Is 'culture fit' de norm? Recruitment voor diversiteit en inclusie | Thomas.co

Wat men denkt:

Naast kijken naar vaardigheden, zouden organisaties moeten selecteren op een match met de organisatiecultuur.

Thomas weet:

Selecteren op een match met functie, team én leidinggevende resulteert in een florerende, diverse club mensen.

Dus, nu weet je het. We denken graag dat we objectieve wezens zijn - maar dat zijn niet, echt niet. In dit artikel gaan we dieper in op hoe vooroordelen een negatieve invloed kunnen hebben op jouw recruitment proces.

Een bevooroordeelde cultuur kweekt een bevooroordeelde cultuur

Veel bedrijven - vooral grote - trekken een brede en gevarieerde sollicitatiepool aan. Wat in theorie geweldig is. Maar in de praktijk kan al die veelbelovende diversiteit gemakkelijk verwateren. Als je zelf niet tot een minderheidsgroep behoort, merk je misschien niet eens dat het gebeurt.

Maar waarom gebeurt dit, ondanks het feit dat veel organisaties juist aandacht besteden aan diversiteit en inclusie in hun recruitment processen? Regelmatig blijken bedrijven juist meer van hetzelfde aan te nemen in hun match met de bedrijfscultuur.  'We zijn op zoek naar een goede culturele fit' pakt dan uiteindelijk uit als een onuitgesproken code voor 'we zijn op zoek naar iemand die net als wij is'.

Je trapt heel makkelijk onbewust in deze val, omdat men er ten onrechte van uitgaat dat kandidaten bij bepaalde culturele aspecten moeten passen. Helaas houdt dit eventuele uitsluitende of giftige praktijken in je organisatie in stand.

Breng diversiteit aan in je management

Bovendien, als je te veel beslissers van hetzelfde kaliber aanneemt, zal jouw cultuur onbedoeld in hun voordeel worden gevormd. Dit zou er zo uit kunnen zien:

  • Vroege vergaderingen die zijn afgestemd op mannen in plaats van op vrouwen, die meer kans lopen degene te zijn die de kinderen naar school moet brengen.
  • Teamuitstapjes die geschikt zijn voor één groep interesses - denk aan een sieradenworkshop of een partijtje tafelvoetbal in de sportkantine.
  • Ontwikkelingstendensen waarbij gelijksoortige mensen worden gepromoveerd.

Je kunt diversiteit niet van de ene op de andere dag afdwingen.

In plaats daarvan, de beste manier om meer divers en inclusief te worden is:

  • Standaardiseer je recruitmentproces, zodat je iedereen met dezelfde maatstaven meet. Terwijl jij ervoor zorgt dat de rol, het team en de manager het beste bij elkaar passen.
  • Gebruik assessments die geen nadelige gevolgen hebben voor mensen op grond van leeftijd, geslacht, etniciteit en andere beschermde kenmerken.

Met de juiste assessmenttools weet je dat elke kandidaat een gelijke kans heeft om het goed te doen. En je kunt elke perceptie van vooringenomenheid tegengaan, zowel bij de kandidaten zelf als bij anderen die het proces observeren.

De beste resultaten

  • Om ervoor te zorgen dat je iedereen een eerlijke kans geeft, moet je objectief werven. Het is de beste manier om (on)bewuste vooroordelen te elimineren, en jouw bedrijf om te vormen tot de inclusieve, diverse organisatie die het zou moeten zijn.
  • Ook moet je zorgen voor een goede mix van mensen in leidinggevende posities, zodat zij rekening kunnen houden met de gevolgen die zakelijke beslissingen kunnen hebben voor allerlei soorten mensen.

Onbekend met psychometrie? Hier vind je de basisinformatie .