader van teambuilding, begrip en respect voor je eigen én elkaars handelen,’ zegt Nico. Van werkvloer tot managementteam!