Een hybride topteam in 5 stappen | Thomas.co

Teamwork is je ultieme concurrentievoordeel. Maar de pandemie heeft teams volledig ontwricht. De dynamiek is veranderd, wat gevolgen kan hebben voor de productiviteit. Gezien de impact van samenwerking binnen teams op het eindresultaat van een organisatie, is werken aan goed presterende, hybride teams topprioriteit. 

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we 5 concrete stappen voor je onder elkaar gezet.  

1. Vergroot het vertrouwen door met je team te werken aan zelfbewustzijn 

De beste manier om in het team vertrouwen op te bouwen, is ontwikkelen van het zelfinzicht van de teamleden. Onderzoek van de organisatiepsycholoog Tasha Eurich toont aan dat zelfinzicht de kans op succes in essentiële indicatoren vergroot. Je kunt het zelfbewustzijn van een team verbeteren door persoonlijkheidsassessments in te zetten. Deze geven inzicht in persoonskenmerken, voorkeuren en competenties van teamleden.  

CTA-high-performing-teams-NL

 

2. Stimuleer constructieve conflicten  

Conflicten die nergens toe leiden, komen vaak voort uit een gebrek aan begrip. Onderzoek laat zien dat training die is gebaseerd op gedrag, de teamprestaties verbetert (McEwan, 2017). Inzicht in groepsdynamiek, in wat gevoelig ligt en in ontwikkelpunten geeft onmisbare handvatten om het team te ontwikkelen richting topprestaties. Gedragsassessments voor het team dragen bij aan bewustzijn over en waardering voor de toegevoegde waarde van ieder teamlid. Dit brengt constructief omgaan met conflicten dichterbij.

3. Vergroot de teamtoewijding voor het resultaat 

Onderzoek laat zien dat personen hun betrokkenheid en zeggenschap verliezen als het team groter is dan tien personen. Tegelijkertijd kan een gebrek aan diversiteit en verscheidenheid een team van minder dan zes in de weg zitten. Wellicht kun je grotere teams splitsen in werkgroepen. 

Het beoordelen van de emotionele intelligentie van je team kan een game-changer zijn, waarmee je de gedrevenheid van je team om te presteren een boost geeft. Dit is vooral waardevol in een hybride werkomgeving, die een uitdaging betekent voor de communicatie en cohesie in een team. 

CTA-high-performing-teams-NL

 

4. Maak je team verantwoordelijk voor hun resultaat 

Minder veerkrachtige teamleden hebben mogelijk behoefte aan gerichte ondersteuning om ook onder spanning te kunnen presteren.  Een manier hiervoor is het inzetten van een assessment voor emotionele intelligentie. Zo identificeer je niet alleen wat spanning veroorzaakt, maar kun je deze ook verlichten. Dit draagt eraan bij dat verantwoordelijkheid door het hele team  

Een ‘360 graden’ feedbacksessie maakt prestaties transparant en helpt een cultuur van voortdurende verbetering te creëren.  

5. Stimuleer innovatie  

Meerdere onderzoeken tonen aan dat het vergroten van de diversiteit in een team de beste manier is om innovatie te stimuleren. Minimaliseer onbewuste vooroordelen in het recruitmentproces en zoek eerder naar toegevoegde waarde vanwege cultuur, dan naar een teamfit. Beoordeling van het leervermogen van kandidaten, in plaats van alleen te kijken naar hun cv, zorgt voor verdere verbreding van je talentenpool. Ook geeft het inzicht in toekomstig functioneren in een bepaalde rol. 

Check onze website voor meer tips rondom hybride werken of download onze gratis whitepaper over het bouwen en behouden van goed presterende teams.