Person Profil Analyse (PPA - DISC) | Thomas.co

Person Profil Analyse (PPA - DISC)

Thomas components
Behaviour PPA icon - white

Person Profil Analyse (PPA - DISC)

På bare 8 minutter får du indsigt i en persons adfærd på arbejdspladsen

 • Lær mere om adfærdstilpasning
 • Styre performance
 • Mere effektiv kommunikation
 • Motivere og engagere medarbejderne
 • Identificere udviklingsområder
 • Rekruttere den rigtige person
Anmod om en demo
Users Love Us badge G2

Se de seneste anmeldelser fra vores mest glade kunder

Anmod om en demo

Thomas Person Profil Analyse (PPA - DISC)

Thomas Person Profil Analyse (PPA - DISC) giver information om en ansøgers eller medarbejders adfærdsstil, grundlæggende frygt, motivationsfaktorer og værdier ved hjælp af fire adfærdsfaktorer: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Tilpasningsdygtighed (regler).


Sådan fungerer Thomas' Person Profil Analyse (PPA - DISC)

På bare 8 minutter giver Thomas PPA-analyse en nøjagtig indsigt i, hvordan er menneskers adfærd på arbejdspladsen.

8 minute assessment icon

8 minutters assessment

På bare 8 minutter giver Thomas' PPA-test en nøjagtig indsigt i ansøgere og medarbejderes adfærdsstil på jobbet, så I opnår større sikkerhed, når I rekrutterer og giver jer indsigt i, hvordan I styrker medarbejdernes arbejdsglæde og engagement.

detailed understanding icon

Detaljeret profilbeskrivelse

PPA-test giver dig en personprofil, der beskriver en persons styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, hvad der motiverer, grundlæggende frygt, og hvordan personen agerer under pres.

detailed insight icon

Dyb indsigt

Thomas' PPA understøttes af et antal rapporter, der fokuserer på business-outcome, og som du kan bruge til at matche ansøgere og medarbejdere til jobroller, sortere CV'er, lede, coache onboard, og udvikle dine medarbejdere.

Behaviour Assessment info

Assessment information

 • Assessment type: Adfærdsprofil
 • Format: 24 spørgsmål
 • Udfyldelsestid: 8 minutter
 • Påkrævet uddannelse: Ingen

Validering:

Registreret hos British Psychological Society og auditeret efter tekniske kriterier fastlagt af European Federation of Psychological 'Associations

Klik nedenfor for at downloade en kandidatprofil fra Thomas præstations-platformen

Brug af PPA har sparet virksomheden tusindvis af kroner ved at hjælpe dem med at vælge kandidater, der passer bedre til rollerne, bliver længere, og er mere produktive.

Stacy Cheuvront
Vicepræsident for HR
teams-report-mockup

Thomas Teams rapport

Thomas Teams Audit giver dig indsigt, der hjælper dine teams med at præstere maksimalt og sikre, at de er motiverede og arbejder hen imod et fælles sæt mål – uanset om det er i et ansigt til ansigt, fysisk eller hybridt miljø.

Teams, der bruges sammen med adfærdsvurderingen, hjælper dine teams med at forstå deres kombinerede styrker, begrænsninger og den værdi, som teamet bringer til organisationen. Den indsigt, det giver, kan:

 • Øge dit teams ydeevne gennem mere effektiv ledelse
 • Hjælpe dig med at sætte en skabelon for den ideelle kultur, roller og ledelsesstil, som dit team har brug for for at nå sine mål

Thomas Teams giver dig en omfattende rapport, der kan besvare mange spørgsmål såsom:

 • Hvilken rolle spiller hver person i teamet?
 • Hvor er de mulige begrænsningsområder i teamet?
 • Hvordan kan du håndtere disse begrænsninger?
 • Udnytter du hvert holdmedlems stærke sider?
 • Hvor kan der opstå konflikt?
 • Er der mangel på kvalifikationer, og er der behov for uddannelse?
 • Hvilken ledelsesstil vil bedst motivere og inspirere teamet til høj præstation?
Behaviour Background & theory

Baggrund & Teori

I slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne tog Dr. Thomas Hendrickson udgangspunkt i William Moulton Marstons DISC-teori og udviklede Thomas Person Profil Analysis (PPA) til brug i private og offentlige organisationer.

Ifølge Marstons originale teori kan menneskers adfærd beskrives ved hjælp af to akser. Den ene akse beskriver individets opfattelse af sit miljø som værende enten gunstigt/venligt eller antagonistisk/fjendtligt. På den anden akse beskrives individets reaktion, som kan være reaktiv eller proaktiv. Det blev antaget i teorien, at den måde hvorpå individet interagerer med omverdenen, vil følge fire grundlæggende retninger: Tendens til at dominere, influere, indordne sig eller at tilpasse sig regler.

Thomas PPA - DISC beskriver 4 adfærdsfaktorer. Hver faktor skal ses ud fra en præferenceskala for arbejdsstil, således som denne opfattes af et individ omkring egen adfærd på jobbet. Faktorerne udvikler sig ud fra individuelle menneskelige behov, hvilket resulterer i tilbagevendende adfærdsmønstre, som derved skaber en karakteristisk og for indvidet succesfuld "stil". Disse 4 faktorer er: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Tilpasningsdygtighed (regler).

Find ud af, hvordan du kan få dyb indsigt i dine medarbejderes adfærdsstil og motivatorer med faktabladet Thomas adfærdsanalyse

Behaviour_ Format

Thomas PPA - DISC format

Når et PPA-spørgeskema udfyldes, bliver personen bedt om at vælge 2 beskrivende ord fra en liste med 4; et 'mest' og et 'mindst' ligesom sig selv. Denne proces gentages 24 gange, hvilket giver 48 valg ud fra i alt 96 ord. En persons responsmønstre holdes derefter op mod personen selv, men også mod scorer fra referencegrupper.

Thomas International har desuden udviklet PPA+ formatet, der er velegnet til brug overfor yngre ansøgere og medarbejdere, personer der er flydende i dansk, men hvor dansk ikke er originalsproget og andre relevante grupper.

Behaviour Validity

Reliabilitet & Validitet

Thomas PPA har været genstand for en omfattende videnskabelig granskning for at fastlægge reliabilitet og validitet som en psykologisk konstruktion. PPA er registreret i  British Psychological Society(BPS), og er auditeret efter tekniske kriterier opstillet på de tekniske kriterier opstillet af European Standing Committee on Tests and Testing, en del af  European Federation of Psychologists' Associations.

Frigør dine medarbejderes styrke med Thomas

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Thomas International PPA - DISC?

Thomas' Person Profil Analyse (PPA - DISC) er en adfærdsanalyse, der hjælper organisationer med at evaluere en ansøgers eller medarbejders karaktertræk mere dybdegående for at afgøre, hvor godt personen vil matche til en jobrolle. Dette giver f.eks. viden om, hvordan personen skal ledes & motiveres, og hvordan personen foretrækker at kommunikere med andre.

Hvordan fungerer Thomas PPA - DISC?

Thomas PPA - DISC tager udgangspunkt i et forced-choice spørgeskema, hvor kandidaten vises korte ord eller udsagn. Personen bliver bedt om at vælge to beskrivende ord fra en liste med fire, et som beskriver personen 'mest' og et som beskriver personen 'mindst'. Personens valg afspejler dennes adfærdsstil og personlighed på arbejdspladsen.

Ud fra dette dannes en personlig profil, der beskriver individet i forhold til fire træk: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Tilpasningsdygtighed (regler). Disse træk rangordnes, så de danner personens unikke karakter. Thomas PPA - DISC tager kun 8 minutter at gennemføre.

PPA og DISC-teorien

PPA er baseret på Marstons  DISC-teori,  som beskriver et individs adfærdspræferencer og opdeler dem i fire faktorer: Dominans (D), Indflydelse (I), Stabilitet (S) og Compliance (Tilpasningsdygtighed til regler) (C).

Selvom de fleste mennesker over tid vil kunne udvise alle fire adfærdsmønstre, så vil de fleste også have tendens til, mere konsistent, at vise et eller flere af mønstrene i jobbet. Dette skyldes, at hvert individ udvikler en succesfuld adfærdsstil, der lægger mere vægt på en eller flere af de 4 adfærdsdimensioner og mindre vægt på andre.

Hvad er fordelene for en organisation ved at anvende PPA - DISC ?

PPA - DISC giver en udførlig assessment af en person inklusive personens adfærdsstil, grundlæggende frygt, motivationsfaktorer og værdier. Du får indsigt i, hvordan en person sandsynligvis klarer sig under pres, hvordan vedkommende eventuelt ændrer adfærd i nuværende job og eventuelle frustrationer, personen oplever i den aktuelle situation.

PPA - DISC kan også bruges til at understøtte dine rekrutteringsbeslutninger og afdække sandsynlige adfærdstræk, der ikke har vist sig i interviewfasen. Da PPA - DISC gør arbejdsgiveren bevidst om medarbejderens arbejdsstil, forbedrer PPA - DISC også ledelsen af mennesker gennem en større forståelse af, hvorfor medarbejdere udviser den adfærd, de gør i jobrollen.