Hoe creëer je een team charter voor succes? | Thomas.co

We maken in ons leven allemaal wel een keer deel uit van een team, of dat nu op het werk of daarbuiten is, en toch heeft niet iedereen het geluk gehad om deel uit te maken van een high performing team. Hoewel een team uit zeer vaardige mensen kan bestaan, is dat nog geen garantie op succes. Het proces van het ontwikkelen van een high performance cultuur gaat geleidelijk, en hiervoor zijn duidelijke doelen, vertrouwen en een begrip van elkaars sterke punten, beperkingen en drijfveren nodig.

Vaker wel dan niet is de kern van het probleem binnen een team de aanname over rollen, verantwoordelijkheden en vaardigheden, wat tot conflicten tussen individuen kan leiden. Dit gebrek aan duidelijkheid kan een klimaat van wantrouwen creëren, wat weer leidt tot een onverzettelijke barrière voor het behalen van de doelen van een team. Door ervoor te zorgen dat je team vanaf het begin een solide basis heeft, is het veel waarschijnlijker dat je zulke functioneringsproblemen voorkomt en in plaats daarvan uitgroeit tot een team dat op consistente wijze resultaten levert.

Wat is een team charter?

De vijf functioneringsproblemen van een teammodel van Patrick Lencioni beschrijven de veel voorkomende uitdagingen die voorkomen dat teams op hun toppen presteren en het is essentieel om deze gangbare thema's te overwinnen. Teams die elkaar vertrouwen, vol vertrouwen conflicten oplossen, zich aan beslissingen verbinden en elkaar verantwoordelijk houden, kunnen eerder persoonlijke agenda's terzijde schuiven en doen wat het beste is voor het grotere geheel.

Wat is het doel van een team charter? 

Het beste moment om een team op het juiste spoor te zetten is bij de samenstelling van het team. Maar of het nu om een nieuw samengesteld of gevestigd team gaat, het is nooit te laat om team working vaardigheden, toewijding en prestaties te verbeteren. Een team charter is een van de meest effectieve manieren om een succesvol team te vormen en biedt individuele teamleden een begrip van de algemene doelstelling(en) van het team en de rol die ze daarin zullen spelen. Daarnaast wordt er tegelijkertijd voor gezorgd dat elk individu gefocust is en verantwoordelijk wordt gehouden voor het naleven van de waarden van het team. Een team charter kan voor elk soort team worden gebruikt, of dat nu gaat om een team charter voor het uitvoerend bestuur, het leiderschap of voor de verkoopafdeling. Zolang je de onderstaande stappen goed opvolgt, kan het op elk soort team worden toegepast. 

Hoe creëer je een team charter?

Er zijn veel variaties op team charters en er bestaat geen standaard aanpak. Hoewel charters kunnen variëren voor verschillende teams en organisaties, zijn er meerdere componenten die altijd deel moeten uitmaken van een charter. Bij Thomas raden we aan om het volgende kader te gebruiken bij het ontwikkelen van je eigen team charter, om te garanderen dat je mensen zich thuisvoelen in hun team, wat een positieve impact zal hebben op de bredere organisatiecultuur. 

Missie
Je missieverklaring moet beknopt samenvatten waarom het team bestaat en wat het hoopt te bereiken. De missie moet het overkoepelende doel van het team duidelijk omschrijven en vormt de kern van het charter. 

Doel en doelstellingen
Wat zijn de doelstellingen van het team? Wat zijn de belangrijkste verantwoordelijkheden van het team? Doelstellingen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn, zodat de voortgang gemakkelijk kan worden gevolgd. Doelstellingen kunnen betrekking hebben op zowel het team als de hele organisatie.
 
Teamsamenstelling  
Vermeld de naam en de functietitel van elk teamlid. Elk teamlid dat vermeld wordt, moet het uiteindelijke charter ondertekenen om zijn of haar betrokkenheid bij de items en acties daarin te bevestigen. 

Sterke punten en aandachtspunten
Welke vaardigheden heeft het team? Zijn er tekortkomingen waaraan moet worden gewerkt? Denk bij het evalueren van sterke punten en aandachtspunten niet alleen aan technische vaardigheden, maar ook aan soft skills die gerelateerd kunnen zijn aan gedrag of emoties. 
 
Waarden 
Wat is belangrijk voor elk teamlid? Hoe wil je dat andere mensen je team zien? Waarden moeten het fundament van het team worden en mogen niet worden aangetast door korte termijn projecten of -scenario's. 

Verplichtingen en verwachtingen
Hoe gaan jullie met elkaar communiceren? Hoe ga je met conflicten om? Heb je een voorkeurs etiquette voor vergaderingen?Je hoeft geen team charter regels op te stellen, maar je moet er wel voor zorgen dat elk teamlid de teamverplichtingen onderschrijft en in gedachten houdt bij de interactie met andere teamleden en collega's. 

Zodra je team een team charter heeft opgesteld, is het belangrijk om dit regelmatig te raadplegen en te kijken naar wat er was afgesproken om ervoor te zorgen dat het team op het goede spoor zit en hun doelstellingen bereikt. De charter moet in het team geïntegreerd zijn en deel worden van de manier van werken.Probeer om elke maand tijd te maken voor teamvergaderingen om de vooruitgang te bekijken en eventuele aanpassingen door te voeren. Als elk teamlid het gevoel heeft dat de anderen gemotiveerd zijn om de toezeggingen in de charter na te komen, is de kans groter dat je een omgeving van vertrouwen creëert, wat een van de belangrijkste motoren achter high performing teams is.