Hoog potentieel op de werkplek identificeren | Thomas.co

Werk is altijd een kwestie van potentieel. Wie is vandaag de dag in staat om goed te presteren, en belangrijker nog: wie heeft het potentieel om morgen zelfs nog beter te presteren? Hoe selecteren we toptalent, en welke factoren voorspellen of iemand het in zich heeft om een goede werknemer of een geschikte leider te worden?

De wereld lijkt duizelingwekkend snel te veranderen. Het kan lastig lijken om in te schatten welke trends aan zullen slaan, welke mensen succesvol worden en in welke richting de algemene opvattingen in de toekomst zullen waaien. Het belangrijkste gegeven is dat de kenmerken die hoog potentieel voorspellen, zeer stabiel en consistent zijn. Hoewel we de toekomst niet kunnen voorspellen, kunnen we zes essentiële persoonlijkheidskenmerken meten die aangeven hoe een medewerker of leider op verschillende situaties, stressfactoren of verrassingen reageert. Deze kenmerken zijn nuttig bij het beoordelen van leiderschapspotentieel en het ontwikkelen van leiderschapsprogramma's voor medewerkers met hoog potentieel. 

Mijn boek voor organisaties die zich willen aanpassen aan een snel veranderende wereld, High Potential, analyseert hoe werknemers en leiders reageren op veranderingen in hun werkomgeving. Als we ons verdiepen in het meten van persoonlijkheidskenmerken, kunnen we een blauwdruk maken van de manier waarop een medewerker of leider met bekende en onbekende situaties om zal gaan. Hiermee kunnen we een verband leggen tussen persoonlijkheid en hoog potentieel. 

HPTI_blue

Hieronder lees je wat de High Potential Trait Indicator (HPTI) ons vertelt over de manier waarop mensen reageren op een veranderende wereld, en hoe zelfs de meest ervaren en goed geïnformeerde mensen voor verrassingen kunnen komen te staan: 

Consciëntieusheid 

Consciëntieusheid zegt veel over motivatie en planning. Mensen die zeer consciëntieus zijn, hebben vaak plannen voor de lange termijn en volgen die plannen, ongeacht onvoorziene uitdagingen of verrassingen. Mensen met een hoge score op consciëntieusheid houden liever vast aan een langetermijnvooruitzicht dan dat ze zich met de stroming laten meevoeren. 

Aanpassing 

Aanpassing geeft inzicht in iemands reactie op stress. Mensen met een hoge score op aanpassing blijven vaak kalm onder de spanningen en stressoren die de meeste mensen lijken te beïnvloeden. Hoe hoger de score op aanpassing, hoe veerkrachtiger de medewerker of leider zal reageren op stressvolle situaties of uitdagingen in de werkomgeving. Mensen met een lagere score op aanpassing hebben sneller last van stress. 

leadership

Nieuwsgierigheid 

Nieuwsgierigheid verklaart hoe mensen omgaan met nieuwe informatie en ideeën. Mensen met een hogere score op nieuwsgierigheid zien nieuwe informatie en omstandigheden vaak als een welkome kans om zichzelf te verbeteren. Medewerkers en leiders met een lagere score op nieuwsgierigheid staan wantrouwiger tegenover het onbekende. Zij volgen liever de beproefde methoden dan te experimenteren met ideeën die nog niet zijn bewezen. 

Complexiteit 

Complexiteit geeft aan hoe mensen reageren op ingewikkelde zaken. In tijden van onzekerheid en verandering leven sommige mensen op en krijgen anderen het juist moeilijk. Medewerkers en leiders met een hoge score op complexiteit zullen ambiguïteit en complexiteit omarmen als een nieuwe kans. Mensen met een lagere score op complexiteit zullen ingewikkelde situaties vermijden of tot een minimum beperken. 

Risicobenadering 

Risicobenadering verklaart hoe mensen omgaan met uitdagingen en tegenslagen. Mensen met een hogere score op risicobenadering zijn geneigd om de confrontatie met tegenslagen actief aan te gaan. Ze gaan uitdagingen aan en zoeken constructieve oplossingen voor problemen en kansen. Mensen met een lagere score op risicobenadering reageren vaker instinctief dan rationeel en proberen de onontkoombare verandering te vermijden of tegen te houden. 

Competitie 

Competitie: het woord zegt het al. Deze eigenschap geeft aan hoe mensen zichzelf vergelijken met anderen. Medewerkers en leiders met een hoge score op competitie staan het liefst in de schijnwerpers en willen waarschijnlijk graag de leiding nemen. Mensen met een lagere score op competitie zijn vaak gelukkiger als ze op de achtergrond blijven of met anderen kunnen samenwerken. 
 
Klik hier voor meer informatie over de HPTI. 

ian-signaturev2