Lancering van een nieuwe visie voor organisaties: Team Interaction Optimalisation (TIO) | Thomas.co

Ik ben blij een baanbrekend nieuw concept te mogen onthullen, dat volgens ons een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop we met elkaar omgaan op het werk. Het heet 'Team Interaction Optimisation' (TIO) en wij denken dat dit je nieuwe superkracht op het werk wordt.

De wereld is veranderd.

Samen met duizenden klanten over de hele wereld houdt Thomas het snel veranderende werklandschap nauwlettend in de gaten. Net als wij heb jij vast ook de toenemende druk op individuen en organisaties opgemerkt. De voortdurende verschuivingen en transformaties in onze werkomgevingen hebben ons voor ongekende uitdagingen gesteld. 

We hebben gezien hoe de beperking van onderlinge interacties op het werk ertoe heeft geleid dat we ons geïsoleerd voelen en in conflict komen met ons natuurlijke verlangen naar verbinding. Dit heeft ons vermogen om effectief te communiceren en te gedijen op onze werkplek belemmerd. Dit niet-verbonden zijn heeft niet alleen een negatieve invloed op onze individuele groei, maar ook op de kwaliteit van onze persoonlijke interacties en de bedrijfsresultaten.

Laten we eerlijk zijn, als het gaat om betrokkenheid zit de werkplek in een crisis. Slechts een kwart van ons heeft vertrouwen in het eigen carrièrepad binnen de huidige organisatie, terwijl driekwart van de werknemers op zoek is naar mogelijkheden elders. De betrokkenheid van werknemers is gedaald tot het laagste niveau in tien jaar: slechts 21% van de werknemers voelt zich echt betrokken bij het werk. Deze trend is onhoudbaar en vraagt om dringende maatregelen.

Het is tijd om de manier waarop we werken te veranderen.

In de snelle wereld van vandaag sluiten traditionele personeelsplanningsmodellen steeds minder aan bij de realiteit. Het idee dat we toekomstige vaardigheden kunnen voorspellen, toekomstige tekorten aan talent kunnen opvullen door simpelweg te rekruteren en te ontwikkelen, of kunnen voorschrijven wanneer, waar en hoe mensen moeten werken, wordt steeds onhoudbaarder. In plaats daarvan moeten we onze strategieën beter afstemmen op het dynamische karakter van de hedendaagse werkomgeving. Dit omvat het voorspellen van veranderingen op korte termijn in cruciale werkgebieden, flexibel herverdelen van taken om een veerkrachtiger en flexibeler personeelsbestand te creëren, experimenteren met innovatieve modellen voor het aantrekken van talent en - dit is cruciaal - in staat stellen van onze mensen om werkmethodes in te zetten die het beste passen bij hun individuele behoeften en sterke punten. Dit gaat natuurlijk niet alleen over vooruitplannen. Het gaat erom je mensen uit te rusten om op nieuwe manieren te werken. Vandaag nog.

Bij Thomas zijn we ons zeer bewust van de druk die wereldwijd op professionals wordt uitgeoefend en de mogelijk desastreuze gevolgen voor individuele betrokkenheid, teammoraal en bedrijfsresultaten. Uit ons wereldwijde onderzoek blijkt dat de helft van de beroepsbevolking op het punt staat ontslag te nemen, op zoek naar een vruchtbaardere werkomgeving. Maar van ons wereldwijde netwerk van organisatieleiders weten we ook dat de maatregelen die HR neemt om de betrokkenheidscrisis aan te pakken niet werken. Flexibele werkregelingen en welzijnsinitiatieven helpen, maar pakken het probleem niet bij de wortel aan. 

Dus boorden we dit wereldwijde netwerk aan in onze zoektocht naar een oplossing. Dankzij onze meer dan veertig jaar ervaring op het gebied van people science, inzichten van onze klantrelaties over de hele wereld en onze toegewijde onderzoeks- en analyseteams, hebben we een manier gevonden om dit nijpende probleem op te lossen. Vandaag kondigen we een geheel nieuwe categorie #WorkTech aan, die we Team Interaction Optimisation (ofwel "TIO") noemen. Deze baanbrekende aanpak belooft de manier waarop we werken te herdefiniëren en de toenemende uitdagingen aan te pakken waarmee individuen en organisaties worden geconfronteerd in de snel veranderende werkomgeving van vandaag.

TIO: Wat communicatie mist. 

Stel je een werkomgeving voor waar je duurzame contacten kunt leggen, je loopbaan kunt versnellen in de richting die voor jou zinvol is en je wordt gerespecteerd voor je unieke bijdragen. Stel je nu eens voor dat al je collega's op een vergelijkbare manier in staat worden gesteld om hun volledige potentieel te benutten. Het vermogen van je organisatie om spectaculaire resultaten en uiteenlopende prestaties te realiseren, waarvan je collectief profiteert, zou exponentieel toenemen.

Dat is wat Team Interaction Optimisation (of zoals wij het graag noemen, 'TIO', /T:I:oʊ/) biedt. Deze innovatieve benadering van teamwork biedt teamleden zelfinzicht en wederzijds begrip. Het maakt gebruik van diepgaande psychologische inzichten en communicatievoorkeuren, gebaseerd op hoogwaardig gevalideerde people science, om alledaagse interacties te verbeteren. TIO stelt ons in staat om betere collega's, leiders, vrienden en partners te worden, waardoor bruisende culturen ontstaan die organisaties die werken met TIO een enorme boost kunnen geven.

Bij Thomas pionieren we met het baanbrekende Team Interaction Optimisation. We staan aan de vooravond van een revolutie in werkinteracties, een aardverschuiving die niet alleen de toekomst is, maar een essentiële evolutie in hoe organisaties vandaag de dag functioneren. Terwijl we naar de toekomst kijken, vol met onvermijdelijke uitdagingen, wordt de noodzaak voor versterkte professionele relaties onbetwistbaar duidelijk. In een wereld van alomtegenwoordige automatisering is het duidelijk dat een organisatie zich pas écht zal kunnen onderscheiden als ze haar grootste troef, haar mensen, bekrachtigt en hun potentieel maximaal weet te benutten.

De transformerende kracht van TIO. 

Team Interaction Optimisation is een opkomende game-changer in ons steeds veranderende werklandschap. Het kan ons helpen informele connecties te herstellen die geleden hebben onder hybride en op afstand werken, de vage grenzen tussen werk en privé opnieuw in evenwicht te brengen en het risico op burn-out te beperken. Het kan leiders versterken en hen in staat stellen om op een haast ongelofelijke wijze verspreide teams te managen door authentiek, mensgericht leiderschap te tonen dat echte vooruitgang bevordert. 

TIO kan de creatie van nieuwe bedrijfsmodellen en organisatorische ontwerpen ondersteunen die wendbaarheid, veerkracht en aanpassingsvermogen van de medewerkers bevorderen. Het kan organisaties helpen bij het definiëren van een duidelijke cultuur en propositie en bij het aantrekken, ondersteunen en behouden van het juiste talent. TIO kan individuen uitrusten met de wendbaarheid, veerkracht en leermogelijkheden waarnaar ze verlangen, zodat ze zelfverzekerd en flexibel blijven te midden van veranderende functie-eisen. Het kan recruitment en teamvorming stroomlijnen en de fysieke afstand tussen individuen overbruggen voor betere samenwerking, innovatie en besluitvorming. Kortom, om te voldoen aan de eisen van de toekomst van werk zoals deze zich voor ons aftekent, hebben we TIO nodig. 

Maar er liggen uitdagingen in het verschiet.

Een storm van nieuwe verstoringen van het werkende leven ligt op de loer. De nieuwe golf van AI-technologie verhoogt weliswaar onze productiviteit, maar dreigt duizenden functies te verdringen. Deze snelle veranderingen zullen de vaardigheidskloof vergroten, waardoor alle werkenden een cultuur van voortdurend leren en aanpassingsvermogen zullen moeten aannemen. De aanhoudende trend naar werken op afstand zal de loyaliteit van werknemers als nooit tevoren op de proef stellen. Bovendien zullen organisaties hun aanpak moeten aanpassen om de toenemende gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden.

Ook hier komt TIO naar voren als een cruciale redder in nood. TIO draagt bij aan een diverse, inclusieve en sterk samenwerkende werkomgeving, stevig verankerd in sociale en ecologische duurzaamheid. Door de kracht van TIO te benutten, zullen organisaties niet alleen de komende storm doorstaan, maar ook een succesvolle, duurzame toekomst tegemoet gaan. Dit is het moment om de behoeften van elk individu te erkennen: het verlangen naar zinvol werk. En het juiste antwoord te formuleren op de collectieve roep om een duurzame werkomgeving, passend bij de huidige, snel veranderende omgeving.

TIO biedt de kans om ons werk, onze teams en onze organisaties een boost te geven. Het kan ons voorzien van een haast oneerlijke voorsprong op weg naar werkelijk succes. Ik nodig je uit om vandaag kennis te maken met de toekomst van werk. Word een early adopter van Thomas' baanbrekende TIO-oplossing en schrijf samen met ons aan dit spannende, nieuwe hoofdstuk van de evolutie van werk.  

Samen creëren we de toekomst van werk. 

TIO, je nieuwe superkracht voor de werkomgeving.