Beteendeanalys (ThomasPPA) | Thomas.co

Beteendeanalys (ThomasPPA)

Thomas components
Behaviour PPA icon - white

Beteendeanalys (ThomasPPA)

På bara 8 minuter får du en inblick i en persons beteendemässiga egenskaper

 • Matcha kandidat och roll
 • Hantera prestationer
 • Förbättra kommunikationen
 • Motivera och engagera medarbetarna
 • Identifiera utvecklingsområden
 • Rekrytera rätt person
Boka en demo
Users Love Us badge G2

Kolla in de senaste recensionerna från några av våra kunder

Boka en demo

Thomas Beteendeanalys, ThomasPPA

Thomas Beteendenalys, ThomasPPA ger utifrån fyra huvudsakliga profilfaktorer: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance), bland annat information om en persons rädslor, motivationsfaktorer och beteendestil


Så fungerar ThomasPPA

På bara åtta minuter identifierar ThomasPPA en persons beteendemässiga egenskaper.

8 minute assessment icon

Åtta-minuters bedömning

På bara åtta minuter ger ThomasPPA en exakt inblick i hur människor agerar på arbetet, vilket fungerar som underlag i en utvecklings- eller rekryteringsprocess.

detailed understanding icon

Detaljerad information

Thomas beteendeanalys beskriver individens styrkor och begränsningar, kommunikationsstil, värde för organisationen, vad som motiverar honom eller henne, vilka rädslor hen har och hur hen beter sig under press.

detailed insight icon

Djup insikt

Efter genomförd ThomasPPA finns ett stort antal rapporter att tillgå. Exempelvis för att jämföra kandidater i en rekrytering, introducera, coacha, leda och utveckla befintliga medarbetare eller varför inte en specifik rapport för medarbetare på distans.

Behaviour Assessment info

Funktioner

 • Typ av verktyg: Beteendeanalys
 • Format: 24 frågor
 • Tidsåtgång: ca 8 minuter
 • Utbildningskrav: Certifieringsutbildning

Validering:

Registrerad hos British Psychological Society och granskad enligt tekniska kriterier som fastställts av European Federation of Psychologists' Associations

Klicka nedan för att ladda ner ett exempel på en Kandidatrapport från Thomas Perform.

Using the PPA has saved the business thousands by helping them to choose candidates who fit the roles better, stay longer, and are more productive.

Stacy Cheuvront
Vice President of Human Resources
teams-report-mockup

ThomasTeam

ThomasTeam ger er insikter som hjälper era team att prestera maximalt och ser till att de är motiverade och arbetar mot gemensamma mål – oavsett om de arbetar i en fysisk eller hybrid miljö.

ThomasTeam, som används tillsammans med beteendeanalysen ThomasPPA, hjälper era team att förstå sina kombinerade styrkor, begränsningar och det värde som teamet tillför organisationen. Med hjälp av ThomasTeam kan ni:

 • Förbättra teamets prestationer genom effektivare ledning
 • Hjälpa er att fastställa en mall för den ideala kulturen, rollerna och ledarstilen som ert team behöver för att uppnå sina mål

ThomasTeam ger er en omfattande rapport som kan besvara många frågor, till exempel:

 • Vilken roll spelar varje person i teamet?
 • Var finns eventuella begränsningar i teamet?
 • Hur kan ni hantera dessa begränsningar?
 • Utnyttjar ni varje teammedlems styrkor?
 • Var kan konflikter uppstå?
 • Finns det en kompetensbrist och finns det några utbildningsbehov?
 • Vilken ledarstil är bäst för att motivera och inspirera teamet att prestera bättre?
Behaviour Background & theory

Bakgrund och teori

Under 1950-talet utvecklade dr Thomas Hendrickson William Moulton Marstons DISC-teori, för att skapa Thomas Person Profil Analys (PPA) och dess arbetsplatsrelaterade rapporter.

Enligt Marstons ursprungliga teori ansågs människor beteendemönster vara antingen reaktivt eller proaktivt, beroende om individen uppfattade sin omgivning som antingen vänlig eller utmanande. Den teoretiska modellen beskriver hur individen interagerar med omgivningen och formuleras utifrån 4 grundläggande beteendedimensioner: tendens att utöva dominans eller inflytande, eller strävan efter stabilitet eller anpassning (compliance).

ThomasPPA beskriver fyra beteendefaktorer. Varje faktor ses som en skala av preferenser av den stil så som den uppfattas av en individ när det gäller hans eller hennes eget beteende på arbetsplatsen. Faktorerna uppstår ur olika mänskliga behov som resulterar i vanemönster för att skapa en karakteristisk ”stil”. Dessa fyra faktorer är: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance)

Få mer information om hur ni kan få kunskap om era medarbetares beteendemässiga egenskaper och motivationsfaktorer

Behaviour_ Format

Format

PPA fylls i genom att individen presenteras för 24 grupper med vardera 4 beskrivande ord. För varje grupp väljer man ett ord som är "mest likt" och ett som är "minst likt". Denna process upprepas 24 gånger, vilket ger 48 val av totalt 96 beskrivande ord. En individs svarsmönster jämförs då med sig själv snarare än med poängen i en jämförelsegrupp.

Thomas International har också utvecklat PPA+ som lämpar sig för yngre personer och för kandidater som flytande talar språket men för vilka språket inte är deras modersmål.

Behaviour Validity

Reliabilitet och validitet

ThomasPPA har genomgått noggranna vetenskapliga tester för att fastställa dess reliabilitet och validitet som psykometriskt bedömningsverktyg. PPA är registrerad hos British Psychological Society (BPS) efter att ha granskats enligt de tekniska kriterier som fastställts av European Standing Committee on Tests and Testing, en del av European Federation of Psychologists' Associations.

Discover your new work superpower

Vanliga frågor

Vad är Thomas Internationals PPA?

ThomasPPA är en beteendeanalys som gör det möjligt för arbetsgivare att utvärdera kandidaters beteendemässiga egenskaper för att bland annat kunna identifiera deras kommunikationsstil och motivationsfaktorer.

Hur fungerar ThomasPPA?

ThomasPPA är ett frågeformulär med tvingande val, där kandidaterna presenteras för grupper om fyra adjektiv och ombeds att välja två av dem; ett som "liknar" dem mest och ett som ”liknar dem minst”. En individs val av adjektiv återspeglar hans eller hennes beteendemässiga egenskaper på arbetsplatsen.

Utifrån detta skapas en profil med fyra egenskaper: Dominans, Inflytande, Stabilitet och Anpassning (Compliance). Dessa egenskaper rangordnas utifrån kandidatens val och blir unik för kandidaten. ThomasPPA tar endast åtta minuter att genomföra.

PPA och DISC-teorin

PPA bygger på Marstons DISC-teori som klassificerar en individs beteendepreferenser och delar upp dem i fyra faktorer: Dominans (D), Inflytande (I), Stabilitet (S) och Anpassning (Compliance) (C).

De flesta uppvisar alla dessa fyra beteendemönster i olika utsträckning vid olika tillfällen men en person uppvisar ett eller flera av dem mer konsekvent i arbetsmiljön. Detta beror på att varje person utvecklar en beteendestil som lägger mer vikt vid en preferens och mindre vikt vid andra.

Vilka är fördelarna med ThomasPPA?

PPA ger en omfattande analys av en person, inklusive rädslor, motivationsfaktorer, värde för organisationen och beteendemässiga egenskaper. Det ger en inblick i hur en person sannolikt kommer att prestera under press, hur han eller hon anpassar sitt beteende i sitt nuvarande roll och vilka frustrationer han eller hon kan tänkas ha.

PPA kan också användas som ett verktyg för att stödja era rekryteringsbeslut och identifiera beteendemässiga egenskaper som inte visades under intervjun. Eftersom PPA gör arbetsgivarna medvetna om sina medarbetares arbetsstilar, ger det ökad förståelse för varför vissa agerar som de gör vilket i sin tur kan hjälpa till att bättre leda och coacha dem.