Dit staat HR te wachten in 2023 | Thomas.co

Nu er weer een jaar van snelle veranderingen en onzekerheid achter ons ligt en 2023 uit de startblokken snelt, voorspelt Gareth Jones, Chief Product Officer van Thomas, de uitdagingen die dit jaar het meest urgent zullen zijn voor HR-professionals.

1. 2023 brengt een nieuwe golf van HR-trends voor bedrijven. Bovenaan staat organisatorische flexibiliteit. Naarmate de strijd om talent heviger wordt, zullen wervingsteams bestaand talent moeten blijven aantrekken, behouden en ontwikkelen om flexibel te zijn en zich aan te passen aan veranderende eisen op de werkvloer. Dit vereist ongetwijfeld een transformatie van de manier waarop organisaties omgaan met talent, of de talentcultuur. Uit ons recente wereldwijde onderzoeksrapport over de staat van HR blijkt dat driekwart van de HR-professionals denkt dat ze minder dan twee jaar de tijd hebben om deze overstap te maken.

2. De versnelde digitalisering tijdens de pandemie zal de arbeidsmarkt in 2023 verder polariseren, waardoor zowel het reële inkomen als het werkgelegenheidsniveau dalen. Uit een recente peiling bleek dat het managen van de verwachtingen van werknemers het komende jaar een topprioriteit zal zijn voor HR-leiders. Met meer dan 280.000 (BE) en 451.000 (NL) openstaande vacatures begin 2023, moeten organisaties een evenwicht vinden tussen de vraag van het huidige personeel naar flexibiliteit, werken op afstand, autonomie en loopbaanmobiliteit, en de acute behoefte van bedrijven om de kosten te beheersen, terwijl de productiviteit en flexibiliteit worden verhoogd. Dit is een belangrijk evenwicht om te vinden, aangezien de betrokkenheid van werknemers een aanzienlijke invloed heeft op de productiviteit van het personeel. Naarmate langdurige problemen met hybride werken aan de oppervlakte komen, zullen we een toenemende acceptatie zien van luistertechnologieën voor werknemers, vergelijkbaar met die voorheen werden toegepast op klanten.

3. De vaardigheidskloof zal blijven bestaan, maar met een nieuwe nadruk op soft skills en behoefte aan effectieve samenwerking, emotioneel intelligent leiderschap en persoonlijke veerkracht. Uit ons recente onderzoek is gebleken dat de vraag naar soft skills enorm is toegenomen na de pandemie, en dat 43% van de bedrijven lijdt aan een tekort aan soft skills. Bedrijven moeten deze kloof dichten om succesvolle teams te bouwen. Nu bedrijven en individuen onder druk staan om flexibeler te zijn, zullen organisaties menselijke inzichten gebruiken om teams sneller te vormen en productief te maken, en hun vermogen om snel nieuwe aanbiedingen op de markt te brengen om te concurreren om minder beschikbare consumentenuitgaven. In plaats van zich alleen te richten op ervaring, zullen bedrijven testen op soft skills en potentieel identificeren, waardoor de interne mobiliteit wordt verbeterd. Te midden van baaninstabiliteit zullen werknemers proberen zichzelf te versterken door zelfbewustzijn. Door meer inzicht te krijgen in zichzelf, hun eigenschappen en intrinsieke drijfveren, kunnen werknemers hun potentieel en impact in hun persoonlijke en professionele leven maximaliseren.

4. 'Hiring freezes' en de druk om de productiviteit te verbeteren zullen bijdragen aan een grote focus op leren en ontwikkelen. De verschuiving naar 'Metaverse' leren, dat big data combineert met boeiende front-end digitale leerplatforms, zal de ontwikkelingsruimte verstoren. Het 'Creator' marktmodel (een door software gefaciliteerd ecosysteem dat makers in staat stelt inkomsten te verwerven uit hun creaties, op platformen zoals Twitch, Youtube, Patreon, Instagram) zal in toenemende mate worden toegepast op ontwikkelingsactiviteiten rond gebieden als Sales Enablement en Diversiteit & Inclusie. Door deze verschuivingen kunnen werknemers eigenaar worden van hun waardepropositie, het eigen ontwikkelingstraject en hun loopbaan. Om interne mobiliteit verder te vergemakkelijken, zullen roldefinities minder streng worden, waardoor bedrijven talent en teams gemakkelijker kunnen inzetten om fluctuaties in de behoefte aan middelen op te vangen. De acceptatie van HR-technologieën en people analytics zal blijven groeien, waardoor er nieuwe kansen ontstaan. Met meer oog voor soft skills kunnen zowel bedrijven als werknemers de beste loopbanen uitstippelen gebaseerd op een combinatie van soft- en hard skills-profielen, om zo sneller in te spelen op marktveranderingen.

5. Tot slot zullen bedrijven, ook al is het drie jaar geleden sinds de opkomst van Covid, de effecten van de pandemie nog sterk ervaren in 2023. Hoewel we in Europa in mindere mate te maken kregen met "the great resignation" , zorgt financiële onzekerheid en het toenemend belang van mentaal welzijn ervoor dat er enorme inspanningen verwacht worden van werkgevers. Die laatste, en vooral de gevolgen ervan, zoals burn- en boreouts, zal een grote rol spelen in 2023. Ook al proberen bedrijven overal kosten te besparen, flexibele uren of hybride werken zijn al lang niet genoeg meer om de moderne werknemer te binden aan je onderneming.

Voor meer inzicht in het HR-landschap van vandaag en morgen, door en voor HR-leiders over de hele wereld, kan je ons meest recente rapport downloaden.