Person Profil Analyse (PPA - DISC)

Få præcis indsigt i dine medarbejderes adfærd på jobbet med Thomas' adfærdsanalyse (PPA - DISC).

Person Profil Analyse (PPA - DISC)

Få præcis indsigt i dine medarbejderes adfærd på jobbet med Thomas' adfærdsanalyse (PPA - DISC).

 • Analysere adfærdsmæssigt match mod jobrollen
 • Forbedre kommunikationen
 • Identificerer udviklingsområder
 • Styre og lede medarbejderes præstationer
 • Motivere og engagere medarbejdere
 • Ansæt den rigtige medarbejder
 

Anmod om en demo


PPA video thumbnail resized

Thomas Person Profil Analyse (PPA - DISC)

Thomas Person Profil Analyse (PPA - DISC) giver information om en ansøgers eller medarbejders adfærdsstil, grundlæggende frygt, motivationsfaktorer og værdier ved hjælp af fire adfærdsfaktorer: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Tilpasningsdygtighed (regler).

Sådan fungerer Thomas' Person Profil Analyse (PPA - DISC)

På bare 8 minutter giver Thomas' Person Profil Analyse (PPA - DISC) nøjagtig indsigt i menneskers adfærdsstil på jobbet.

8 minutters assessment

På bare 8 minutter giver Thomas' adfærdsanalyse en nøjagtig indsigt i ansøgere og medarbejderes adfærdsstil på jobbet, så I opnår større sikkerhed, når I rekrutterer og giver jer indsigt i, hvordan I styrker medarbejdernes arbejdsglæde og engagement.

Detaljeret adfærdsbeskrivelse

Du får en personprofil, der beskriver en persons styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggende frygt, og hvordan personen agerer under pres.

Forskellige rapporter

Thomas PPA - DISC analysen understøttes af 18 rapporter, du kan bruge til at matche ansøgere og medarbejdere til jobroller, sortere CV'er, lede, coache og udvikle dine medarbejdere.

PPA Assessment

Assessment information

Type: Adfærdsprofil

Format: 24 linjer á 4 spørgsmål

Tidsforbrug: 8 minutter

Træning: PPA - DISC international certificering

Validering: Registreret hos British Psychological Society og revideret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychologists' Associations

PPA - DISC er det mest nøjagtige psykometriske værktøj, jeg nogensinde har anvendt. Rapporterne er værdifulde, og jeg opbevarer dem, så jeg løbende gennem året kan holde fokus på de personlige styrker.

- Gaynor Stewart, Training Development Manager
Virgin_Trains_logo

PPA - DISC er det mest nøjagtige psykometriske værktøj, jeg nogensinde har anvendt. Rapporterne er værdifulde, og jeg opbevarer dem, så jeg løbende gennem året kan holde fokus på de personlige styrker.

- Gaynor Stewart, Training Development Manager
Virgin_Trains_logo

PPA - DISC er det mest nøjagtige psykometriske værktøj, jeg nogensinde har anvendt. Rapporterne er værdifulde, og jeg opbevarer dem, så jeg løbende gennem året kan holde fokus på de personlige styrker.

- Gaynor Stewart, Training Development Manager
Virgin_Trains_logo

Baggrund & teori

I slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne videreudviklede Dr. Thomas Hendrickson William Moulton Marstons DISC-teori og skabte derved Thomas Person Profil Analysen (PPA - DISC) til brug i daglig ledelse - rekruttering, ledelse og udvikling.

Ifølge Marstons originale teori kan menneskers adfærd beskrives ved hjælp af to akser. Den ene akse beskriver individets opfattelse af sit miljø som værende enten gunstigt/venligt eller antagonistisk/fjendtligt. På den anden akse beskrives individets reaktion, som kan være reaktiv eller proaktiv. Det blev antaget i teorien, at den måde hvorpå individet interagerer med omverdenen, vil følge fire grundlæggende retninger: Tendens til at dominere, influere, indordne sig eller at tilpasse sig regler.

Thomas PPA - DISC beskriver 4 adfærdsfaktorer. Hver faktor skal ses ud fra en præferenceskala for arbejdsstil, således som denne opfattes af et individ omkring egen adfærd på jobbet. Faktorerne udvikler sig ud fra individuelle menneskelige behov, hvilket resulterer i tilbagevendende adfærdsmønstre, som derved skaber en karakteristisk og for indvidet succesfuld "stil". Disse 4 faktorer er: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Tilpasningsdygtighed (regler).


Mobile PPA assessment infront of laptop v.2

Thomas PPA - DISC format

Når et Thomas PPA - DISC spørgeskema udfyldes, bliver personen bedt om at vælge 2 beskrivende ord fra en liste med 4; et 'mest' og et 'mindst' ligesom sig selv. Denne proces gentages 24 gange, hvilket giver 48 valg ud fra i alt 96 ord. En persons responsmønstre holdes derefter op mod personen selv, men også mod scorer fra referencegrupper.

Thomas International har desuden udviklet PPA+ formatet, der er velegnet til brug overfor yngre ansøgere og medarbejdere, personer der er flydende i dansk, men hvor dansk ikke er originalsproget og andre relevante grupper.

Mobile PPA assessment infront of laptop v.2

Reliabilitet & validitet

Thomas PPA - DISC er genstand for en grundig og løbende videnskabelig evaluering for at bekræfte testværktøjets reliabilitet og validitet - som en psykologisk personlighedstest. PPA - DISC er registreret hos British Psychological Society (BPS), og tager udgangspunkt i en auditering, der bygger på de tekniske kriterier opstillet af the European Standing Committee on Tests and Testing, en del af European Federation of Psychologists' Associations .

Thomas International udfører løbende psykometrisk forskning med PPA - DISC værktøjet. Vi har tidligere samarbejdet med Psychometrics Center på Cambridge University www.psychometrics.cam.ac.uk . Kontakt os via [email protected], hvis jeres organisation er interesseret i at deltage i vores kontinuerlige udviklingsprogrammer.

Behavioural testing accredited by the British Psychological Society

Bliv en del af de tusinder af organisationer, der bruger Thomas-løsningerne til at få det bedste ud af medarbejderne.

Ofte stillede spørgsmål

 • What is the Thomas International PPA?
  Thomas’ Personality Profile Analysis (PPA) is a personality test which enables employers to evaluate a candidates’ character traits in a more in-depth way to determine whether they will be a suitable fit for a role as well as how they prefer to communicate with others.
 • How does the Thomas PPA work?

  The Thomas PPA is a forced-choice questionnaire where candidates are shown short statements and are asked to choose two trait adjectives from a list of four, one ‘most like’ and one ‘least like’ them. An individual’s choice of adjectives reflects their behavioural tendencies and personality in a workplace setting.

  From this, a personal profile is created around four traits: Dominance, Influence, Steadiness and Compliance. These traits are ranked in order to form one’s unique character. The Thomas PPA only takes 8 minutes to complete.

 • The PPA and DISC theory

  The PPA is based on Marston’s DISC theory which classifies an individual’s behavioural preferences and splits them into four factors: Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S), and Compliance (C).

  While most people will show all four of these behaviour patterns at times, an individual will display one or more of them consistently in the workplace. This is because each person develops a behavioural style which places more emphasis on one preference and less emphasis on others.

 • What are the benefits of the PPA to an organisation?

  The PPA provides a comprehensive assessment of an individual including their fears, motivators, values and behavioural style. It gives you insights into how someone is likely to perform under pressure, how they modify their behaviour in their current job and any frustrations or problems they may be facing.

  The PPA can also be used as a tool to back up your recruitment decisions and identify behaviours that were not shown at the interview stage. Since the PPA makes employers aware of their employee’s work styles, it also improves people management through a greater understanding of why people behave the way they do.