Medewerkersbetrokkenheid

Krijg inzicht in de niveaus van betrokkenheid binnen je organisatie en identificeer acties om het welzijn, de motivatie en de performance van medewerkers te verbeteren.

Medewerkersbetrokkenheid

Krijg inzicht in de niveaus van betrokkenheid binnen je organisatie en identificeer acties om het welzijn, de motivatie en de performance van medewerkers te verbeteren.

  • Krijg inzicht in aandachtsgebieden en succesfactoren op team- en organisatieniveau
  • Bepaal kwetsbare punten waar direct actie ondernomen dient te worden
  • Ontdek de verschillende managementstijlen die binnen je bedrijf worden gebruikt
  • Problemen ontdekken die de performance en het welzijn kunnen beïnvloeden
  • Vergelijk de verschillen in betrokkenheid om een volledig beeld van de organisatie te krijgen
  • Krijg inzicht in de risico’s en kansen van de organisatie
 

Vraag een demo aan


Medewerkersbetrokkenheid test, hoe werkt het?

Zorg ervoor dat je high performers gefocust blijven en geef managers en medewerkers snel inzicht in de verbeterpunten.

Performance verhogen

Als je de betrokkenheidstrends in je organisatie beter begrijpt, kun je je inspanningen op de juiste plaatsen richten. Als de betrokkenheid hoger wordt, neemt ook de performance in je organisatie direct toe.

Managementstijlen

Thomas Engage bepaalt welke managementstijlen in jouw organisatie overheersen: participatief, autocratisch, laissez-faire of informeel.

Welzijn verbeteren

Krijg inzicht in wat teams en sub-groepen in je hele bedrijf motiveert en gebruik dat inzicht om doelgerichte programma’s op te stellen om het welzijn te verhogen.

Assessment informatie

Assessmenttype: Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek

Vorm: Een combinatie van antwoordschalen en open antwoorden

Tijd om te voltooien: 5-10 minuten

Vereiste training: Geen training vereist

Validatie:

Achtergrond en theorie

Thomas Engage (oorspronkelijk de Work Engagement Questionnaire) is in 2009 ontwikkeld door Mark Slaski aan de University of Hertfordshire.

Slaski baseerde zijn onderzoek en ontwikkeling op de psychosociale theorie van de werkplekbetrokkenheid. Die stelt dat betrokkenheid een positieve ervaring is die voortvloeit uit de relaties en de rollen die we hebben en de beloningen die we krijgen op het werk.

Met behulp van statistische factoranalyses werden de zeven onderliggende betrokkenheidsgebieden geïdentificeerd die door de vragenlijst werden gemeten: stem, saamhorigheid, uitdaging, vrijheid, duidelijkheid, erkenning en groei.

Engage beetle - NL

Mobile and laptop Engage screenshots

Medewerkersbetrokkenheid test vorm

De Thomas Engage-vragenlijst bevat 28 stellingen. Respondenten moeten op een Likert-schaal van 1-7 (1 is 'nooit' en 7 is 'altijd') aangeven hoe vaak ze daarmee te maken hebben. Deze 28 vragen worden gevolgd door twee open vragen. Aan het einde van de vragenlijst wordt respondenten gevraagd om diverse demografische factoren te bevestigen.

Mobile and laptop Engage screenshots

Betrouwbaarheid en validiteit

Thomas Engage heeft een indrukwekkende interne consistentie (Cronbachs alfa = 0,96) en een zeer goede constructvaliditeit. Structurele vergelijkingsmodellering (SEM) suggereerde een hoge constructvaliditeit van het uiteindelijke model met 7 factoren, waarbij elke uitkomstvariabele een groot deel van de variantie in betrokkenheid kon verklaren.

Behavioural testing accredited by the British Psychological Society

Sluit u aan bij de duizenden bedrijven die Thomas-oplossingen gebruiken om het volledige potentieel van hun werknemers te ontsluiten.