Acht strategieën voor een optimale medewerkersbetrokkenheid | Thomas.co

De manier waarop we werken is volledig veranderd. Eén van de grootste culturele verschuivingen die heeft plaatsgevonden is dat steeds meer mensen zich er bewust van zijn dat je geen baan meer kiest voor het leven. Het is heel zeldzaam, zo niet onmogelijk, om te verwachten dat de baan waarmee je na je opleiding begint dezelfde zal zijn als waarmee je je loopbaan afsluit.  

Het is een werknemersmarkt in plaats van een werkgeversmarkt. Werkgevers besteden steeds meer tijd aan het bedenken van strategieën om niet alleen het beste talent aan te trekken, maar ook te behouden.  

Behoud wordt bereikt door een hogere betrokkenheid. Manieren vinden om werknemers te motiveren, aan te moedigen, productief te blijven en vooral gelukkig te zijn met hun baan. Er zijn veel verschillende strategieën die organisaties kunnen implementeren om de medewerkersbetrokkenheid te verbeteren. Deze bespreken we in dit artikel, naast een toelichting op betrokkenheid van werknemers, wat je kunt doen om dit te stimuleren, waarom het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden en praktische tips om zelf mee aan de slag te gaan.  

Wat is medewerkersbetrokkenheid? 

Medewerkersbetrokkenheid is de mate waarin een werknemer gemotiveerd en gepassioneerd is over zijn werk en bereid is te investeren in zijn werk. Het grote verschil met functietevredenheid is dat betrokkenheid veel meer te maken heeft met de eigen investering en emotionele band van een individu met de organisatie waarvoor hij werkt. Functietevredenheid is meer gericht op het uitvoeren van de functie naar best vermogen, zonder noodzakelijk alles te investeren in de rol.  

Je kunt zeggen dat het grootste verschil tussen de twee is dat er een grotere mentale en emotionele betrokkenheid is bij de functie/rol van de werknemer bij medewerkersbetrokkenheid, dan bij functietevredenheid.  

Wat stimuleert de betrokkenheid van medewerkers?

Er zijn verschillende redenen voor medewerkersbetrokkenheid die we onderverdelen in een aantal factoren, waaronder: 

 • Goede relaties met leidinggevenden en managers 

Dit is misschien wel de belangrijkste factor, want hier kan de motivatie worden verhoogd of zelfs verloren en kan iemand worden gemotiveerd om te blijven of juist te gaan. Hoe en wat je met je werknemers communiceert staat centraal in de relatie tussen managers/leidinggevenden en het personeel. Er moet een goede balans zijn tussen autoriteit en vertrouwen om het beste uit de werknemer te halen.  

 • Managers die zich inzetten om van een werkplek een geweldige plek om te werken te maken  

Hoe gedraag je je, hoe zijn je relaties met mensen in het bedrijf en daarbuiten? Creëer jij een rolmodelgedrag dat anderen inspireert en motiveert om beter te worden? Maak je het de mensen om je heen gemakkelijk om te werken en te presteren en motiveer je ze om niet gewoon goed te presteren maar ook om de verwachtingen te overtreffen?  

 • Prestatiemanagement 

Zo stemmen we de doelstellingen van de organisatie af op die van de medewerker en wordt duidelijk welke acties en gedragingen nodig zijn om de medewerker deze te laten bereiken. Prestatiemanagement omvat de toewijzing van middelen, flexibiliteit op de werkplek en de balans tussen werk en privé, evenals het in kaart brengen van het groeitraject van een werknemer bij het bereiken van de gewenste resultaten.  

 • Geloof in de organisatie en haar toekomstig succes  

Veel werknemers maken zich zorgen over de manier waarop buitenstaanders naar hun organisatie kijken en over de manier waarop de organisatie zal reageren op veranderingen in de toekomst. Daarom zijn degenen die het meest op één lijn zitten met de organisatie en haar succes in de toekomst, zowel wat sociale initiatieven als prestaties betreft, een enorme stimulans voor betrokkenheid.  

Waarom is medewerkersbetrokkenheid zo belangrijk? 

Betrokkenheid van medewerkers is een krachtig instrument dat kan worden gebruikt om een organisatie te helpen. Organisaties met betrokken werknemers presteren steevast beter dan hun concurrenten. 

Voordelen van medewerkersbetrokkenheid zijn onder andere: :

 • Minder personeelsverloop 

Een tevreden medewerker kan je bedrijf nog steeds verlaten als hij ergens anders betere voorwaarden krijgt, maar een betrokken medewerker wil de organisatie zien blijven groeien en ontwikkelen, wat leidt tot een lager personeelsverloop.  

 • Hogere productiviteit 

Betrokken medewerkers willen dat hun werk ten goede komt aan de organisatie en zullen dus sneller kwalitatief goed werk afleveren. Het tegenovergestelde kan gezegd worden van iemand die niet betrokken is.  

 • Hogere klanttevredenheid 

Betrokken medewerkers zullen altijd die extra stap zetten voor hun klanten. Dit leidt tot een positieve ervaring voor de klant en vermoedelijk ook tot een grotere tevredenheid.  

retention-nl-slim_3

 

 • Minder ziekteverzuim  

Net als bij het terugdringen van personeelsverloop is het verlagen van het ziekteverzuim met betrokken medewerkers veel gemakkelijker te realiseren. Betrokken medewerkers willen komen werken omdat ze geloven in wat ze doen, in plaats van alleen maar te doen wat ze moeten doen om hun salaris te innen.  

 • Minder veiligheidsincidenten 

Betrokken werknemers zijn oplettender omdat ze geven om wat ze doen en ervoor zorgen dat ze het goed doen. Dat geldt ook voor veiligheidsprocedures.  

 • Betere resultaten 

Bedrijven met een hoge betrokkenheid zijn 21% winstgevender en 17% productiever. Betrokken medewerkers werken harder, leveren beter werk en zorgen voor hun klanten, die hen op hun beurt zullen benaderen voor nieuwe opdrachten.  

Effectieve strategieën voor medewerkersbetrokkenheid

Er zijn veel verschillende strategieën die bedrijven kunnen gebruiken om hun medewerkers te betrekken. Deze strategieën zijn beproefd en getest in organisaties van verschillende groottes over de hele wereld. Van het duidelijk definiëren van je waarden tot het erkennen van goed personeel en hun activiteiten; deze strategieën worden gebruikt door werkgevers over de hele wereld om hun personeel te ontwikkelen en hen te betrekken bij hun werk.  

De volgende acht strategieën voor werknemersbetrokkenheid kan je meteen doorvoeren in je organisatie.  

1. Definieer duidelijke waarden en doelen 

Een goed startpunt is ervoor zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van de kernwaarden van de organisatie. Dit geeft inzicht in wat echt belangrijk is voor het team en de idealen die de organisatie nastreeft.  

Om betrokkenheid te creëren moeten werknemers deze waarden ervaren. Het is daarom belangrijk dat ze regelmatig en als onderdeel van de bredere organisatiecultuur worden uitgelegd. Hetzelfde kan worden gezegd over de doelstellingen van de organisatie, die de waarden als output moeten weerspiegelen.  

Deze waarden moeten ook tot uiting komen in het gedrag en het handelen van het hoger management en de andere werknemers, zodat zij in de hele organisatie grondig worden ontwikkeld.  

Er zijn veel gevallen waarin de CEO’s van organisaties met nieuwe werknemers rond de tafel gaan zitten om de kernwaarden over te brengen. Of om training in deze waarden te geven, zodat de werknemers meer gevoel krijgen bij de waarden.  

2. Communiceer duidelijk en vaak  

Een belangrijk aspect van medewerkersbetrokkenheid is dat je duidelijk en vaak communiceert. Om dit te doen moet je je medewerkers op de best mogelijke manier bereiken met de communicatiemiddelen waar zij de voorkeur aan geven.  

Sommigen hebben het liefst fysieke meetings, terwijl anderen liever e-mails en andere schriftelijke communicatie ontvangen. Een open en eerlijke communicatie met je werknemers is essentieel.  

Door je werknemers regelmatig op de hoogte te houden van bedrijfsnieuws en -prestaties bevorder je het gevoel van wat het bedrijf wil bereiken en hoe dit gebeurt – en wie de organisatie helpt om de doelen sneller te bereiken. Een ander voordeel van het regelmatig communiceren van bedrijfsnieuws is dat je je werknemers vertrouwen geeft – je geeft ze zelf informatie in plaats van dat ze dit van derden horen. Dit laatste kan leiden tot wantrouwen en afkeer van de organisatie.  

Duidelijke communicatie is vooral belangrijk in organisaties waarbij werknemers op afstand werken. Zij moeten het gevoel krijgen dat ze bij de organisatie horen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van betrokkenheid en alle voordelen die daarmee gepaard gaan.  

3. Verbeter het welzijn van werknemers 

Investeren in het welzijn van werknemers is een geweldige manier om betrokkenheid op de werkvloer te ontwikkelen, maar het moet wel op een praktische manier gebeuren. Een hoge betrokkenheid met een laag welzijn kan tot andere problemen, zoals een burn-out, leiden. Dit kan schadelijk zijn voor organisaties, omdat personeel dat zich niet goed voelt en hierdoor het werk niet kan uitvoeren, gevolgen heeft voor het hele bedrijf.  

Een aantal praktische tips om het welzijn van werknemers te verbeteren zijn: 

 • Het ontwikkelen van een gezonde werkplek 

 • Erkennen van de noodzaak van bewustwording van geestelijke gezondheid 

 • Het ontwikkelen van een bedrijfscultuur waar mensen naar elkaar omkijken 

 • Korting aanbieden voor lidmaatschappen van sportscholen 

 • Het bieden van ondersteuning door diëtisten en bewegingstherapeuten 

 • Inplannen van sportactiviteiten op kantoor zoals yoga, tai chi of wandelingen 

 • Introduceer ‘dekbeddagen’ om te helpen bij het omgaan met stress. 

4. Luister naar je personeel  

Het vragen om feedback van werknemers is een geweldige manier om betrokkenheid te ontwikkelen – dit werkt echter alleen als je luistert en handelt om iets met de feedback te doen. Om te beginnen moet er een platform zijn voor het personeel om (anoniem) feedback te geven. De volgende stap is om met het personeel samen te gaan zitten om de feedback te bespreken, de problemen door te nemen en oplossingen te bedenken.  

Voor het eerste deel kan technologie worden gebruikt om het gesprek te openen. Sommige werknemers voelen zich er wellicht niet prettig bij om problemen rechtstreeks met hun leidinggevende of andere collega’s te bespreken.  

Het tweede deel is van belang om een betere betrokkenheid bij je medewerkers te creëren. Niets frustreert en ontmoedigt je werknemers meer dan wanneer ze het gevoel hebben dat ze hun tijd verspillen aan het delen van zaken die voor hen echt van belang zijn.  

In sommige organisaties bestaan tweewekelijkse feedbacksessies met het personeel waarin ze hun mening kunnen geven over zo’n beetje alles. Deze gesprekken leiden tot initiatieven, geïnitieerd door het personeel, die de klantervaring verbeteren, simpelweg omdat het gesprek hierover gaande blijft. Volgens Gallup “realiseren de organisaties in het top kwartiel van betrokkenheid een aanzienlijk betere klantbetrokkenheid, hogere productiviteit, betere retentie, minder ongevallen en een 21% hogere winstgevendheid”.

retention-nl-slim_3

 

5. Erken goed werk 

Iedereen voelt zich beter als hij erkenning krijgt voor zijn werk. De realiteit is dat erkenning van werkprestaties een enorme beloning is en de betrokkenheid enorm stimuleert. Gewaardeerd worden en zich gewaardeerd voelen is een geweldige stimulans om betrokken te raken bij het bedrijf en de projecten waar het personeel aan werkt.  

Eén van de gemakkelijkste manier om goed werk te erkennen is om simpelweg ‘dank je wel’ te zeggen. Natuurlijk kan en moet je meer doen, zoals anderen bewust maken van het werk dat zij doen en het liefst publiekelijk, waar mogelijk. Dit kan misschien ongemakkelijk aanvoelen voor ze, maar jij laat zien hoezeer zij worden gewaardeerd.  

Hun collega’s een platform geven om openlijk te zeggen hoe zeer ze gewaardeerd worden is een ander goed idee. Dit kan bijvoorbeeld met initiatieven zoals de verkiezing van de medewerker van de maand.  

6. Bied mogelijkheden voor personeelsontwikkeling  

Eén van de beste retentiestrategieën is toevallig ook één van de meest gebruikte betrokkenheidsstrategieën en dat is het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel, zoals loopbaanbegeleiding, ondersteuning, mentorschap en meer.  

Als je wilt dat je werknemers zich nu en in de toekomst verbonden voelen met het bedrijf, geef ze dan de mogelijkheid om te groeien, geef ze ondersteuning en geef ze uiteindelijk ook de mogelijkheid om anderen binnen de organisatie te ondersteunen. Door te investeren in hun toekomst, groeit hun respect en verbetert hun houding ten opzichte van de organisatie, wat een grotere betrokkenheid oplevert.  

Je kunt opleidings- en mentorprogramma’s creëren die jouw medewerkers zullen ontwikkelen en hen aan hun sterke en ontwikkelpunten laten werken. Een oplossing zoals het Thomas Employee Development platform kan het ontwikkelingstraject structureren en resultaten opleveren voor medewerkers en de organisatiebetrokkenheid ontwikkelen.  

7. Creëer een goede werkomgeving 

De manier waarop het kantoor is ingericht en opgezet, speelt een enorme rol bij de betrokkenheid van je medewerkers. De dagen van de cubicle zijn al lang voorbij; het isolerende karakter is niet meer van deze tijd. Door mensen simpelweg af te zonderen is er weinig ruimte voor communicatie of samenwerking, twee belangrijke factoren voor zakelijk succes.  

Denk na over de plattegrond van de werkplek om communicatie tussen werknemers te bevorderen. Door extra moeite te doen om een omgeving te creëren die sterke relaties met collega’s bevordert, ontstaat een gevoel van kameraadschap en saamhorigheid dat van groot belang is voor een betrokken personeelsbestand.  

Het is ook goed om te weten wat je werknemers verwachten als het gaat om de inrichting van hun kantoor. Sommigen geven de voorkeur aan een rustige omgeving, terwijl anderen liever een wat meer levendig kantoor hebben.  

Je kunt op verschillende manieren een prettige werkomgeving creëren. Denk hierbij aan het inrichten van ontspanningsruimtes, vergaderzalen, break-out ruimtes en speelruimtes. Vraag advies bij binnenhuisarchitecten en kantoorstylisten om een werkplek te creëren die voor je personeel prettig is om in te werken.  

8. Wees zelf verantwoordelijk  

Managers, HR-managers en leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven. Neem dus zelf je verantwoordelijkheid. Als werknemers het gevoel hebben dat kantoorregels alleen gelden voor een selecte groep, of alleen van toepassing zijn als het uitkomt voor het management, zullen ze het management gaan wantrouwen.  

Dit is belangrijk, want als je je werknemers op een eerlijke manier verantwoordelijk houdt, moet je dit zelf ook doen. Elk vermoeden van wantrouwen tussen teamleden kan leiden tot een negatieve werkcultuur.  

Een giftige kantooromgeving en -cultuur kan werknemers ontmoedigen en hen motiveren op zoek te gaan naar een andere baan. Het is belangrijk om een coöperatieve, transparante cultuur te handhaven en op deze manier een grotere betrokkenheid van werknemers bij de organisatie te bevorderen.  

Verhoog de betrokkenheid van je medewerkers met Thomas  

Het vinden van manieren om werknemers te motiveren, aan te moedigen, productief te houden en, het belangrijkste, gelukkig te maken op hun werk, zijn betrokkenheidsstrategieën een essentieel instrument op de huidige arbeidsmarkt. Het is duidelijk dat werknemersbetrokkenheid moeilijker kan worden bereikt dan werktevredenheid. Het is echter wel een essentiële en effectieve manier om verzuim te beperken, verloop te verminderen en het verbeteren van de bedrijfsresultaten en de productiviteit.  

Met Thomas Engage kan je de betrokkenheid binnen je organisatie bepalen en strategieën en initiatieven identificeren om het welzijn, de motivatie en de productiviteit van je werknemers te verbeteren. We hebben relevante artikelen beschikbaar over werknemersbetrokkenheid, neem gerust een kijkje.  

Wil je meer weten over hoe onze oplossingen kunnen helpen om de betrokkenheid van je werknemers te verbeteren, lees dan onze whitepaper of neem contact met ons op.