Is het profiel van een manager aan het veranderen? | Thomas.co

Wat normaal was, is de afgelopen jaren volledig door elkaar geschud. Met een schreeuw om competent leiderschap als gevolg. In alle turbulentie ontstaat de vraag of het profiel van een succesvol leidinggevende is veranderd. Een onderzoek van DDI uit 2021 liet zien dat organisaties amper de helft van het aantal leidinggevenden dat zij nodig hebben (47%), ook daadwerkelijk aan boord hebben. Daarnaast is de waardering voor managers sinds het begin van COVID met 14% gedaald. Kan het zijn dat een gebrek aan leiderschapskwaliteit organisaties beperkt? Hoe ziet een succesvol manager er tegenwoordig eigenlijk uit? 

Demografisch gezien ligt het voor de hand dat de komende generatie leidinggevenden diverser is qua afkomst en etnische achtergrond (32%) dan huidige managers (28%). Bovendien hechten zij meer waarde aan flexibiliteit (72%), (Deloitte, 2021). De cijfers tonen ook aan dat andersdenkende leiders de meeste waarde toevoegen. Terwijl McKinsey de bekende link legde tussen etnische diversiteit en een groei in salesprestaties met 35% (2017), liet een studie van Credit Suisse zien dat qua gender gemengde managementteams commercieel 26% beter presteerden

CTA-leadership-NL

 

De basis op orde 

In deze podcast bepleit Sally Sanderson, auteur van Leading Lawyers en directeur van bureau voor leiderschapsontwikkeling Profex Consulting, dat “we de basis op orde moeten zien te krijgen. We hebben leiders nodig die ons de weg wijzen. Dat is niet eenvoudig in een wereld die snel verandert. We hebben enthousiasmerende managers nodig, die maken dat mensen weer bij willen dragen. En de implementatie: er komt heel wat kijken bij passende actieplannen en er tegelijkertijd voor zorgen dat we de voortgang bewaken.”  

“Kijken we verder dan de basis, dan zie je met welke veranderingen managers te maken hebben. Bijvoorbeeld het soort ondersteuning dat mensen graag willen, het soort hulp dat je als leidinggevende moet bieden. Dat is echt aan het veranderen. Tijdens de pandemie hebben we gezien dat we emotioneel intelligente managers nodig hebben. Dit zijn leiders die zich met hun team verbinden, vooral als er op afstand wordt gewerkt. Deze leiders weten hoe belangrijk het is om een band op te bouwen. Mensen zullen niet iets doen puur omdat jij het zegt. Je moet ze zo kneden dat ze het zélf willen. Dit krijg je alleen voor elkaar als je begrijpt wat mensen motiveert en hiervoor is een goede band met hen essentieel. Ik denk dat het juist over de nuances gaat, waar we grote verschillen zien. Maar, allereerst moet de basis op orde zijn.”   

De kwaliteiten van een succesvol manager 

Werken op afstand, veranderde verwachtingen van medewerkers en verstoring van wat normaal was, vereisen een groot sociaal bewustzijn van de leiders van vandaag. Dit vermogen noemen we emotionele intelligentie, wat al in meerdere studies is gekoppeld aan succesvol leiderschap. Een onderzoek van Dr Mark Slaski uit 2019 liet zien dat managers met een hogere emotieperceptie (het vermogen om emoties van zichzelf en anderen te herkennen en begrijpen) hun teams een gevoel van vertrouwen en gezamenlijkheid meegeven. Lees meer over emotioneel intelligent leiderschap in onze whitepaper over leiderschap

Gezien het tempo van alle veranderingen, leren succesvolle managers snel en passen zij zich ook snel aan. Snelle denkers zijn in staat om trends te zien in gegevens. Zij vernieuwen voortdurend, om de organisatie te verbeteren. Met een assessment voor leervermogen (dit is iets anders dan een IQ-test), herken je personen die snel zijn in het verwerken van informatie. Met de integratie van een dergelijk assessment, baseer je je niet alleen op een cv en referenties uit het verleden. Zo creëer je voor je organisatie een sterke uitgangspositie voor krachtig leiderschap in de toekomst. 

CTA-leadership-NL

 

Adrian Furnham en Ian MacRae, experts op het gebied van persoonlijkheid, ontwikkelden een assessment dat inzicht geeft in het vermogen om succesvol te zijn in de werksituatie. De ‘High Potential Trait Indicator’ of het ‘Workplace Personality’ assessment bekijkt de vijf persoonskenmerken die gekoppeld zijn aan professioneel succes: consciëntieusheid, competitie, aanpassing, risicobenadering en complexiteit. Effectieve managers scoren optimaal op deze persoonskenmerken. Wil je meer weten over de vijf kenmerken die een leider succesvol maken? Hier vind je meer over het assessment. 
 
Wil je meer weten wat onze assessments voor jouw organisatie kunnen betekenen? Download onze gratis whitepaper, neem contact met ons op of vraag een gratis assessment aan via onze website.