Verbaal redeneren | Thomas.co

 

Testen voor verbaal redeneren evalueren je vermogen om dingen af te leiden uit tekstpassages. Ze helpen je bij het evalueren en inzichtelijk maken van je taalniveau en verbaal begrip, logica en vermogen om belangrijke informatie uit een grote tekst te filteren.

Van basisbegrip tot meer complexe redeneringen, er bestaan verschillende manieren om verbaal redeneren te oefenen en het verbaal redeneringsvermogen van kandidaten te testen.

In deze blog kijken we naar wat verbaal redeneren inhoudt, hoe een verbale redeneringstest eruitziet, waarom sommige werkgevers ze gebruiken, verbaal redeneren oefenen en hoe je je erop kunt voorbereiden. 

Wat is een verbale redeneringstest?

Een verbale redeneringstest heeft meestal een standaardvorm. Een tekstpassage en vervolgens een reeks vragen waarbij je de passage moet beoordelen aan de hand van stellingen. De antwoorden zijn: waar, onwaar of onzeker. 

Het is belangrijk om de betekenis van elk antwoord goed te begrijpen als je hoog wilt scoren.

Als je kiest voor juist , dan zeg je dat 'de stelling het logische gevolg is van de informatie in de passage'.

Als je kiest voor onjuist, dan zeg je dat 'de stelling niet het logische gevolg kan zijn van de informatie in de passage'.

Als je kiest voor onduidelijk, dan zeg je dat 'het niet mogelijk is om dit te bepalen enkel op basis van de informatie in de passage. Er is dus meer informatie vereist om dit met zekerheid te kunnen zeggen'.

Een voorbeeld zou zijn: 

Passage: 'Ons zonnestelsel bevat 9 planeten met verschillende groottes, temperaturen en kleuren. Wetenschappers van NASA bestuderen ze om te zien of hun samenstelling, gewicht en dichtheid ons een aanwijzing kunnen geven over het bestaan van leven op deze planeten'. 

Vraag: 'Ons zonnestelsel bevat verschillende gasvormige planeten' 

Antwoord: Onduidelijk - je hebt meer informatie nodig om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Het is niet onjuist omdat de passage ons zonnestelsel vermeldt. Het is ook niet juist omdat het niet zeker is dat de passage zegt dat dat zo is. 

Waarom worden verbale redeneringstests gebruikt door werkgevers? 

Werkgevers gebruiken graag verbale redeneringstests om inzicht te krijgen in de taal- en begripsvaardigheden van kandidaten en hun vermogen om redeneringen en logica toe te passen.  

Er zijn bepaalde functies waarvoor werkgevers verbale redeneringstests zullen gebruiken om het vaardigheidsniveau op het gebied van taal van de kandidaat te meten. Dit soort tests is essentieel in werkomgevingen waarin verbaal redeneren belangrijk is, zelfs voor die functies waarvan je niet direct zou denken dat er sterke verbale vaardigheden voor nodig zijn.

Voor functies in onderwijs, rechtspraak, consultancy en de publieke sector is een goed verbaal redeneringsvermogen nodig. Voor meer dan 90% van de functies in sommige van deze sectoren wordt op deze vaardigheid getest. 

Veel werknemers geven de voorkeur aan deze test, aangezien deze over het algemeen wordt beschouwd als een eerlijkere evaluatie dan een ongestructureerd gesprek. Kandidaten krijgen vragen met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad en hun tests worden objectief beoordeeld.

Door kandidaten op deze manier te beoordelen, worden ook cognitieve vooroordelen vermeden die kunnen optreden tijdens een interviewfase. Een verbale redeneringstest vormt echter slechts een deel van de iq test en niet de totale beoordeling.

Leervermogen beoordelen met Thomas

Inzicht in hoe snel iemand nieuwe informatie leert kan je recruitment beslissingen beïnvloeden en helpen bij het opzetten van persoonlijke ontwikkelingsprogramma's.

De IQ test van Thomas (GIA) bestaat uit vijf online tests waaronder redeneren, perceptie snelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht.

Download de factsheet voor meer informatie over hoe de Thomas je kan helpen om meer inzicht te krijgen in het leervermogen en trainingsvatbaarheid van je mensen, of spreek met een van onze medewerkers.