High Potential Trait Indicator (HPTI) | Thomas.co

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Thomas components
Personality icon

High Potential Trait Indicator (HPTI)

Forudsig succes på arbejdspladsen og få indsigt i styrker og svagheder

 • Identificer selvmotiverede, højt drevne individer
 • Hvordan opfører de sig under pres?
 • Accepterer de afprøvede måder at præstere på eller finder de nye?
 • Hvor godt håndterer de risiko og konfrontation?
 • Udvikl fremtidige ledere og præg rækkefølgeplanlægning
 • Identificer dem, der er bedst egnet til et måldrevet miljø
Anmod om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores mest glade kunder

Anmod om en demo

Thomas High Potential Trait Indicator (HPTI)

Thomas High Potential Trait Indicator (HPTI) hjælper med at identificere lederpotentiale ved at udforske en persons personlighedstræk og giver et indblik i, hvor velegnede de kan være til en given jobrolle eller stilling.


Sådan fungerer HPTI (High Potential Trait Indicator)

High Potential Trait Indicator (HPTI) er en personlighedsvurdering på arbejdspladsen, der er baseret på 'Big 5'-modellen, der vurderer træk, der forudsiger jobsucces og risiko for afsporing.

Simple assessment icon

Vurdering - nemt og enkelt

Inden for blot 10 minutter af din kandidats eller medarbejders tid får du et omfattende indblik i egnetheden til en jobrolle.

detailed insight icon

Dyb indsigt

Forstå mere om personers åbenhed over for forandring, om de trives i konkurrenceprægede miljøer, hvordan de tilpasser sig stressede situationer, og om de er mere tilbøjelige end andre til at stræbe efter succes.

robust science icon

Robust videnskab

Den er baseret på den globalt anerkendte og respekterede Big Five psykologiske teori og er blevet grundigt valideret og optimeret til anvendelse på arbejdspladsen efter psykometrisk forskning med tusindvis af deltagere.

Personality_ Assessment info

Assessment information

 • Assessment type: Personlighed
 • Format: 78 spørgsmål
 • Udfyldelsestid: 10 minutter
 • Påkrævet uddannelse: Ingen

Validering:

Thomas personlighedstesten har gennemgået en omfattende validering og er optimeret til anvendelse på arbejdspladsen og bygger på psykometrisk forskning med tusinder af deltagere.

Klik nedenfor for at downloade en kandidatprofil fra Thomas præstations-platformen

HPTi har hjulpet vores både dygtige og erfarne medarbejdere med at skabe større klarhed om karrieremål, karriereretning, og uddannelsesplaner, der understøtter en effektiv udvikling.

Michela Deegan
Organisationens lærings- og udviklingsmanager
Personality Background

Baggrund & Teori

High Potential Traits Inventory (HPTI) blev udviklet af Ian MacRae og Adrian Furnham ved University College London (UCL) og High Potential Psychology Ltd.

Thomas HPTI er designet ud fra en 'optimalitetsmodel'. Modellen antager, at en bestemte personlighedstræk kan betragtes som 'optimale' i relation til bestemte jobroller, som f.eks. en ledelsesrolle.

Personlighedstrækkene som måles i HPTI er:

 • Samvittighedsfuldhed
 • Emotionel robusthed / resiliens
 • Åbenhed overfor nyt
 • Risikovillighed
 • Håndtering af kompleksitet
 • Konkurrencemindedhed

En persons svarmønster i HPTI reflekteres som en placering på et kontinuum for hver af de seks træk, og indplaceres indenfor 4 niveauer: Lavt, Moderat, Optimalt eller Højt. For meget eller for lidt af et personlighedstræk indebærer såvel fordele som ulemper. Bestemte niveauer kan indikere et større potentiale for at lykkes, men kan også indikere egenskaber, der potentielt kan afspore en ellers succesrig person (såkaldte derailers).

Download faktaarket for at få mere information om at få det bedst mulige forudsigende indblik i, hvor godt en person vil passe ind i en jobrolle

Personality Format

Format

Thomas HPTI tager udgangspunkt i et spørgeskema, hvor testpersonen. bliver præsentere for 78 udsagn, som de skal angive deres grad af enighed/uenighed - på en 1-7 Likert-skala (1 'er meget uenig' til 7 'er meget enig ' ). HPTI tager kun ca. 15 minutter at gennemføre.

HPTI Validity

Reliabilitet & Validitet

HPTI er udviklet over en årrække i samarbejde med eksperter og fagfolk gennem forskellige forskningsprogrammer og i samarbejde med forskere ved University College London og High Potential Psychology Ltd.

HPTI har gennemgået en omfattende validering og er optimeret til anvendelse på arbejdspladsen og bygger på psykometrisk forskning med tusinder af deltagere.

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er HPTI (High Potential Trait Indicator)?

High Potential Trait Indicator (HPTI) er et assessmentværktøj, der hjælper med at identificere medarbejdere med potentielle lederevner og støtter de ledere, som allered fungerer i ledelseroller.

Hvad er de Big Five - de 5 grundlæggende personlighedstræk'?

Big Five modellen, der er en anerkendt personlighedsmodel, foreslår at et individs personlighed kan måles langs fem hoveddimensioner: Åbenhed, Samvittighedsfuldhed, Ekstraversion, Venlighed og Neurotisme.

Thomas 'HPTI er forankret i Big Five modellen, men er udvidet og måler seks personlighedstræk; Samvittighedsfuldhed, Emotionel robusthed / resiliens, Åbenhed overfor nyt, Risikovillighed, Håndtering af kompleksitet og Konkurrencemindedhed.

Hvordan fungerer HPTI?

Thomas HPTI er et selvrapporterende spørgeskema, som består af 78 spørgsmål, hvor testpersoner angiver deres niveau af enighed i et spørgsmål eller udsagn. Vurderingen angives på en 1-7 Likert skala (1 'Meget uenig' til 7 'Meget enig ' ). Det tager ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet.

En persons svarmønster i HPTI afspejles derefter som en placering på et kontinuum for hver af de seks træk, der falder ind under de 4 kategorier: Lav, Moderat, Optimal eller Høj.

Hvad kan HPTI bruges til?

HPTI er specielt designet til at hjælpe organisationer med at spotte den næste generation af ledere samt støtte dem, der allerede er i en ledelsesrolle.

Organisationer bruger mange ressourcer på at arbejde med talentmassen og opbygge planer for, hvordan & hvornår kommende ledere kan komme i spil. Med HPTI kan du vurdere, hvilke ledelseskompetencer dine ledere har brug for og identificere den enkeltes ledelsesmæssige styrker og begrænsninger.

HPTI kan også øge selvindsigten og afdække kompetencegaps i ledelsesgrupper. Ved at identificere dem med det stærkeste lederskabspotentiale er HPTI i stand til at hjælpe med at vælge de rigtige individer til ledelsesrollerne i organisationen, samt kortlægge dem, der har potentiale til at udvikle sig hurtigt.

HPTI hjælper også med fastholdelse af medarbejdere ved at udvælge de bedste talenter til mere ansvarsfulde lederstillinger, der matcher deres styrker og derved viser organisationen interesse i deres udvikling.