Thomas Perform – Återkoppling till kandidaten via Thomas Profile | Thomas.co

Ett område i rekryteringsprocessen som lätt kan glömmas bort är att ge återkoppling till kandidaterna. Ibland kan rekryterare känna sig överväldigade av det stora antalet kandidater som ansöker en tjänst och att ge återkoppling till dem kan vara en utmaning som ofta hamnar längst ner på prioriteringslistan.

Denna upplevelse kan få en kandidat att känna sig ignorerad och undervärderad och det kan resultera i dåliga recensioner som publiceras på platser som Glassdoor, vilket ger en negativ bild av företaget för framtida potentiella kandidater och till och med framtida kunder. Att ge ett kort svar som säger "du har inte gått vidare i ansökningsprocessen" kan räcka för vissa, men för en verklig positiv kandidatupplevelse behöver du göra mer än så, vilket vi har uppmärksammat tidigare. 

En sak som är värd att överväga är att ge kandidaten något som de kommer att uppskatta, oavsett om de får rollen eller inte. Nej, jag pratar inte om att skicka dem företagsmärkta varor. Tänk om du kunde ge dem ovärderlig insikt i deras förmågor och egenskaper? Hjälpa dem att bli mer självmedvetna, att lära sig, att växa och att bättre förstå hur andra kan se dem?

Det låter som mycket arbete för redan ansträngda HR- och TA-team men med Thomas talangbedömningsplattform kan detta åstadkommas utan extra ansträngning eller kostnad.

Thomas nya plattform består av två delar:

Thomas Perform - gör det möjligt för alla typer av organisationer att på ett snabbt och enkelt sätt använda beteende-, personlighets- och kapacitetsbedömningar, för att fatta mer objektiva och välgrundade rekryterings-, lednings- och talangutvecklingsbeslut. Inom plattformen bjuder man in kandidater/medarbetare, tar del av resultat, jämför kandidater och får djupgående insikter i deras kapacitet, beteendemässiga egenskaper och personlighetsdrag.

Thomas Profile – gör det möjligt för individer som bjudits in av användare av Thomas Perform, att skapa sin egna Thomas-profil och genomföra de tester de blivit inbjudna att genomföra, vilket ger dem värdefull självmedvetenhet om deras kapacitet, beteendemässiga egenskaper och personlighetsdrag.

Genom att använda Thomas talangbedömningsplattform får du inte bara en djupare förståelse för dina medarbetare, utan du ger också dina medarbetare insikt om sig själva - hur deras kapacitet, personlighetsdrag och beteendemässiga egenskaper kan påverka hur de arbetar, samt hur andra kan uppfatta dem.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er att förenkla och förbättra era rekryteringsprocesser och frigöra medarbetarnas potential:

Kontakta oss förutsättningslöst så berättar vi mer om Thomas Perform och Thomas Profile.