IQ Tests - Wat is een IQ Test? | Thomas.co

Het intelligentiequotiënt (IQ) werd in het begin van de 20e eeuw vastgesteld als maatstaf voor intelligentie en cognitieve vaardigheden. IQ-testen worden nu vooral gebruikt in het wervingsproces en om het potentieel voor bepaalde functies te identificeren. Maar hoe nauwkeurig zijn de standaard IQ-testen? En wat zijn de voordelen van psychometrische assessments? 

In deze blog gaan we bespreken wat een IQ-test is, hoe nauwkeurig ze zijn en waarom werkgevers beter psychometrische assessments kunnen gebruiken in het wervingsproces. 

Wat is IQ?

IQ of intelligentiequotiënt is een standaardscore die aangeeft hoe ver een persoon boven of onder de normgroep zit, de score van de normgroep is een IQ van 100. De IQ van de normgroep wordt bepaald door dezelfde test af te nemen bij een groot aantal mensen van de samenleving en vervolgens het gemiddelde van elke leeftijdscategorie te nemen. De score zegt dus iets over je intelligentie ten opzichte van anderen in jouw leeftijdscategorie. 

Het IQ, dat in 1912 door psycholoog William Stern werd bedacht, is een verhouding van “mentale leeftijd ten opzichte van chronische leeftijd x 100”. Als iemand bijvoorbeeld 10 jaar oud is, en de mentale leeftijd van een 10-jarige had, dan zou hun IQ 100 zijn. Maar als hun mentale leeftijd bijvoorbeeld 13 was in plaats van 10, dan zou hun IQ 130 zijn. 

Wat zijn IQ testen?

Een IQ-test meet iemands cognitieve vermogen en geeft een score die inzicht geeft in iemands capaciteiten en potentieel. Deze test bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder: ruimtelijk inzicht, kortetermijngeheugen, wiskundig vermogen en analytisch denken. Er zijn verschillende versies van de IQ-test geweest; de meest gebruikte is de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS).  

Zijn IQ-testen nauwkeurig?

Er bestaan veel antwoorden op de vraag of IQ-testen nauwkeurig zijn. In een recente studie van de Canada Excellence Research Chair deden 100.000 deelnemers mee en vulden 12 online cognitieve testen in waarbij werd gekeken naar geheugen, redeneren, concentratie en planningsvaardigheden. Ook werd gevraagd naar hun achtergrond en levensstijl. Wat zij ontdekten is dat een standaard IQ-test niet altijd nauwkeurig is, omdat dit niet alle aspecten van intelligentie meet. Een betere manier om algemene intelligentie of iemands capaciteiten te meten is door middel van psychometrische assessments.  

Waarom psychometrische assessments een betere keuze zijn voor werving en ontwikkeling

Een psychometrische test kan worden gebruikt om betere kandidaten voor een functie te werven en om inzicht te krijgen in hoe de kandidaat zich met de juiste training kan ontwikkelen. Door gebruik te maken van een combinatie van verbale en non-verbale testen, kunnen werkgevers betere beslissingen nemen dan met een standaard IQ-test.  

Het Thomas Leervermogen assessment (General Intelligence Assessment – GIA) is ontworpen om bedrijven te helpen gedetailleerd inzicht te krijgen in het leervermogen van een kandidaat. De GIA bestaat uit vijf onderdelen: Redeneren, Perceptiesnelheid, Cijfersnelheid en Accuratesse, Woordbetekenis en Ruimtelijk Inzicht. Scores op deze onderdelen brengen in kaart of mensen snel kunnen denken, of ze om kunnen gaan met mentale eisen van een functie, of ze goede probleemoplossers zijn en hoe snel ze kunnen leren.  

Samenvatting

Al sinds lange tijd worden IQ-testen gebruikt om potentieel toekomstig talent te identificeren door het cognitieve vermogen van een persoon in kaart te brengen. Gestandaardiseerde testen zijn een manier om de intelligentie van een persoon te analyseren. Echter, psychometrische assessments zoals het Thomas Leervermogen assessment (GIA) kunnen ook andere aspecten van iemands intelligentie in kaart brengen en nauwkeuriger voorspellen in hoeverre iemand in staat is om succesvol te zijn in een specifieke functie.