Medewerkersbetrokkenheid | Thomas.co

Medewerkersbetrokkenheid

Thomas components
Engage Icon

Medewerkersbetrokkenheid

Bepaal de mate van betrokkenheid binnen jouw organisatie

  • Krijg inzicht in aandachtsgebieden en succesfactoren op team- en organisatieniveau
  • Ontdek de verschillende managementstijlen binnen je bedrijf
  • Bepaal kwetsbare punten waar direct actie nodig is
  • Krijg inzicht in de risico’s en kansen van de organisatie
  • Analyseer de betrokkenheid en krijg een volledig beeld van de organisatie
  • Identificeer problemen die de performance en het welzijn beïnvloeden
Vraag een demo aan
Pre-EmploymentTesting_Leader_Leader
Users Love Us badge G2

Bekijk de recente beoordelingen van onze meest tevreden klanten

Vraag een demo aan

Medewerkersbetrokkenheid test, hoe werkt het?

Zorg ervoor dat je high performers gefocust blijven en geef managers en medewerkers snel inzicht in de verbeterpunten.

Productivity Icon

Performance verhogen

Als je de betrokkenheidstrends in je organisatie beter begrijpt, kun je je inspanningen op de juiste plaatsen richten. Als de betrokkenheid hoger wordt, neemt ook de performance in je organisatie direct toe.

Management Icon

Managementstijlen

Thomas Engage bepaalt welke managementstijlen in jouw organisatie overheersen: participatief, autocratisch, laissez-faire of informeel.

Well-being icon

Welzijn verbeteren

Krijg inzicht in wat teams en sub-groepen in je hele bedrijf motiveert en gebruik dat inzicht om doelgerichte programma’s op te stellen om het welzijn te verhogen.

Group 377 nl

Assessment informatie

  • Assessmenttype: Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
  • Vorm: Een combinatie van antwoordschalen en open antwoorden
  • Tijd om te voltooien: 5-10 minuten
  • Vereiste training: Geen training vereist

Het was geweldig om te kunnen begrijpen waarom en waar we beslissingen namen.

Vicki Meacham
Chief Financial Officer
Frame (1) nl

Achtergrond en theorie

Thomas Engage (oorspronkelijk de Work Engagement Questionnaire) is in 2009 ontwikkeld door Mark Slaski aan de University of Hertfordshire.

Slaski baseerde zijn onderzoek en ontwikkeling op de psychosociale theorie van de werkplekbetrokkenheid. Die stelt dat betrokkenheid een positieve ervaring is die voortvloeit uit de relaties en de rollen die we hebben en de beloningen die we krijgen op het werk.

Met behulp van statistische factoranalyses werden de zeven onderliggende betrokkenheidsgebieden geïdentificeerd die door de vragenlijst werden gemeten: stem, saamhorigheid, uitdaging, vrijheid, duidelijkheid, erkenning en groei.

Engage Format nl

Medewerkersbetrokkenheid test vorm

De Thomas Engage-vragenlijst bevat 28 stellingen. Respondenten moeten op een Likert-schaal van 1-7 (1 is 'nooit' en 7 is 'altijd') aangeven hoe vaak ze daarmee te maken hebben. Deze 28 vragen worden gevolgd door twee open vragen. Aan het einde van de vragenlijst wordt respondenten gevraagd om diverse demografische factoren te bevestigen.

Behaviour Validity

Betrouwbaarheid en validiteit

Thomas Engage heeft een indrukwekkende interne consistentie (Cronbachs alfa = 0,96) en een zeer goede constructvaliditeit. Structurele vergelijkingsmodellering (SEM) suggereerde een hoge constructvaliditeit van het uiteindelijke model met 7 factoren, waarbij elke uitkomstvariabele een groot deel van de variantie in betrokkenheid kon verklaren.

Ontketen de kracht van jouw mensen met Thomas