Persoonlijke profielanalyse (PPA)

Krijg een nauwkeurig inzicht in de manier waarop je mensen zich op het werk gedragen met het gedragsassessment (PPA) van Thomas.

Persoonlijke profielanalyse (PPA)

Krijg een nauwkeurig inzicht in de manier waarop je mensen zich op het werk gedragen met het gedragsassessment (PPA) van Thomas.

  • Opstellen van een gedragsprofiel en 'fit'-indicatie
  • De communicatie verbeteren
  • Aandachtspunten voor ontwikkeling herkennen
  • Prestaties beheren
  • Motivatie en betrokkenheid stimuleren
  • De juiste persoon werven
 

Vraag een demo aan


Hoe werkt het

In slechts 8 minuten geeft Thomas' gedragsassessment PPA een nauwkeurig inzicht in het werkgedrag van mensen.

Assessment van 8 minuten

In slechts 8 minuten geeft de gedragsassessment van Thomas nauwkeurig inzicht in hoe mensen zich op het werk gedragen. Zo kun je meer zekerheid krijgen bij het werven van nieuw personeel en het moreel van medewerkers verbeteren.

Gedetailleerd profiel

Je ontvangt een gedetailleerd profiel van de sterke punten en aandachtspunten van een individu, en zijn of haar communicatiestijl, waarde voor de organisatie, motivatoren, angsten en gedrag onder druk.

Diverse rapporten

De Thomas PPA wordt geleverd met meer dan 18 rapporten, die je kunt gebruiken om mensen aan banen te koppelen, cv's te selecteren en je mensen te managen, coachen en ontwikkelen.

PPA Assessment

Assessment informatie

Assessmenttype: Gedragsprofiel

Vorm: 24 vragen

Tijd om te voltooien: 8 minuten

Vereiste training: PPA internationale Certificatie

Validatie: Geregistreerd bij de British Psychological Society en gecontroleerd op technische criteria die vastgesteld zijn door de Europese Federatie van de Psychologists' Associations

PPA heeft ons rekruteringsproces kwalitatief verrijkt en wordt in de hele organisatie aanvaard als waardevolle tool voor de screening van kandidaten. Het is verbazingwekkend hoeveel relevante informatie u uit zo'n korte test haalt.

Wouter Van Os, HR Manager

DEME logo

PPA heeft ons rekruteringsproces kwalitatief verrijkt en wordt in de hele organisatie aanvaard als waardevolle tool voor de screening van kandidaten. Het is verbazingwekkend hoeveel relevante informatie u uit zo'n korte test haalt.

Wouter Van Os, HR Manager

DEME logo

PPA heeft ons rekruteringsproces kwalitatief verrijkt en wordt in de hele organisatie aanvaard als waardevolle tool voor de screening van kandidaten. Het is verbazingwekkend hoeveel relevante informatie u uit zo'n korte test haalt.

Wouter Van Os, HR Manager

DEME logo

Achtergrond en theorie

Eind jaren vijftig en begin jaren zestig ontwikkelde Dr. Thomas Hendrickson vanuit William Moulton Marston’s DISC-theorie de Thomas Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) voor de werkvloer.

De oorspronkelijke theorie van Marston keek naar het gedrag van mensen langs twee assen waarbij hun aandacht passief of actief is, afhankelijk van de vraag of iemand een positieve of vijandige perceptie van zijn of haar omgeving heeft. Volgens de theorie is de reactie van een individu gebaseerd op vier uitgangspunten: neiging tot domineren, beïnvloeden, ondergaan en zich schikken.

De Thomas PPA beschrijft 4 aangepaste gedragsfactoren. Elke factor wordt gezien als een schaal van de voorkeursstijl zoals waargenomen door een individu van zijn of haar eigen gedrag op het werk. De factoren komen voort uit verschillende menselijke behoeften, die resulteren in gewoontepatronen om een karakteristieke 'stijl' te creëren. Deze vier factoren zijn: dominantie, invloed, stabiliteit en conformiteit.

disc theory-NL

Format - Behaviour PPA-NL

Vorm

Tijdens de Thomas PPA wordt deelnemers gevraagd twee kenmerkende bijvoeglijke naamwoorden uit een lijst van vier te kiezen: wat het minst en het meest op hen van toepassing is. Dit proces wordt 24 keer herhaald, zodat er uiteindelijk 48 keuzes worden gemaakt uit 96 woorden. Individuele reactiepatronen worden vergeleken met de persoon zelf in plaats van met de scores van een normgroep.

Thomas International heeft ook de PPA+ ontwikkeld, die geschikt is voor mensen met een leesniveau van 11 jaar en ouder en voor kandidaten die vloeiend Nederlands spreken, maar voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Format - Behaviour PPA-NL

Betrouwbaarheid en validiteit

De PPA is uitvoerig wetenschappelijk getest om betrouwbaarheid en validiteit als psychologische test te bepalen. Na een audit op technische criteria door het European Standing Committee on Tests and Testing, onderdeel van de European Federation of Psychologists' Associations is PPA geregistreerd bij de British Psychological Society (BPS).

Thomas International verricht doorlopend psychometrisch onderzoek met de PPA. We hebben eerder samengewerkt met het Psychometrisch Centrum van de Universiteit van Cambridge www.psychometrics.cam.ac.uk. Neem contact op met [email protected] als je onze programma's voor doorlopende ontwikkeling wilt ondersteunen.

Behavioural testing accredited by the British Psychological Society

Sluit u aan bij de duizenden bedrijven die Thomas-oplossingen gebruiken om het volledige potentieel van hun werknemers te ontsluiten.