VIVES Hogeschool | Thomas.co

VIVES Hogeschool

Case study

Hoe Vives Hogeschool de Student Profiel Analyse gebruikt als leidraad in hun coachingsgesprekken met studenten

Vives Hogeschool

VIVES Hogeschool

Werknemers
1001+
Bedrijfstak
Education
Land
België
Oplossing
Gedrag (PPA)
Image

De uitdaging

Binnen de opleidingen bedrijfs- en officemanagement heeft Vives een leerlijn ontwikkeld waarbij in elke fase (eerste, tweede, derde jaar) aandacht wordt besteed aan het talentenmodel. De verschillende fases vormen hierin geen afgesloten hoofdstukken, maar eerder een schakel in een proces waarbij studenten op weg worden gezet om levenslang stil te staan bij de vraag: Waarvan krijg ik energie? Wat laadt mijn batterijen op?

In de eerste fase ligt de klemtoon voornamelijk op de kennismaking met het begrip talenten/kwaliteiten en de individuele toepassing ervan in die zin dat studenten aan de hand van een aantal gerichte portfolio-opdrachten hun talenten enerzijds leren ontdekken en anderzijds leren ontwikkelen. In fase twee focust Vives zich op de wisselwerking tussen het individu (met zijn/haar talenten) en de groep: Welke bijdrage kan ik (mede vanuit mijn talenten) leveren aan de groep? Hoe verhoud ik mij (met mijn talenten) ten opzichte van de andere groepsleden (met hun eigen talenten)? Hiermee vormt Talentontwikkeling 2 in principe het ontbrekende puzzelstuk tussen Talentontwikkeling 1 en Talentonwikkeling 3, waar we ons voornamelijk richten op de wisselwerking tussen het individu en de ruimere professionele context. Het is in het kader van die laatste dat de Student Profiel Analyse (SPA) van Thomas International wordt ingezet.

De SPA (Student Profiel Analyse) is een gevalideerd assessment  gebaseerd op de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) en geeft op een accurate en treffende wijze inzicht in het gedrag van jongeren. De oriëntatie op zichzelf en het ontdekken van persoonlijke talenten, zorgt ervoor dat jongeren meer verantwoording durven nemen voor eigen keuzes en hun (leer)prestatie. De SPA biedt begeleiders (ouders, docenten, decanen) herkenning van en begrip voor verschillende gedragsstijlen. De begeleiding krijgt een nieuwe dimensie omdat je weet hoe je het beste uit die ander haalt. Het verbetert de interactie, afstemming in communicatie en samenwerking. Inzicht in gedrag vormt de basis voor persoonlijke groei en talentontwikkeling.

De oplossing

"De Student Profiel Analyse (SPA) van Thomas International biedt ons in de eerste plaats de mogelijkheid om het gedrag van studenten in hun (toekomstige) werksituatie te beschrijven en visueel voor te stellen. We kunnen met andere woorden het toekomstige gedrag zowel bekend als onbekend aan zichzelf en anderen aan het licht brengen. Daarnaast vinden we het van essentieel belang dat dit op een objectieve én professionele manier gebeurt, zodat we de studenten niet enkel op korte termijn (stage), maar ook op lange termijn (toekomstige werksituatie) voldoende zelfinzicht en zelfbewustzijn kunnen bieden." aldus Elien.

Concreet wordt bij het begin van het academiejaar aan de studenten gevraagd om de SPA in te vullen. Zij krijgen daarna een klassikale toelichting waarin uitgelegd wordt wat een Persoonlijke Profiel Analyse precies inhoudt, op welke vragen de testresultaten een antwoord kunnen bieden, wat niet tot de resultaten behoort en hoe een DISC-profiel er zou kunnen uitzien. Aan de hand van een aantal relevante voorbeelden en cases illustreert Vives vervolgens de professionele meerwaarde van een dergelijke analyse (o.a. fit werknemer – jobinhoud). Ter voorbereiding van een individueel coachingsgesprek wordt hen vervolgens gevraagd hun eigen DISC-profiel te schetsen: Hoe de studenten denken te “scoren” op de diverse DISC- factoren.

 

« De Student Profiel Analyse biedt ons de mogelijkheid om in open dialoog met de student zijn/haar kwaliteiten en valkuilen te verkennen en verder uit te diepen. »

Vives Coaching

Het coachingsgesprek

Voor het coachingsgesprek trekt Vives ongeveer 45 minuten per student uit. Ze passen hierbij de waarderende coachingstechniek toe, waarbij men zich in eerste instantie niet opstelt als deskundige, maar vooral de studenten zelf met hun unieke talenten en kwaliteiten in een positief daglicht plaatst. Door waarderend in gesprek te gaan, meent Vives een veilige omgeving te creëren die de student voldoende ruimte biedt om zich open te stellen. In deze context leggen ze de resultaten van de Student Profiel Analyse aan de student voor en wordt hierover met de student overlegd, met focus op:

Herken je jezelf hierin? Waarom wel/niet?

Komen de testresultaten overeen met jouw eigen inschatting (zie hierboven)? Waar liggen eventuele verschillen en/of gelijkenissen?

Wat beschouw je als je grootste succes in je studie en/of werk tot nu toe? Welke samenhang/relatie zie je tussen dit succes en jouw profielanalyse?

In welk soort stageplek/werkplek zie jij jezelf werken? Hoe koppel je dit aan jouw profielanalyse?

Het resultaat

De Student Profiel Analyse biedt Vives de mogelijkheid om in open dialoog met de student zijn/haar kwaliteiten en valkuilen te verkennen en verder uit te diepen. Bovendien kunnen ze vlotter een transfer maken naar de (toekomstige) professionele context. Op die manier hoopt Vives de student niet enkel te ondersteunen in zijn/haar  vakinhoudelijke professionele ontwikkeling, maar ook in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. "We zijn er namelijk van overtuigd dat we op die manier bekwame young professionals afleveren die de bewuste keuze voor hun talent kunnen en zullen maken. Keuzes die uiteindelijk zowel op persoonlijk als op professioneel vlak tot een gelukkiger en productiever leven zullen leiden", aldus Elien.

Benieuwd hoe Thomas International jouw bedrijf kan helpen? Neem contact op via de website of boek meteen een meeting in met onze consultant.

Geen eindelange test en een bijna perfect resultaat, zo beschrijf ik de SPA-test. Maximaal 15 minuten duurde het, achteraf kreeg ik mijn resultaat waar ik van versteld stond. Op één aspect na, kon ik mij er volledig in herkennen. Dit is een zeer handige test om jezelf beter te leren kennen en jezelf voor te bereiden op het echte werkveld. Dit biedt zeker een meerwaarde aan mijn opleiding!

Axelle Verzelen
3e jaarsstudente Marketing

Ontketen de kracht van je mensen met Thomas