Alles wat je moet weten over talentmanagement | Thomas.co

Wat is het meest waardevolle bezit in een bedrijf? Als je meteen dacht aan technologie, kom je bedrogen uit. In werkelijkheid is talent, dus mensen, wellicht het waardevolste bezit.

Je kan drie bedrijven op dezelfde manier opzetten en structureren, met hetzelfde aantal personeelsleden en dezelfde technologie om hen te helpen, maar de meest uiteenlopende factor die het succes of het falen van de bedrijven zou verklaren, is talent. Het bedrijf dat erin slaagt het beste talent aan te trekken en te behouden, steekt met kop en schouders boven de anderen uit. 

Natuurlijk is het bedrijfsleven ingewikkelder en gevarieerder dan dat, maar de fundamenten zijn duidelijk. 

Weten hoe je talent effectief beheert is een cruciaal aspect van een succesvolle onderneming, en in het bovengenoemde scenario zal het behouden van het beste talent afhangen van hoe goed je dit kunt doen.  

In dit artikel leer je meer over wat talentmanagement is, wat de voordelen ervan zijn en hoe je een talentmanagementstrategie opstelt.  

Wat is talentmanagement?    

De eenvoudigste manier om talentmanagement uit te leggen is het vinden, aannemen en ontwikkelen van een kandidaat om de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn te bereiken. Het is een proces dat elk bedrijf doorloopt en dat samenhangt met het hele HR-proces van loopbaanontwikkeling op lange termijn en het behoud van personeel.  

 Talentmanagement richt zich op de belangrijkste aspecten van HR-management, waaronder:  

 • Het aantrekken van talent (werving) 

Ga je intern rekruteren of doe je beroep op social media, jobsites of headhunters om extern talent te vinden? 

 • Het juiste talent selecteren  

Hoe ga je het gevonden talent beoordelen? In deze fase worden assessmenttools gebruikt, interviews gepland en de talentenpool onder de loep genomen.  

 • Talent ontwikkelen  

Je hebt de persoon geselecteerd waarvan je denkt dat hij bij de functie past. Nu gaat het erom de kandidaat te ontwikkelen. Ze zijn klaar om aan boord te worden genomen en een oriëntatieproces te doorlopen. Ze kunnen worden ontwikkeld op hun vaardigheden en kunnen groeien binnen de organisatie door middel van mentoring, coaching, opleiding en bewegen door de organisatie in verschillende rollen.  

 • Talentvolle medewerkers behouden  

Logischerwijze wil je het beste talent behouden. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dat te doen, waaronder: promoties en bonussen, groeikansen bieden door speciale projecten te laten uitvoeren, participatieve besluitvorming en het identificeren van de bijdrage en inspanningen van het individu.  

 •  Motiveren van getalenteerde werknemers  

Een deel van het retentieproces gaat over hoe goed gemotiveerd de werknemer is. Worden ze genoeg uitgedaagd? Willen ze hogerop komen of een beter loon krijgen? Zijn ze in staat om meer van hun capaciteiten te laten zien? Hebben ze meer training nodig om hen actief en betrokken te houden? Willen ze een team aansturen? 

 • Het talent overplaatsen 

 Het idee van talentmanagement is om de transformatie van de medewerkers mogelijk te maken om zo  de organisatiedoelstellingen te realiseren. Dit kan worden gedaan door middel van:  

 •  Pensioenvoorzieningen  

 •  Planning van opvolging  

 •  Interne promoties  

 •  Het voeren van exitgesprekken  

Het talentmanagementproces is de methode waarin al deze zaken samenkomen. 

retention-nl-slim_5

 

Voordelen van talentmanagement  

Natuurlijk moet talentmanagement voordelen opleveren, want wat heeft het anders voor zin. Hieronder vind je enkele van de voordelen die de ontwikkeling van een talentmanagementproces in een organisatie met zich meebrengt.   

 • Verbeterde rekrutering (het vinden en werven van de meest getalenteerde kandidaten)  

Rekrutering ondergaat belangrijke veranderingen en uitdagingen, het wordt ook steeds moeilijker om de beste en de juiste mensen te rekruteren. Processen en technologie die helpen bij workforce planning, sourcing, applicant tracking en analytics zijn belangrijk voor een wendbaar wervingsproces. Het laatste wat je wil is dat de beste kandidaten niet worden benaderd, of dat er een menselijke fout optreedt bij het niet vinden en selecteren van de juiste kandidaten. Talentmanagement is ontworpen om de juiste tools en processen te gebruiken om te helpen bij het verbeteren van recruitment.  

 • Het merk van de organisatie wordt gelinkt aan zeer getalenteerd personeel  

Het algemene resultaat van een beter wervingsproces is dat je een merk opbouwt dat bekend staat om het hebben van de beste mensen of het meest getalenteerde personeel. Dit kan alleen maar positieve resultaten opleveren voor de organisatie.  n.

 • Kandidaten herkennen doorgroeimogelijkheden  

Talentmanagementprocessen maken het voor werknemers gemakkelijker om doelen te traceren en hun ambities te matchen met de juiste mogelijkheden om hun carrière vooruit te helpen. Dit helpt werknemers om gemotiveerd te blijven en geeft de organisatie de zichtbaarheid om opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden te koppelen aan de prestatiedoelen van elke werknemer.  

 • Onboarding van nieuwe medewerkers verloopt sneller  

Met de juiste werkwijzen wordt het voor nieuwe medewerkers eenvoudiger om in de organisatie te worden geïntegreerd en wordt ook duidelijk dat ze op één lijn zitten met de bedrijfsdoelstellingen en -strategieën. Dit betekent ook dat het minder tijd kost voor mensen om volledig productieve leden van het team te worden en de algemene prestaties te verbeteren.  

 • Retentie van werknemers wordt verhoogd  

Het is belangrijk om een zo laag mogelijk personeelsverloop te hebben - het kost te veel geld, kan spanningen op de werkvloer veroorzaken en zelfs leiden tot meer mensen die vertrekken als de snelheid van het personeelsverloop toeneemt. Een goed talentmanagementsysteem zal helpen gegevens te verzamelen en te identificeren wat de oorzaak is van het personeelsverloop, bijvoorbeeld het verloop per manager, demografische trends en nog veel meer.  

 • Prestaties van werknemers worden verbeterd  

Natuurlijk, met een beter proces van het managen van mensen, kan je de prestaties aanzienlijk verbeteren. Bedrijven waar medewerkers goede ervaringen hebben presteren 122% beter dan de S&P 500 (dit zijn de 500 grootste bedrijven van de Verenigde Staten), en bedrijven met een zeer betrokken personeelsbestand maken 21% meer winst dan bedrijven met een slechte betrokkenheid.  

 • Productiviteit wordt verhoogd  

Hoe sneller je een nieuwe medewerker kunt inwerken, hoe sneller je de productiviteit kunt verbeteren. Dit betekent dat het talentmanagementproces zowel een efficiëntietool is als een strategie om het algemene bedrijfssucces te ontwikkelen.  

 • Werknemers groeien horizontaal en verticaal binnen de organisatie  

Talentmanagement gaat ook over het koppelen van vaardigheden aan beschikbaarheid op de werkvloer, in dit scenario kunnen werknemers hun carrière ontwikkelen binnen de organisatie en doorgroeien naar rollen die passen bij hun behoeften en die passen bij de behoeften van het bedrijf.  

 • Talentmanagementprocessen zorgen voor motivatie  

Tot slot zijn tevreden werknemers meer betrokken bij het bedrijf en verspreiden ze motivatie en enthousiasme naar de mensen om hen heen. Het maximaliseren van de motivatie van de beste talenten in het bedrijf is een win-win scenario voor iedereen en bouwt aan het succes van het bedrijf.  

Om te kunnen profiteren van effectief talentmanagement, heb je een talentmanagementstrategie nodig. 

Strategie voor talentmanagement  

Een talentmanagementstrategie is het actieplan om de prestaties van werknemers te optimaliseren en zo de gewenste doelstellingen te bereiken. Anders gezegd: een talentmanagementstrategie moet ervoor zorgen dat iedereen gelukkiger is, beter presteert en de gestelde doelen bereikt.  

Het klinkt eenvoudig, maar om een goede talentmanagementstrategie te creëren, moet je de algemene strategie en doelstellingen van een organisatie op elkaar afstemmen, leiderschapscriteria definiëren en groei cultiveren.  

Elke talentmanagementstrategie moet erop gericht zijn om:  

 •  Mensen sneller op snelheid te krijgen   

 •  Vaardigheden en opleidingsbehoeften in kaart te brengen  

 •  Opleiding aan te bieden om lacunes op te vullen  

 •  Getalenteerde nieuwe medewerkers aan te trekken  

 •  Behoud van personeel aan te moedigen  

Als je een eigen talentmanagementstrategie wilt creëren, hebben wij enkele tips die helpen je eigen unieke aanpak te structureren.  

Definieer de doelen, doelstellingen en prioriteiten van de organisatie  

Wat zijn de doelen, doelstellingen en prioriteiten die de organisatie wil bereiken? Je moet deze doelstellingen inventariseren en prioriteren, zodat je een duidelijk beeld krijgt van wat je met je organisatie wil bereiken en in welk tijdsschema. Denk bijvoorbeeld aan de toekomst op korte en lange termijn. Introduceer je een product of dienst in de komende 3 maanden of 18 maanden? Ben je actief op een nieuwe markt of eerder een gevestigde markt? 

In deze fase van het talentmanagementproces is de identificeringvan strategische prioriteiten een essentiële basisfase in het strategieontwerpproces.

Uitdagingen identificeren  

Zodra de strategische richting is bepaald, moet je nagaan wat er nodig is om de doelstellingen te bereiken en welke hindernissen en uitdagingen dit mogelijkmet zich meebrengt.   

Het uitvoeren van een SWOT- analyse kan een duidelijk beeld geven van het vermogen van de organisatie om om te gaan met uitdagingen die zich al dan niet kunnen voordoen. Wat kan een organisatie doen om deze te overwinnen, of om mogelijke blokkades te omzeilen?

retention-nl-slim_5

 

Identificeer wat nodig is  

Wat als één van de belangrijkste uitdagingen bijvoorbeeld een gebrek aan vaardigheden zou zijn? Is het een lokaal of een breder probleem? Moet je overwegen potentiële werknemers uit buurlanden te compenseren om dichterbij te komen wonen of andere incentives aan te bieden?  

Wat zijn bij het identificeren van uitdagingen de risico's voor de strategische doelstellingen in verband met deze geïdentificeerde blokkades en hindernissen? Als je deze vragen duidelijk kan beantwoorden, ben je beter voorbereid op mogelijke uitdagingen.   

Begrijpen hoe je bijbehorende risico's kan beperken is een must, en ook hoe je bedrijfsdoelstellingen kunt omzetten in talentdoelstellingen - met behulp van de juiste mensen, technologie en processen om uitdagingen te overwinnen en doelstellingen te bereiken.  

Bepaal HR-prioriteiten  

De HR-prioriteiten moeten in de eerste plaats afgestemd zijn op de bedrijfsdoelstellingen. Is het talent al aanwezig in mijn organisatie of moet ik op zoek gaan naar de juiste mensen om te bereiken wat nodig is?  

Denk na over de informatie die je al hebt over de bestaande teams. Hoe ziet hun vaardighedenpakket eruit en welke hiaten- geïdentificeerd in een SWOT-analyse - er spelen. Heb je extra personeel nodig? Zijn er veranderingen nodig in de bestaande functies? Moet je veranderingen in werkpatronen of processen overwegen?  

Is er ook een manier waarop je bestaand talent kunt ontwikkelen om in deze behoeften te voorzien? Moet er echt geld uitgeven worden om de juiste mensen te vinden of heb je ze al maar worden ze nog niet juist gebruikt in de organisatie?   

Talent ontwikkelen om behoeften te vervullen  

Zoals hierboven vermeld, kan het ontwikkelen van talent dat al in de organisatie aanwezig is, één van de beste oplossingen zijn die een organisatie kan kiezen. Waarom? Om verschillende redenen kan het ontwikkelen van bestaand talent goedkoper zijn dan het doorlopen van een heel zoek- en selectieproces.  

Het vergt ook niet zoveel inwerktijd, wat betekent dat de productiviteit niet wordt aangetast, en gedurende een overgangsperiode op hetzelfde huidige niveau kan blijven. De huidige werknemer kent ook de organisatie en de cultuur, men zal beter begrijpen wat er precies wordt gevraagd en verlangd.     

Toch moet de opleiding van nieuwe werknemers niet uitgesloten worden. Zij zijn misschien geworven voor een specifieke functie, maar zouden geschikt kunnen zijn voor een andere. Je zou dat talent evenzeer moeten ontwikkelen als iemand die een zijwaartse beweging binnen de organisatie maakt.  

Het is belangrijk om te begrijpen dat talentontwikkeling een doorlopend aspect is van effectief talentmanagement. 

Talent werven om tekorten op te vullen 

Het kan echter voorkomen dat het geen optie is om intern personeel te ontwikkelen, en dit is waarom het wervingsproces voor talent moet ontwikkeld worden. Stel jezelf de volgende vragen:  

 • Naar wat voor soort kandidaat ben ik op zoek?  

 •  Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen voor de komende 12-24 maanden?  

 •  Wat zijn de essentiële vaardigheden die voor deze functie vereist zijn?  

 •  Hoe trekken we toptalent aan?  

Dit zou de eerste fase moeten zijn. Het resultaat is dat het talentmanagementproces is ontworpen om:  

 • De kandidatenpool te verbeteren  

 • Verbeter de employer branding 

 •  De huidige werknemers erbij te betrekken 

 •  De beste beloning en de beste voordelen aan te bieden  

Het spreekt voor zich dat de perfecte kandidaat niet bestaat, maar zeer goede en zeer getalenteerde personen wel. Als zij niet over de vereiste specifieke vaardigheden beschikken, kunnen zij worden geworven en ontwikkeld als onderdeel van het bredere organisatieplan.  

Meten en beoordelen  

Tenslotte moet je beoordelen of het huidige talentmanagementproces al dan niet werkt. Slaag je erin de juiste doelstellingen te halen? Hoe weet je hoe effectief  dit werkt? 

Ten eerste moet je de strategie bekijken als een continu proces. Check regelmatig met HR en het senior management wat er gebeurt en wat werkt of niet werkt.  

Om dit te kunnen doen, moet je een duidelijk inzicht hebben in hoe succes eruitziet en hoe het kan worden gemeten binnen de organisatie. Is het een betere betrokkenheid van het personeel en een laag verloop? Heeft het meer te maken met financiële resultaten?     

SMART-doelstellingen en KPI's zijn het uitgangspunt op dit gebied. Wat wou je bereiken met het opstellen van een talentstrategie? Wat is er veranderd?   

Beoordeel tenslotte voortdurend opnieuw de behoefte aan talentontwikkeling en zorg voor wat nodig is om op koers te blijven en de strategische doelen te bereiken. Dat kan meer opleiding zijn, betere communicatie met het personeel, enzovoort.  

Samengevat

Talentmanagement is het vinden, aannemen en ontwikkelen van een kandidaat om lange termijn bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Talentmanagement is ontworpen om hiaten en kansen te identificeren en te zorgen voor de succesvolle afronding van de arbeidscyclus voor elk individu. Dat gaat van het verbeteren van werving tot het ontwikkelen van succesvolle teams en zelfs het verbeteren van de interne carrièremogelijkheiden van degenen die betrokken zijn bij het bedrijf,   

Bekijk vandaag nog onze middelen om te ontdekken hoe Thomas International jouw organisatie kan ondersteunen bij de doelstellingen op het vlak van talentmanagement en de ontwikkeling van high potentials. Wij bieden globale oplossingen voor elke stap van het talent management proces inclusief rekrutering, ontwikkeling, retentie en training.  

Download onze whitepaper over personeelsbehoud of neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het werven, behouden en ontwikkelen van de juiste mensen voor je organisatie.